Rebecca Sentance’s Bio en Stellingen

Bio

Rebecca Sentance: Rebecca is al ongeveer vijftien jaar in fandom, ze begon op Quizilla waar ze tweede-persoon fanfics las in fandoms als Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Yu Yu Hakusho en Dragonball Z. Maar haar allereerste fanwerk was een Enid Blyton fanfictie die ze schreef toen ze vijf jaar oud was – lang voor ze ooit had kunnen dromen dat er hele gemeenschappen zouden zijn waar mensen deze werken online publiceren en lezen.

Ze ontdekte het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) in 2011 en begon langzamerhand meer te leren over de organisatie hierachter en de vele andere projecten, wat ervoor zorgde dat ze zich verder ging verdiepen in de geschiedenis van fandom en fan-academia, en meer leerde over het belang van het behouden en verdedigen van alle soorten fanwerken. Hoewel ze gretig was om onderdeel uit te maken van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), lukte het haar niet om een open wervingsronde te treffen tot ongeveer midden 2015, kort nadat ze haar postdoctorale studies had afgerond, toen ze een vacature zag voor AO3 Documentatie stafleden – de perfecte rol voor iemand die gek is op alles wat met woorden te maken heeft.

Later vond ze haar weg naar de Transformatieve Werken en Culturen en Fanlore commissies en nu heeft ze een groot deel van haar tijd toegewijd aan het onderdeel zijn van deze fantastische fangemeenschap. Als ze niet bezig is met haar vrijwilligerswerk voor de OTW, hangt ze rond in de verschillende gebieden van het Marvel-fandom en stelt ze het werken aan haar fic zo lang mogelijk uit.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Vrijwilliger zijn voor de OTW is al een aantal jaar een groot onderdeel van mijn fannish leven. Ik houd van de OTW, waar we voor staat en uit wie we bestaan en ik wil helpen om ervoor te zorgen dat we een geweldige goede kracht in fandom blijven. Daarom heb ik de afgelopen jaren zoveel uren in het werk voor de OTW gestopt, en het is ook de reden waarom ik meeding voor een positie in het Bestuur. Het Bestuur speelt een belangrijke rol om de missie van de OTW helder te houden, om ons transparant en aansprakelijk te houden, en om te reageren op de zorgen van onze vrijwilligers en leden, en ik wil daar graag zoveel mogelijk aan bijdragen.

Ik speel al een paar jaar met het idee om mee te doen met de Bestuursverkiezingen en dit jaar was de eerste keer dat ik wist dat ik in staat was om alles te geven. En hoewel ik weet dat het niet bestaat om er volledig op voorbereid te zijn om in het Bestuur te dienen of alle benodigde ervaring te hebben, heb ik wel genoeg ervaring opgebouwd om vertrouwen te hebben in de bijdrage die ik kan leveren en de vaardigheden die ik met me meebreng in het Bestuur.

Ik ben me ook sterk bewust van het belang van toegewijde en enthousiaste kandidaten voor de verkiezingen zodat we de beste mensen kunnen blijven vinden die de Raad van Bestuur kunnen vormen. Ik weet dat ik kan helpen door mezelf kandidaat te stellen, dus dat doe ik bij deze ook.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Na vijftien jaar in online fandom en bijna vier jaar als OTW-vrijwilliger breng ik een grenzeloos enthousiasme voor fandom in alle vormen met me mee en een absolute toewijding voor het voortzetten van de missie van de OTW voor het beschermen van fannish belangen. Mijn tijd als Fanlore voorzitter en gretige bewerker van de Fanlore wiki heeft me ook begrip gegeven voor onze geschiedenis en context, en een bewustzijn van hoe perspectieven op fandom (met name perspectieven op het werk van de OTW) kunnen variëren. Ik heb ervaring met het reageren op fannish zorgen van allerlei soorten en manieren vinden om verschillende fanperspectieven op een probleem met elkaar te verenigen. In mijn opinie zijn dit belangrijke vaardigheden die een OTW Bestuurslid in zijn mars hoort te hebben.

Ik heb ook meer dan drie jaar een voorzittersrol vervuld en op een bepaald moment was ik zelfs mede-voorzitter voor twee commissies. Voorzitter zijn heeft me waardevolle ervaring gegeven in het werk van de commissie van een afstand te kunnen bekijken en de lange-termijn planning met dagelijkse taken te combineren – vaardigheden die ik regelmatig verwacht nodig te hebben als ik word verkozen tot het Bestuur. Voorzitter zijn heeft me geleerd over inter-commissie relaties en samenwerken; nogmaals, iets waarvan ik verwacht dat het een belangrijk onderdeel is van Bestuurswerk. Het heeft me ook hele belangrijke time-management vaardigheden bijgebracht, en hoe ik moet delegeren en prioriteren.
Mijn werk als AO3 Documentatiestaflid heeft mijn documentatievaardigheden aangescherpt, die ik verwacht te gebruiken bij het helpen met het documenteren van Bestuursprocessen en -taken. Ik ben over het algemeen ook een sterke communicator en een van mijn sterke punten ligt in het vinden van exact de juiste woorden om een punt over te brengen – of dit nu een inter-commissiebericht is, een stuk documentatie, of een post met uitleg. En boven alles ben ik een teamspeler en doe ik mijn beste werk als onderdeel van een team.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Het eerste punt dat ik zeer belangrijk vind is vrijwilligersburn-out. Als iemand die mede-voorzitter is geweest van twee commissies en, eerlijk gezegd, een aantal keer op het punt van een burn-out heeft gestaan, ben ik zeer bekend met de werkdruk die het combineren van OTW-werk met het echte leven en andere fannish verantwoordelijkheden met zich meebrengt, en hoe moeilijk dat kan zijn – vooral voor de mensen binnen de OTW die de spil zijn voor hun respectievelijke commissies en projecten.

Er is geen kant-en-klare oplossing tegen een burn-out, maar verschillende dingen – waaronder regelmatige check-ins, ondersteuning door extra commissieleden te werven en hulp bij het documenteren van belangrijke processen – zouden de situatie kunnen verbeteren. Als ik word gekozen voor het Bestuur zou ik willen werken om maatregelen als deze te implementeren en om commissies aan te moedigen om onderling strategieën uit te wisselen aangezien dat in mijn ervaring heel veel kan helpen om de werklast te verdelen en burn-out te bestrijden.

Het tweede punt is dat ik onze band met onze groeiende ledengroep wil ondersteunen en daarmee ook de voorlichting aan zowel fannish als niet-fannish gemeenschappen. De OTW staat steeds vaker in de schijnwerpers en het bewustzijn over onze projecten groeit gestaag met dank aan gebeurtenissen als de Hugo nominatie voor het AO3, het geweldige werk van ons Juridische team en het harde werk dat ons gehele vrijwilligersteam levert dat terug te zien is in de gezondheid van onze verschillende projecten. Mijn streven als onderdeel van het Bestuur is om nog meer manieren te vinden waarop we fans en non-fans met ons werk kunnen bereiken, om nieuwe gemeenschappen aan te boren en onze missie te verspreiden. Dit is al een groot onderdeel van mijn werk met Fanlore, waar we regelmatig uitdagingen organiseren en manieren bedenken waarop we nieuwe bewerkers motiveren met de wiki en ik kan die ervaring inzetten om onze voorlichting te verbeteren en te versterken.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degenen waar je ervaring mee hebt.

Tijdens mijn tijd als vrijwilliger voor de OTW heb ik het geluk gehad om met verschillende commissies te werken aan verschillende projecten van de OTW.
Als een staflid en voormalig mede-voorzitter van AO3 Documentatie heb ik nauw samengewerkt met de Support-, Toegankelijkheid-, Ontwerp & Technologie- (AD&T) en Vertalingcommisies: het opstellen van FAQ antwoorden en Handleidingen die het beste de tickets beantwoorden die naar Support worden gestuurd en vertrouwen op hun inzichten op gebruikersfeedback; vragen over de interface van AO3 and mogelijke bugs naar AD&T brengen; en met Vertaling werken om het taalgebruik in hulpdocumentatie te verduidelijken en ervoor te zorgen dat documentatie veranderingen zo duidelijk mogelijk worden overgebracht. Ik heb ook handleidingen proefgelezen voor Open Deuren, wat me inzicht gaf in het waardevolle werk dat zij verrichten om archieven die risico lopen te behouden – en ik heb de vruchten die dat werk heeft afgeworpen ook gedocumenteerd op Fanlore.

Ik ben momenteel vrijwilliger voor Transformatieve Werken en Culturen en ben zeer geïnteresseerd in fannish academia: ik heb fanstudieconferenties bijgewoond als niet-academicus en regelmatig bijgedragen aan discussies. En als huidig mede-voorzitter van Fanlore heb ik een diepgaand begrip van de prioriteiten, bereik en uitdagingen van de wiki.

Voor de commissies en projecten waar ik mee bekend ben wil ik bouwen op mijn bestaande kennis van hun werk en hoe ze met elkaar omgaan om te bepalen hoe ik ze het beste kan ondersteunen en met ze kan samenwerken als Bestuurslid. Voor diegenen waar ik minder tijd mee heb doorgebracht ben ik van plan om de zaken open te benaderen met de intentie om zoveel mogelijk te leren over wat ze nodig hebben van het Bestuur, hun geschiedenis en context en hun relatie met de andere projecten en commissies in de OTW.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Aangezien ik al een tijd van plan was om mezelf kandidaat te stellen voor het Bestuur, heb ik als voorbereiding hierop het afgelopen jaar mijn verantwoordelijkheden voor de OTW op een iets lager pitje gezet en heb ik in januari een van mijn mede-voorzittersrollen naast me neergelegd (voor AO3 Documentatie). Momenteel heb ik rollen in drie commissies: Fanlore, waar ik een mede-voorzitter ben; AO3 Documentatie, waar ik staflid ben; en Transformatieve Werken en Culturen (TWC) waar ik een layout bewerker ben.

Van deze is mijn rol met TWC het minst tijdrovend, het vraagt twee of drie keer per jaar om intensief werk voor een uitgave wordt gepubliceerd. Mijn werk voor het opstellen en proeflezen van taken voor AO3 Documentatie is ook redelijk zelfsturend en kan goed om mijn andere werkzaamheden heen gepland worden. Mijn rol als Fanlorevoorzitter vraagt het meeste van mij op dagelijkse basis en heeft wekelijkse commissievergaderingen. Ik deel deze verantwoordelijkheden met een geweldige mede-voorzitter, wat veel helpt bij het verdelen van de werkdruk en ik had waarschijnlijk niet meegedaan met de Bestuursverkiezingen als ik niet had gedacht dat ik mijn Bestuurswerk kon combineren met mijn verantwoordelijkheden als voorzitter.

Maar, mocht ik erachter komen dat Bestuurswerk meer van me vraagt dan ik had verwacht of als zaken anderzijds te lastig worden, dan zullen mijn mede-voorzitter en ik kijken naar andere opties om de werkdruk te herverdelen, waaronder het werven van meer commissieleden of het trainen van een extra mede-voorzitter zodat ik het Bestuurswerk alle aandacht kan geven die het nodig heeft.