Profil a program Zoë Tucker

Profil

Zoë Tucker je doktorandka v odbore STEM – science, technology, engineering, and mathematics (veda, technika, inžinierstvo a matematika). Vo fandome začínala čítaním originálnych prác na FictionPress a svoju prvú fanfikciu písala do poznámkového zošita, ktorý (vďakabohu) nikdy neuzrel svetlo sveta. Trvalo jej ďalšie tri roky, kým zistila, že aj iní ľudia majú o záveroch kníh natoľko silné pocity, že píšu svoje vlastné, nové konce – a začala čítať fix-it fanfikcie na fanfiction.net. Do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu) sa presídlila, keď sa dozvedela o jeho znamenitom filtrovacom systéme. Zoë je multi-shipperka, ktorá prelieza fandomami a chce vaše OT3 recenzie.

Zoë sa začala obzerať po otvorených pozíciách v OTW (Spoločnosti pre Transformatívnu tvorbu) v roku 2017 a v septembri sa rozhodla podať si žiadosť o pozíciu správcu tagov. Nasledujúci jún sa pridala aj do výboru pre Podporu AO3 (a mohla tak osobne vyriešiť žiadosť, ktorú Podpore predtým poslala) a na konci roku 2019 takisto k Supervízorom správcov tagov. Jedným z jej hlavných cieľov je pracovať na zlepšení používateľského zážitku na AO3. Zoë obzvlášť rada odpovedá na žiadosti pre Podporu ohľadom správy tagov, a uprednostňuje spravovať malé fandomy, v ktorých môže vymýšľať nové tagy pre postavy a vzťahy, ktoré fanúšikovia chcú. Vo všetkých oblastiach svojho života sa chce snažiť veci zanechať aspoň o trochu lepšie, ako boli, keď ich našla.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Hlavným dôvodom, prečo chcem byť v Predstavenstve, je moja láska k OTW. Kým moje zručnosti a čas, ktorý mám k dispozícii, nedovoľujú, aby som sa pridala ku každému výboru, stále chcem urobiť všetko, čo je v mojich silách, pre OTW ako celok. Byť v Predstavenstve by mi dalo ďalšiu možnosť ako pomôcť. Verím v misiu OTW a taktiež vo vnútornú komunitu OTW ako organizácie a v jej miesto medzi fanúšikovskými komunitami. Som presvedčená, že zručnosti, ktoré som tu získala, by mohli byť užitočné pri pomoci organizácii ako také – mimo práce, ktorú môžem robiť vo svojich výboroch. Chcem byť pripravená pomôcť, keď OTW natrafí na problémy, a chcem pomôcť odľahčiť náklad na pleciach predsedov našich výborov a zároveň chápať a rešpektovať ich špecifickú expertízu.

2. Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Moja sila spočíva v komunikácii a pozornosti k detailom. Samú seba vnímam ako schopnú efektívne vyjadriť informácie bez zbytočného napätia. V predošlom ročníku na univerzite som bola prezidentkou dvoch organizácií, predtým som bola sekretárkou, viceprezidentkou a tajomníčkou. Viem, aké to je byť medzi prvými, ktorí musia riešiť problémy, keď nastanú. Vedenie dokáže byť stresujúce, ale pre mňa stojí za to, pretože mi dáva hlbšie porozumenie o základoch a podstatnej práci organizácie. Dúfam, že do Predstavenstva prinesiem ochotu a schopnosť dobre počúvať, túžbu spraviť viac úžitku ako škody, a schopnosť hovoriť ohľaduplne a kompletne aj v období stresu.

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Som opatrná robiť širšie ciele mimo svojich skúseností v OTW, ale chcela by som nás ako organizáciu vidieť pracovať smerom k dokumentácii, ktorá bude špecifická pre výbory, ale taktiež naprieč celou organizáciou, a bude poskytovať viac priehľadnosti ohľadom podstatných základov rozhodnutí, ktoré dobrovoľníci robia na každodennej báze. Aby sme tento cieľ naplnili, budeme musieť aktualizovať našu internú dokumentáciu, čo je úloha nepretržitá a podceňovaná. Ako supervízorka správcov tagov som blízko oboznámená s tým, aký počet jednoduchších cieľov sa môže objaviť predtým, než uvidíte podstatu interného fungovania. Aj keď každý výbor musí uprednostňovať svoje špecifické úlohy, rada by som pomohla OTW nahromadiť trochu nadšenia pre vytvorenie dokumentácie, ktorá bude ľahko dostupná pre našu komunitu a personál. Dobrá vnútorná dokumentácia pomôže našim výborom byť efektívnejšími, a bude viesť k jasnejšej externej dokumentácii a lepšiemu používateľskému zážitku.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Väčšina mojich skúseností súvisí s AO3, ale vďaka našej internej chatovej platforme som bola vystavená práci iných výborov, súvisiacej s mnohými projektami OTW. Som presvedčená, že ľudia, ktorí vedia, čo je pre každý výbor najlepšie, sú práve ľudia vo vnútri tohto výboru. Vo všeobecnosti si myslím, že najlepšia forma podpory, ktorú môže Predstavenstvo poskytnúť, je spýtať sa výboru čo potrebuje pre plynulý chod, a potom túto asistenciu poskytnúť nakoľko je to možné. Práca naprieč výbormi je však dôležitá pre všetky projekty OTW a ja som presvedčená, že Predstavenstvo môže byť nápomocným zdrojom pre umožnenie tejto komunikácie.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Moje aktuálne povinnosti voči OTW sú z pozície správcu tagov, supervízora správcu tagov a člena výboru pre Podporu AO3. Zatiaľ nemám pocit, že by moja aktuálna záťaž bola príliš vyčerpávajúca alebo nezlúčiteľná s kandidatúrou alebo členstvom v Predstavenstve. Ak sa to však zmení, budem uvažovať o odovzdaní väčších fandomov, ktoré spravujem, alebo dokonca o odstupe z Podpory. Mnoho vecí v mojom normálnom živote sa spomalilo kvôli karanténe, ale predpokladám, že ako sa život bude vracať do niečoho, čo sa podobá normálu, budem schopná svoje potenciálne predsedovské povinnosti začleniť do svojho rozvrhu. Nemyslím si, že by som mala veľké problémy s vyvažovaním práce v Predstavenstve a mojimi ostatnými povinnosťami tak v OTW, ako aj mimo nej.