Rebecca Sentancen henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Rebecca Sentance: Rebecca Sentance on ollut fandomissa noin viisitoista vuotta, alkaen Quizillasta, missä hän luki yksikön toisessa persoonassa kirjoitettuja fikkejä esimerkiksi Yu-Gi-Oh!-, Inuyasha-, Yu Yu Hakusho ja Dragonball Z -fandomeista. Hänen ensimmäinen faniteoksensa oli kuitenkin Enid Blyton -fikki, jonka hän kirjoitti viisivuotiaana – kauan ennen kuin hän osasi edes uneksia, että kokonaiset yhteisöt julkaisisivat ja lukisivat tällaisia teoksia verkossa.

Hän löysi Archive of Our Own – AO3:n (Oma arkisto) vuonna 2011 ja alkoi vähitellen tutustua sitä ylläpitävään järjestöön muine projekteineen. Tämän seurauksena hän pureutui fanikulttuurin historiaan ja akateemiseen tutkimukseen ja oppi ymmärtämään kaikenlaisten faniteosten puolustamisen tärkeyden. Vaikka hän oli kiinnostunut tulemaan mukaan OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) toimintaan, hän onnistui tarttumaan avoimeen rekrytointiin vasta vuoden 2015 puolivälissä pian jatkotutkintonsa valmistumisen jälkeen nähtyään ilmoituksen AO3-dokumentaation toimihenkilöhausta – täydellinen paikka sellaiselle, joka rakastaa kaikkea sanoihin liittyvää.

Myöhemmin hän löysi tiensä Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) ja Fanlore-komiteoihin, ja nykyään hän käyttää merkittävän osan ajastaan tämän mahtavan faniyhteisön kanssa. Kun hän ei tee OTW:lle vapaaehtoistyötä, hänet voi löytää hengaamassa Marvel-fandomin taustalla tai viipyilemässä uusimman fikkinsä parista.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan?

Vapaaehtoistoiminta OTW:ssä on ollut valtava osa fanielämääni jo useiden vuosien ajan. Rakastan OTW:tä, sen edustamia asioita ja sen jäseniä ja haluan auttaa sitä olemaan jatkossakin fandomin suuri voimavara. Tämän takia olen käyttänyt paljon aikaa OTW:n toimintaan vuosien ajan, ja se on myös syy, miksi olen ehdolla johtokuntaan. Johtokunnalla on keskeinen rooli OTW:n pysymisessä tehtävälleen uskollisena sekä periaatteiltaan läpinäkyvänä ja vastuullisena, ja myös vastaamassa vapaaehtoisten ja jäsenien huolenaiheisiin. Haluan auttaa kaikessa missä pystyn.

Olen harkinnut johtokuntaan pyrkimistä jo useampana vuonna, ja tämä vuosi on ensimmäinen, jolloin tiedän pystyväni antamaan sille kaikkeni. Vaikka ei olekaan mahdollista olla täydellisen valmistautunut johtokunnassa toimimiseen, olen kerännyt tarpeeksi kokemusta ollakseni luottavainen annettavanani olevan panoksen merkityksellisyydestä sekä taidoista, joita voin hyödyntää johtokunnassa.

Olen myös erittäin tietoinen siitä, miten tärkeää on saada jalkeille sitoutunut ja innostunut joukko ehdokkaita, jotta jatkossakin löydämme parhaiten sopivat henkilöt toimimaan johtokunnassa. Tiedän, että asettumalla ehdolle voin auttaa tässä.

2. Mitä taitoja ja/tai kokemusta toisit johtokuntaan?

Noin viidentoista nettifandomissa ja neljän OTW:n vapaaehtoisena vietetyn vuoden jälkeen minulla on rajaton innostus fandomia kohtaan sen kaikissa muodoissa sekä täysi omistautuminen OTW:n tehtävälle ajaa fanien etua. Aikani Fanlore-toimikunnan puheenjohtajana ja wikin muokkaajana on auttanut minua ymmärtämään historiaamme ja taustaamme sekä antanut käsityksen siitä, kuinka näkökulmat (erityisesti OTW:n työhön liittyen) vaihtelevat fandomissa. Minulla on kokemusta monenlaisiin fanien huolenaiheisiin vastaamisesta sekä erilaisten näkökulmien yhteensovittamisesta, joiden uskon olevan tärkeitä taitoja OTW:n johtokunnan jäsenelle.

Olen myös toiminut puheenjohtajan tehtävissä yli kolmen vuoden ajan, ja yhdessä vaiheessa toimin puheenjohtajana kahdessa toimikunnassa yhtä aikaa. Tämä on antanut minulle arvokasta kokemusta laajemman näkökulman huomioimisesta toimikuntatyössä sekä pitkäaikaisen suunnittelun tasapainottamisesta päivittäisten tehtävien kanssa. Nämä ovat taitoja, joiden odottaisin tulevan säännöllisesti tarpeeseen, jos minut valitaan johtokuntaan. Lisäksi puheenjohtajana toimiminen on opettanut minulle toimikuntien välisistä suhteista ja yhteistyöstä, joka on myös keskeinen osa johtokuntatyötä. Olen myös oppinut siitä tärkeitä ajanhallintakeinoja, samoin kuin kyvyn delegoida ja arvottaa tehtäviä.

Työni AO3-dokumentaation toimihenkilönä on kehittänyt dokumentointitaitojani, joita aion hyödyntää johtokunnan menetelmien ja tehtävien tallentamisessa. Olen myös yleisesti tehokas kommunikoija, ja eräs vahvuuksistani on löytää juuri oikeat sanat asian välittämiseksi – olipa kyseessä toimikuntien välinen viesti, dokumentti tai selittävä postaus. Ennen kaikkea olen tiimitoimija ja teen osan parhaasta työstäni muiden kanssa.

3. Valitse yksi tai kaksi OTW:n tavoitetta, jotka ovat sinulle tärkeitä ja joiden parissa haluaisit työskennellä toimikautesi aikana. Miksi arvostat näitä tavoitteita? Miten toimisit muiden kanssa saavuttaaksesi ne?

Ensimmäinen asia, johon olen erityisen innokas tarttumaan, on vapaaehtoisten loppuunpalaminen. Oltuani puheenjohtajana kahdessa toimikunnassa ja rehellisesti sanoen välillä lähellä loppuun palamista tunnen perusteellisesti OTW-työn sekä muun elämän ja muiden fanisitoumusten yhteensovittamisen vaatimukset ja vaikeudet – erityisesti niille OTW:ssä, jotka ovat keskeisessä roolissa toimikunnissa ja projekteissa.

Loppuunpalamiseen ei ole yksittäistä helppoa ratkaisua, mutta tilannetta voidaan helpottaa monin tavoin – mukaan lukien säännöllisillä keskusteluilla, tukemalla toimikuntia rekrytoimaan uusia jäseniä ja keskeisten tehtävien dokumentoinnilla. Jos tulen valituksi johtokuntaaan, työskentelisin tämän kaltaisten toimenpiteiden jalkauttamiseksi sekä rohkaistakseni toimikuntien välistä strategioiden jakamista, mikä on kokemukseni mukaan toimiva keino työmäärien jakamisen kehittämisessä ja loppuunpalamista vastaan taistelussa.

Toiseksi haluan tukea sitoutumistamme kasvavaan jäsenkuntaamme ja parantaa yhetyksiä sekä fani- että muihin yhteisöihin. OTW on enenevässä määrin huomion keskiössä ja tietoisuus projekteistamme kasvaa jatkuvasti johtuen esimerkiksi AO3:n Hugo-ehdokkuudesta, fanien oikeuksia ajavan tiimimme erinomaisesta työstä sekä koko vapaaehtoisjoukon kovasta työstä, joka näkyy eri projektiemme menestyksenä. Tavoitteeni johtokunnan jäsenenä olisi löytää lisää tapoja tuoda faneja ja muita mukaan toimintaamme, tavoittaa uusia yhteisöjä ja kertoa tehtävästämme. Tämä on jo suuri osa työtäni Fanloren parissa, missä usein järjestämme haasteita ja pidämme aivoriihiä uusien wikitoimittajien mukaan saamiseksi, ja voin tuoda kokemukseni auttamaan viestintämme kehittämisessä ja vahvistamisessa.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista? Millaista yhteistyötä tekisit kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Yritä tuoda esiin useita projekteja, mutta voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä, joista sinulla on kokemusta.

Sinä aikana, kun olen tehnyt OTW:lle vapaaehtoistyötä, olen ollut onnekas saadessani työskennellä eri toimikunnissa useiden projektien parissa.

AO3-dokumentaation toimihenkilönä ja aiempana puheenjohtajana olen työskennellyt läheisesti Käyttäjätuki-, Esteettömyys, design & teknologia sekä Käännöstoimikuntien kanssa: olen hyödyntänyt Käyttäjätukihenkilöiden ymmärrystä saatavasta palautteesta laatiessani UKK-vastauksia ja tutoriaaleja, joiden avulla voidaan parhaiten vastata tukipyyntöihin; olen keskustellut AO3:n käyttöliittymästä ja mahdollisista virhetilanteista Esteettömyys, design & teknologia -toimikunnan kanssa; sekä työskennellyt Käännöstoimikunnan kanssa tukidokumenttien kielen selkeyttämiseksi ja muutoksista välitettävän tiedon ymmärrettävyyden varmistamiseksi. Olen myös oikolukenut Open Doors (Avoimet ovet) -tutoriaaleja, minkä kautta olen oppinut ymmärtämään arvokasta työtä, jota tehdään vaarantuneiden arkistojen säilyttämiseksi, ja olen myös dokumentoinut tätä työtä Fanloreen.

Tällä hetkellä toimin vapaaehtoisena Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) -projektissa, ja olen erittäin kiinnostunut fanikulttuurin akateemisesta tutkimuksesta: olen osallistunut konferensseihin yleisössä ja ottanut osaa Twitter-keskusteluihin. Fanloren nykyisenä puheenjohtajana minulla on myös syvällinen ymmärrys wikin prioriteeteista, laajuudesta ja haasteista.

Aion kasvattaa tietoani minulle tuttujen toimikuntien ja projektien toimintatavoista ja yhteydenpidosta saadakseni selville, miten voisin parhaiten tukea ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa johtokunnan jäsenenä. Aion lähestyä avoimin mielin niitä, joista en vielä tiedä yhtä paljon, tarkoituksena oppia mahdollisimman paljon siitä, mitä ne tarvitsevat johtokunnalta, niiden historiasta ja olosuhteista sekä niiden suhteista muihin OTW:n projekteihin ja toimikuntiin.

5. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot siirtää nykyiset roolisi eteenpäin keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Koska olen suunnitellut johtokuntaan ehdolle asettautumista jo jonkin aikaa, olen valmistautunut siihen vähentämällä OTW-velvoitteitani viimeisen vuoden aikana ja myös luopunut tammikuussa toisesta puheenjohtajuudestani (AO3-dokumentaatiossa). Tällä hetkellä olen mukana kolmessa toimikunnassa: Fanloressa, jossa toimin puheenjohtajana; AO3-dokumentaatiossa, jossa olen toimihenkilönä, ja TWC:ssä, jossa toimin taittajana.

Edellisistä roolini TWC:ssä vie vähiten aikaa; se vaatii jakson intensiivistä työtä kaksi tai kolme kertaa vuodessa ennen numeron ilmestymistä. Dokumenttien laatiminen ja oikolukeminen AO3-dokumentaatiolle on joustavaa, ja sen voi helposti sovittaa muiden velvoitteiden sekaan. Vaativin tehtävistäni on Fanloren puheenjohtajuus, joka sisältää eniten päivittäistä työtä sekä viikoittaiset toimikunnan kokoukset. Vastuuta jakamassa on mahtava kanssapuheenjohtajani, mikä helpottaa työtaakasta selviämistä, enkä olisi ehdolla johtokuntaan, mikäli en uskoisi pystyväni tasapainottamaan sen velvollisuuksia puheenjohtajuuden kanssa.

Jos kuitenkin käy ilmi, että johtokuntatyö on ennakoitua vaativampaa tai asioista tulee muista syistä liian hankalia selvitä, voimme toisen puheenjohtajan kanssa jakaa töitä uudelleen esimerkiksi rekrytoimalla uusia jäseniä toimikuntaan tai kouluttamalla uuden puheenjohtajan, jotta voin omistaa johtokuntatyölle kaiken sen tarvitseman huomion.