Qiao Cs biografi och plattform

Biografi

Qiao C. upptäckte fandom när hon gick i grundskolan för nästan 20 år sen. Hon snubblade in på ett forum för fandomen Cardcaptor Sakura och har läst fanfic ända sedan dess. Hennes kärlek till fandom motiverade henne att lära sig engelska: hon kunde helt enkelt inte vänta på att översättarna skulle uppdatera hennes favoritfanfic om X-Men, så hon bestämde sig för att läsa originaltexten. På så sätt upptäckte hon Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) för sju år sedan.

Hon gick med i OTW (Organisationen för transformativa verk) som taggorganisatör 2019. Det gör henne glad att se hur hennes kunskap om lore och språk kommer till användning i hennes dagliga organisations-uppgifter, samt att få hjälpa användare förbättra sina upplevelser av att filtrera och läsa.

För tillfället är hon doktorand i materialteknik i Japan och kommer förhoppningsvis att doktorera nästa år. Utanför labbet älskar hon att spendera sin tid med att läsa manga, spela datorspel och delta i fandom; ibland skriver hon, eller översätter eller redigerar, och hon läser hela, hela tiden.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Min första motivation var att stötta den mångfald av verk av fans som OTW försöker skydda. Som trespråkig har jag turen att kunna njuta av verk av fans från människor av olika kulturer. Däremot har jag genom mina fandom-äventyr över årtiondena bevittnat hur flera plattformar, oberoende av språk eller kulturell bakgrund, censurerar och utnyttjar verk av fans, eller ibland kastar ut skapare av verk av fans. Detta stärker min tro på maximal inklusivitet i verk av fans, vilket OTW håller uppe. Jag ser dock i synnerhet att det finns en lång väg att gå för oss när det gäller att inkludera verk från olika kulturer, och därmed tror jag att jag, med min kulturella bakgrund, kan bidra till mångfalden hos våra volontärer och användare genom att erbjuda hjälp åt de som inte har engelska som förstaspråk, under deras anpassningsperiod till gemenskapen.

Under tiden jag förberedde min plattform bröt det ut protester inuti och utanför OTW. Protesterna kom till både på grund av oro kring utvecklingen av ny teknologi och strukturella problem inom OTW, i synnerhet när det gäller avsaknaden av kommunikation. Det är helt tydligt att mångfald inte kan blomma på en plats där något så grundläggande som kommunikation inte är löst, vilket stärker min vilja att skydda och främja mångfalden inom OTW, särskilt genom konversationer och kommunikation.

Under mina fyra år som volontär har jag skaffat mig vänner och utökat min förståelse av fandom. Jag hade aldrig förväntat mig att växa och lära mig så här mycket. Genom att kandidera till styrelsen vill jag öppna kommunikationerna, mellan OTW och dess användare och medlemmar, mellan styrelsen och volontärer, samt kommittéer sinsemellan, genom att skapa en fortsatt miljö där mångfald kan växa.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som jag tidigare nämnde så bröt det nyligen ut protester inom organisationen, på grund av att det på flera ställen saknats kommunikation under en lång tid. Detta är inte bara på grund av strukturella misslyckanden inom organisationen, utan även avsaknaden av mångfald hos volontärer med beslutsfattande positioner. Låt oss ta mitt modersmål som exempel: Mandarin är det näst mest använda språket på AO3 och kinesisktalande volontärer utgör upp till 8% av alla volontärer på OTW, samtidigt som vi inte har några kinesisktalande volontärer som kommittéordförande eller styrelsemedlemmar.

Som trespråkig som kan engelska, mandarin och japanska är jag mer än villig att hjälpa styrelsen kommunicera med volontärer från en mängd bakgrunder. Som taggorganisatör som översatt och organiserat taggar för hundratals fandoms är jag van att göra bakgrundsresearch, lyssna på och svara till användarnas feedback och kommunicera med kollegor från olika kommittéer. Jag tror att med mina färdigheter och min vilja till förändring så kan OTW förbättra sin förmåga att omfamna den mångfald som finns utlovad på framtidsplanen.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

För tillfället är OTWs mest brådskande mål att förbättra kommunikationen – inte bara mellan OTW och dess användare, utan även mellan styrelsen och volontärer, samt kommittéer sinsemellan. Som representanter för organisationen är styrelsen ansvarig för att rapportera till våra användare om hur det går med projekten; som medlemmar i styrelsen borde vi lyssna till feedback från volontärer, för det är de som påverkas av besluten som fattas av styrelsen. Jag skulle vilja fokusera på att hjälpa varje kommitté med att dela ut uppgifter och samarbeta. I synnerhet vill jag lobba för att anställa en HR-ansvarig för att hjälpa till att hantera utbrändhet hos volontärer och även för att skapa en mer rimlig utdelning av arbetsuppgifter och se till att våra framsteg sker mer konsekvent. Tillit och samarbete bygger på transparens, och förståelse kan bara växa när ens ord hörs. Jag skulle vilja främja transparensen hos Styrelsen, skapa och implementera mer tillgängliga vägar för feedback och arbeta med relevanta kommittéer med att hitta passande yrkesverksamma som kan främja kommunikation och tillit mellan styrelsen och OTWs användare, medlemmar, och volontärer.

Som en del av grunden för ökad kommunikation skulle jag även vilja underlätta mångfalden i våra projekt. AO3 har haft en explosion av flerspråkighet i sina verk under de senaste tio åren, med en ökning av den totala mängden icke-engelska verk från 3,6% till 11%. Jag hoppas kunna bidra till att användarupplevelsen på AO3 blir mer vänlig och välkomnande för våra internationella användare. Jag skulle särskilt vilja hjälpa till med att främja ett flerspråkigt gränssnitt, vilket finns med i vår framtidsplan. AO3 kommer inte bara kunna tjäna sitt syfte bättre, utan användare kommer vara mer villiga att delta när de är i en språklig miljö som de känner sig bekväma med.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Av OTWs projekt är jag bäst bekant med AO3 genom att jag är en daglig användare på sidan och även taggorganisatör. Min erfarenhet av andra kommittéer, till exempel Support och Policy och missbruk, kommer också från mitt arbete som taggorganisatör där vi kommunicerar för att svara på användarnas feedback. Jag läser periodvis på Fanlore för att lära mig om fandomhistoria för fandoms jag inte har koll på (fastän Fanlore skrivs på engelska är användare från andra språk mer än välkomna – se Fanlores nyhetsinlägg från april för mer detaljer). Då vi lever i en tid där nya teknologier utvecklas fortare än våra lagar, skulle jag också vilja arbeta tillsammans med vår Juridiska kommitté för att bättre stötta deras arbete och se till att våra användarvillkor hålls aktuella. Jag ser fram emot att få höra om alla våra projekt och kommittéer: jag kommer inte bara att fokusera på att lyssna på deras feedback, utan även på att underlätta kommunikation mellan alla kommittéer och komma med förslag för en rimlig hantering av uppgifter och medlemmar.

Jag planerar i synnerhet att samarbeta med vår Valkommittée med målet att fler individer med en mångfaldig kulturell bakgrund ska kandidera, så att potentiella kandidater kan introducera en större mångfald hos styrelsen.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Faktum är att jag under det gångna året redan minskat mängden fandoms jag organiserar taggar för så att jag ska kunna färdigställa mitt arbete inom taggorganisering med två kvällars arbete varje vecka. Jag planerar att fokusera på mitt ansvar inom Styrelsen på veckodagarna och använda helgdagarna som buffert om det behövs.