Qiao C. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Qiao C. fanų grupes atrado dar būdama pradinėje mokykloje, beveik prieš 20 metų. Ji užklydo į Cardcaptor Sakura fanų grupės forumą ir nuo to laiko pradėjo skaityti fanfikciją. Mokytis anglų kalbos ją paskatino meilė fanų grupei: ji tiesiog negalėjo laukti, kol vertėjas atnaujins jos mėgstamą X-Men fanfikciją ir nusprendė perskaityti originalų tekstą. Taip prieš septynerius metus ji atrado Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvą).

Prie OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) ji prisijungė 2019 m. kaip žymių tvarkytoja. Ji džiaugiasi, kad gali panaudoti savo žinias apie tam tikrų fanų grupių tradicijas ir kalbinius gebėjimus vykdydama kasdienes tvarkymo pareigas ir padėdama naudotojams pagerinti jų filtravimo ir skaitymo kokybę.

Šiuo metu ji siekia medžiagų inžinerijos daktaro laipsnio Japonijoje ir, tikimasi, kitais metais įgis daktaro laipsnį. Už laboratorijos ribų ji mėgsta leisti laiką skaitydama manga (japoniškas komiksų knygeles), žaisdama vaizdo žaidimus ir dalyvaudama fanų grupėse – kartais ji rašo, verčia, redaguoja ir visada, visada skaito.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Pirmiausia norėjau paremti fanų darbų įvairovę, kurią OTW siekia apsaugoti. Kadangi esu trikalbė, man pasisekė, nes galiu mėgautis nuostabiais fanų darbais, kuriuos sukūrė žmonės iš skirtingų kultūrų. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį, kuomet patyriau daugiakultūrinių fanų grupių nuotykių, mačiau kaip įvairios platformos, nepriklausomai nuo jų kalbos ar kultūrinės kilmės, cenzūruoja ir išnaudoja fanų darbus, o kartais pašalina fanų darbų autorius. Tai dar labiau sustiprina mano tikėjimą didžiausiu fanų darbų įtraukimu, kurio OTW siekia. Tačiau suprantu, kad mūsų dar laukia ilgas kelias, siekiant įtraukti visų kultūrų fanų darbus, todėl manau, kad dėl turimos kultūrinės kilmės galiu prisidėti prie mūsų savanorių ir naudotojų įvairovės siūlydama pagalbą tiems, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, kad jie priprastų prie bendruomenės.

Kol rengiau šią rinkimų programą, OTW ir už jos ribų prasidėjo protestai. Protestus sukėlė susirūpinimas tiek dėl naujausių technologijų raidos, tiek dėl OTW struktūrinių problemų, ypač dėl nepakankamo bendravimo. Visiškai akivaizdu, kad įvairovė neklestėtų dirvoje, kurioje neišspręsti tokie esminiai klausimai kaip bendravimas, todėl dar labiau sustiprėjo mano pasiryžimas saugoti ir skatinti įvairovę OTW, ypač skatinant pokalbius ir bendravimą.

Per pastaruosius ketverius savanorystės metus įgijau draugų ir praplėčiau savo supratimą apie fanų judėjimą. Niekada nesitikėjau, kad galėsiu tiek daug išmokti ir augti. Kandidatuodama į Tarybą norėčiau atverti kelią bendravimui tarp OTW ir jos naudotojų bei narių, tarp Tarybos ir savanorių, taip pat tarp komitetų, užtikrinant nuolatinę aplinką įvairovei augti.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Kaip jau minėta, neseniai organizacijoje kilo protestai, nes ilgą laiką trūko bendravimo įvairiais aspektais. Tai yra ne tik organizacijos vertikalios struktūros trūkumų, bet ir įvairių savanorių, užimančių lemiamus vaidmenis, laisvų vietų pasekmė. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti savo pirmąją kalbą: Kinų mandarinų kalba yra antroji labiausiai vartojama AO3 kalba, o kinų kalba kalbantys savanoriai sudaro 8 proc. visų OTW savanorių. Tačiau šiuo metu vis dar neturime nė vieno kinų kalba kalbančio savanorio, kuris užimtų komitetų pirmininkų ar Tarybos narių pareigas.

Kadangi esu trikalbė, taip pat kalbu kinų mandarinų ir japonų kalbomis, esu pasirengusi padėti Tarybai bendrauti su įvairios kultūrinės kilmės savanoriais. Kadangi esu žymių tvarkytoja, išvertusi ir sutvarkiusi šimtus fanų grupių žymių, esu susipažinusi su pagrindiniais tyrimais, naudotojų atsiliepimų išklausymu ir atsakymu į jų klausimus bei bendravimu su kolegomis iš skirtingų komitetų. Manau, kad mano bendravimo įgūdžiai ir ryžtas keistis padės OTW veiksmingiau išnaudoti įvairovę, kuri buvo žadėta veiklos plane.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Šiuo metu svarbiausia gerinti bendravimą ne tik tarp OTW ir naudotojų, bet ir tarp Tarybos ir savanorių bei tarp atskirų komitetų. Taryba, kaip organizacijos atstovė, yra atsakinga už projektų pažangos ataskaitų teikimą naudotojams; kaip Tarybos nariai turėtume įsiklausyti į savanorių atsiliepimus, nes jie tiesiogiai daro įtaką Tarybos priimamiems sprendimams. Norėčiau sutelkti dėmesį į pagalbos teikimą kiekvienam komitetui skirstant užduotis ir bendradarbiaujant. Konkrečiai, siekdama sumažinti savanorių išsekimą dėl per didelio užduočių skaičiaus, racionaliau paskirstyti užduotis ir nuosekliau siekti pažangos, norėčiau paskatinti įdarbinti žmogiškųjų išteklių specialistą. Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas yra grindžiamas atvirumu, o supratimas auga tik tada, kai žodžiai yra girdimi. Skatinčiau Tarybos atvirumą, sukurčiau ir įgyvendinčiau prieinamesnius grįžtamojo ryšio būdus ir kartu su atitinkamais komitetais ieškočiau tinkamų specialistų, kurie skatintų bendravimą ir pasitikėjimą tarp Tarybos ir OTW naudotojų, narių bei savanorių.

Remdamasi glaudesnio bendravimo pagrindu, taip pat norėčiau padėti užtikrinti mūsų projektų kalbų įvairovę. Per pastaruosius dešimt metų AO3 patyrė didelį darbų ne anglų kalba augimą, o jų dalis bendrame neangliškų darbų kiekyje išaugo nuo 3,6 proc. iki 11,0 proc. Tikiuosi prisidėti prie draugiškesnės ir svetingesnės AO3 patirties kūrimo mūsų tarptautiniams naudotojams. Konkrečiai, norėčiau padėti lengviau sukurti daugiakalbę sąsają, nurodytą mūsų veiklos plane. AO3 gali ne tik geriau atlikti savo paskirtį saugoti įvairiomis kalbomis parašytus darbus, bet ir naudotojai bus daug labiau linkę prisijungti, jei jie bus tokioje kalbinėje aplinkoje, kuri jiems yra maloni.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Iš visų OTW projektų esu geriausiai susipažinusi su AO3, nes kasdien jį naudoju ir tvarkau. Mano patirtis kituose komitetuose, pvz., Paramos bei Politikos ir piktnaudžiavimo komitetuose, taip pat susijusi su žymių tvarkymu, nes bendraujame, kad reaguotume į naudotojų atsiliepimus. Periodiškai skaitau „Fanlore“, kad galėčiau tyrinėti ir susipažinti su ta fanų grupių istorija, apie kurią mažai žinau (nors „Fanlore“, rašoma angliškai, kitų kalbų redaktoriai yra daugiau nei laukiami – prašome patikrinti „Fanlore“, balandžio mėnesio naujienas, kad sužinotumėte daugiau informacijos). Gyvenant laikais, kai technologijos vystosi greičiau nei įstatymai, taip pat norėčiau bendradarbiauti su mūsų Teisės komitetu, kad galėtume geriau paremti jo darbą ir atnaujinti mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Laukiu žinių iš visų mūsų projektų ir komitetų: daugiausia dėmesio skirsiu ne tik jų nuomonei išklausyti, bet ir kiekvieno komiteto bendravimui palengvinti, taip pat teiksiu pasiūlymus dėl pagrįsto užduočių paskirstymo ir narių valdymo.

Ypač planuoju bendradarbiauti su mūsų Rinkimų komitetu ir kviesti kandidatuoti asmenis, turinčius įvairią kultūrinę kilmę, atkreipiant potencialių kandidatų dėmesį į tai, kad Taryboje atsirastų daugiau įvairovės.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Tiesą sakant, per praėjusius metus sumažinau fanų grupių, kurias tvarkiau, skaičių, kad galėčiau užbaigti savo tvarkymo pareigas per dvi naktis kiekvieną savaitę. Planuoju daugiausia dėmesio skirti darbui Taryboje darbo dienomis, o prireikus – ir savaitgalį.