Profil a program Tyme LaDow

26. júla: Na základe oznámenia, Tyme LaDow odstúpila z hlasovania.

Profil

Tyme LaDow bola prinútená vstúpiť do fandomu jej dobroprajnými priateľmi, keď mala 12 rokov. Spočiatku nechápala, prečo by mal niekto potrebu skúmať príbehy mimo dejových línií, ktore tak zbožňovala vo svojich obľúbených svetoch, no už po niekoľkých mesiacoch začala sama písať a každodenne kontrolovať nové príspevky. Zverejňovaním prác na Fanfiction.net a získavaním spätnej väzby od priateľov, ale aj od úplne cudzích ľudí, sa pred ňou akoby zdvihla hmla a Tyme sa bez váhania celá ponorila do fandomov. Jej novovytvorená vášeň pre fandom ju nasledovala naprieč platformami a fandomami, až dokým v roku 2011 neobjavila Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív), na ktorý ju pozvala jej vtedajšia priateľka. V priebehu rokov sa stala viac čitateľkou než autorkou, hoci si písanie poviedok aj naďalej užíva popri všetkom, čo pre fandom robí. V roku 2014 prechádzala stránky OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a žasla nad tým, do koľkých jazykov boli preložené, keď náhodou narazila na stránku pre nábor dobrovoľníkov. Hľadali práve dobrovoľníkov pre Správu tagov. Nadšená možnosťou pomôcť svojej obľúbenej stránke sa prihlásila a veľmi rýchlo bola prijatá. V priebehu rokov sa stala členkou tímu pre Dohľad na dodržiavanie pravidiel a zásad webu a prácou pre AO3 si našla mnoho nových priateľov. Tyme má za sebou niekoľkoročné skúsenosti so zvládaním dobrovoľníctva, práce a vysokej školy zároveň. Od jej prvého zoznámenia sa s fandomom bola oddaná fanúšikom, fandomu a OTW.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Informáciu o tom, že sa približujú voľby do Predstavenstva som sa som sa dozvedela v tom najlepšom čase svojho života. Nedávno som obmedzila niektoré zo svojich povinností, vďaka čomu mám dostatok voľného času venovať sa mojej najväčšej vášni v živote, fandomu. Už 5 rokov dobrovoľne pracuje pre AO3 a milujem všetko, čo OTW predstavuje. Čím viac sa OTW venujem, tým viac nachádzam veci, ktoré môžem milovať.

Nikto nemôže povedať, že je skutočne pripravený na taký veľký krok, akým je služba v Predstavenstve, no verím, že mám zručnosti a vedomosti, ktoré budú prínosom. Ak by som bola zvolená, urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som slúžila komunite a reprezentovala OTW najlepšie, ako budem vedieť.

2. Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Mám dosť rozmanité skúsenosti, ktoré by mi, v prípade, ak by som bola zvolená, pomohli v mnohých situáciách. AO3 aktívne používam od roku 2011 a od 2014 som dobrovoľníčkou pre Správu tagov. Vďaka tomu som mala príležitosť hlbšie spoznať stránky z pohľadu užívateľa, ako aj dobrovoľníka. Keďže som bola súčasťou fandomu ešte predtým, ako som začala používať AO3, dobre si pamätám históriu pred vznikom AO3 a aj to, čo k jeho vytvoreniu viedlo.

Pre výbor Dohľadu som začala pracovať v roku 2018. Vďaka tejto skúsenosti som sa naučila riešiť spory a vážne situácie profesionálne a rozumne. Nemám tiež problém pracovať v prostredí zameranom na tímovú spoluprácu.

Okrem OTW mám skúsenosti s neziskovými organizáciami, ktoré som získala, keď som mojej mame počas dospievania pomáhala s miestnym historickým spolkom. Dokážem sa adaptovať na akúkoľvek práve potrebnú pozíciu a byť tou osobou, ktorá spolupracuje s ostatnými, až pokým sa nenájde riešenie na akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť. To môže samozrejme trvať aj dlhšie, najmä ak sa v živote dobrovoľníka zaoberajúceho sa problémom objavia situácie, ktoré majú prednosť pred dobrovoľníckou prácou.

Navyše, na univerzite som študovala programátorstvo a informatiku a počas rokov som sa niekoľkokrát zapojila do testovania aktualizácií AO3. Dúfam, že moje skúsenosti môžu pomôcť pri spolupráci s kódermi a systémovými administrátormi.

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Mojím prvým cieľom by bola informačná činnosť a zapájanie sa do aktivít. Z prvej ruky som videla, ako fandom dokáže budovať pozitívny online priestor a silné priateľstvá. No tiež som videla, ako môžu tieto priestory časom zaniknúť.

Najviac skúseností s OTW som získala prostredníctvom AO3, no verím, že aj ostatné projekty si zaslúžia našu pozornosť. Chcela by som zvýšiť povedomie o týchto projektoch a podporovať pozitívne priestory, ktoré vzišli z online fandomu. Hoci si ešte neviem presne predstaviť, ako by som to urobila, či pomocou príspevku s novinkami, online akciami alebo niečoho, na čo som ešte nepomyslela, no viem, že ak by som bola zvolená, oslovila by som ostatných, aby sme mohli rozvinúť naše nápady implementovať nové plány.

Druhým cieľom, ktorý považujem za nesmierne dôležitý, je udržanie transparentnosti. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorým ľuďom sa nepáči, čo robíme, no verím, že skutočným zmyslom OTW vždy bolo a aj bude byť pozitívnou silou vo fandome. Takže by som pracovala na zachovaní našej transparentnosti a otvorenosti o tom, čo robíme, aby bolo jednoduché akékoľvek dezinformácie jednoznačne vyvrátiť.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Ako som už povedala, väčšinu skúseností som získala vďaka AO3 a rôznym výborom. Mám tiež skúsenosti s prácou vo Fanlore. Počas času, ktorý som strávila vo výbore pre Dohľad som spolupracovala na projektoch s Prekladom, Právnou obranou a Open Doors (Otvorenými dverami). Teším sa na príležitosť budovať na tejto komunikačnej základni.

Myslím si, že vďaka skúsenostiam, ktoré som získala, som schopná vytvárať a udržiavať komunikačné kanály medzi rôznymi projektami OTW. Snažím sa byť osobou, za ktorou môžu ostatní prísť s akýmkoľvek problémom alebo starosťou, a tiež sa snažím vypočuť všetky strany argumentu pred učinením rozhodnutia alebo poskytnutím rady.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Moje aktuálne pracovné vyťaženie v dvoch úlohách, ktoré zastávam, je zvládnuteľné. Je len veľmi málo úloh v Správe tagov, ktorým sa musím venovať na dennodennej báze, no ak by to bolo nutné, aj to by som mohla obmedziť.

Práca pre Dohľad predstavuje väčšinu môjho aktuálneho pracovného zaťaženia, no môžem ho zredukovať podľa potreby, prijímať menej prípadov a venovať sa skôr pomocným úlohám vo výbore.

Počas dobrovoľníctva som si zobrala niekoľko prestávok od oboch úloh a nezastávam žiadnu zo základných alebo vedúcich pozícií, takže ak by moje povinnosti v Predstavenstve predstavovali väčšiu záťaž, ako očakávam, urobiť si prestávku od týchto úloh by nemal predstavovať žiaden problém. Tým by som mohla Predstavenstvu venovať toľko pozornosti, koľko bude potrebné.