Raspored izbora 2024.

Ovo je zvaničan raspored izbora za 2024. godinu. Nekoliko događaja vezanih za izbore, kao što su period za odgovaranje na pitanja i četovi uživo sa kandidatima, biće dostupno samo na engleskom. Ako želite više informacija o njima, molimo Vas da pogledate verziju rasporeda na engleskom tako što ćete izabrati “English” sa liste jezika na levoj strani ove stranice.

21. jun

 • Krajnji rok za kandidaturu je 23:59 po UTC vremenu. Od kandidata se takođe zahteva da postanu članovi OTW-a (Organizacije za transformativne radove) do tada.
 • Krajnji rok za slanje biografija i platformi kandidata Odboru za izbore je 23:59 po UTC vremenu.

24. jun

 • Javno se najavljuju kandidati i objavljuju njihove biografije i platforme.

30. jun

 • Krajnji rok da postanete član da biste mogli da glasate na predstojećim izborima.
 • Svako ko postane član u periodu između 1. jula, 2023. i 30. juna, 2024, oba datuma po UTC vremenu, moći će da glasa na ovim izborima. Molimo Vas da imate na umu da će Vaš račun za donaciju biti datiran po istočnoameričkom vremenu, te ako na Vašem računu za donaciju piše da je izdat nakon 30. juna 2024. u 19:59, nećete moći da glasate. Ako niste sigurni da li je Vaša donacija napravljena pre isteka roka, molimo Vas da kontaktirate Odbor za razvoj i članstvo putem kontaktnog obrasca na našoj veb stranici i biranjem opcije “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Da li je moje članstvo važeće/Da li imam pravo da glasam?).

28. jul

 • Uputstva za glasanje se šalju glasačima imejlom.

6. avgust

 • Krajnji rok da se obratite Odboru za izbore sa zahtevom za posredovanje, ako nećete biti dostupni preko imejla tokom čitavog perioda izbora.

16-19. avgust

 • Izbori se održavaju od petka u 00:01 po UTC vremenu, do ponedeljka u 23:59 po UTC vremenu.

20. avgust

 • Objavljuju se rezultati izbora.

27. avgust

 • Krajnji rok za zahteve za ponovno brojanje.

1. oktobar

 • Počinje smena Odbora.

Rasporedi prethodnih godina dostupni su na stranici Istorija.