Profil a program: Rebecca Sentance

Profil

Rebecca Sentance: Rebecca Sentance je vo fandome asi pätnásť rokov, začínajúc na Quizille, kde čítala fanúšikovské poviedky v druhej osobe vo fandomoch ako Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Yu Yu Hakusho a Dragonball Z. Jej prvá fanúšikovská práca ale bola poviedka o Enid Blyton, ktorú napísala keď mala päť rokov – dlho pred tým, ako vôbec mohla snívať o tom, že existujú celé komunity ľudí, ktorí publikujú a čítajú tieto práce online.

V roku 2011 objavila Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) a pomaly sa dozvedala o organizácii, ktorá za ním stojí, a o jej mnohých ďalších projektoch. Vďaka tomu sa ponorila do fanúšikovskej histórie a akadémie, a dozvedela sa o dôležitom význame zachovávania a obhajovania fanúšikovskej práce všetkých druhov. Hoci Rebecca veľmi túžila stať sa súčasťou OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), na otvorené náborové kolo sa jej podarilo natrafiť až v polovici roku 2015, krátko po dokončení jej postgraduálneho štúdia, keď uvidela príspevok o nábore personálu pre Dokumentáciu AO3 – perfektná príležitosť pre niekoho, kto miluje všetky veci, ktoré majú dočinenia so slovami.

Neskôr si našla cestu k výborom Transformatívnej tvorby a kultúry a Fanlore, a teraz venuje značnú časť svojho času ako súčasť tejto skvelej komunity fanúšikov. Keď práve nerobí dobrovoľnícku činnosť pre OTW, môžete ju nájsť číhať v rôznych častiach Marvel fandomu a prokrastinovať na jej najnovšej poviedke.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Dobrovoľníctvo pre OTW je obrovskou časťou môjho fanúšikovského života už niekoľko rokov. Milujem OTW, čo reprezentuje, a kto ju tvorí, a chcem pomôcť, aby aj naďalej bola tak neskutočne veľkou silou pre dobro fandomu. Práve preto som strávila toľko hodín prácou pre OTW, a to je aj dôvod, prečo kandidujem do Predstavenstva. Predstavenstvo zohráva dôležitú rolu v udržiavaní OTW na správnej ceste, udržiava nás transparentných a zodpovedných, odpovedajúcich na problémy našich dobrovoľníkov a našich členov. Ja chcem s týmto pomáhať, kdekoľvek sa dá.

Nad kandidovaním do Predstavenstva rozmýšľam už niekoľko rokov, a tento rok je prvý, o ktorom viem, že sa tomu budem môcť venovať naplno. Aj keď nie je možné na prácu v Predstavenstve byť úplne pripravený, alebo mať všetky potrebné skúsenosti, ja som ich nadobudla dostatok na to, aby som bola presvedčená o tom, čím môžem prispieť a aké zručnosti môžem do Predstavenstva priniesť.

Som si taktiež veľmi dobre vedomá dôležitosti toho, aby sme vo voľbách mali angažovaných, nadšených kandidátov, a tak mohli pokračovať v hľadaní najlepších ľudí pre Predstavenstvo OTW. Viem, že predložením mojej kandidatúry s týmto môžem pomôcť, a tak to robím.

2. Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Po dekáde a pol strávenej v online fandomoch a takmer štyroch rokoch ako dobrovoľník pre OTW môžem priniesť neobmedzený entuziazmus pre fandom vo všetkých jeho formách a úplnú horlivosť pre naplnenie misie OTW, ktorou je ochrana fanúšikovských záujmov. Čas, ktorý som strávila ako spolupredsedníčka výboru Fanlore a zanietená editorka Fanlore wiki, mi taktiež dal porozumenie pre našu históriu a pomohol mi uvedomiť si, ako sa perspektívy fandomu (najmä stanoviská k práci OTW) môžu líšiť. Mám skúsenosti s odozvami na rôzne fanúšikovské problémy, a so zmierovaním odlišných postojov fanúšikov k určitému problému, o čom si myslím, že sú dôležité zručnosti, ktoré by člen Predstavenstva OTW mal mať.

Taktiež som strávila viac než tri roky v predsedníctve výboru, a nejaký čas som spolupredsedala dvom výborom naraz. Predsedníctvo mi dalo cenné skúsenosti s pozeraním sa na celý obraz práce výboru, a taktiež s balansovaním dlhodobého plánovania s každodennými povinnosťami – zručnosti, ktoré by, predpokladám, padli denne na úžitok, ak by som bola zvolená do Predstavenstva. Predsedníctvo ma naučilo o vnútorných vzťahoch a spolupráci vo výboroch, čo opäť očakávam, že bude značnou súčasťou práce v Predstavenstve. Predsedníctvo ma tiež naučilo veľmi dôležité rozvrhovanie času, ako aj schopnosť delegovať a priorizovať.

Moja práca ako personálu Dokumentácie AO3 vybrúsila moje dokumentačné zručnosti, ktoré plánujem použiť pri dokumentovaní procesov a úloh Predstavenstva. Taktiež som vo všeobecnosti silný komunikátor, a jedna z mojích predností tkvie v schopnosti nájsť tie správne slová na vyjadrenie toho, čo chcem – či už je to správa medzi výbormi, dokumentácia, alebo príspevok, ktorý niečo vysvetľuje. A navyše, som tímový hráč a často robím svoju najlepšiu prácu ako súčasť tímu.

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Prvý problém, ktorý chcem čo najskôr vyriešiť, je vyhorenie dobrovoľníkov. Ako niekto, kto bol spolupredsedom dvoch výborov, a, úprimne, kto bol miestami na pokraji vyhorenia, som dôverne oboznámená s nárokmi, ktoré požadujú zvládať prácu pre OTW, reálny život a iné fanúšikovské záväzky, a aké ťažké to môže byť – obzvlášť pre tých jednotlivcov v OTW, ktorí sú piliermi ich príslušných výborov a projektov.

Na nápravu vyhorenia neexistuje jedno jednoduché riešenie, ale rôzne veci – vrátane pravidelných kontrol, podpory pomocou náboru prídavných členov výborov a asistencie s dokumentáciou kritických procesov – môžu s touto situáciou pomôcť. Ak by som bola zvolená do Predstavenstva, pracovala by som na realizovaní opatrení ako sú tieto, a taktiež by som povzbudila výbory, aby zdieľali stratégie medzi sebou, keďže to je ďalšia vec, ktorá podľa mojich skúseností môže byť veľmi užitočná pre zlepšenie rozloženia pracovného zaťaženia a v boji proti vyhoreniu.

Za druhé, chcem podporiť náš zväzok s našou rastúcou základňou členov a dosah na fanúšikovské a nefanúšikovské komunity. OTW je čoraz viac v strede pozornosti, a povedomie o našich projektoch neustále rastie vďaka akciám ako bola napríklad nominácia na cenu Hugo pre AO3, skvelej práci nášho Právneho tímu a tvrdej práci celej našej dobrovoľníckej základne, ktorá je odzrkadlená v zdraví našich rôznych projektov. Mojím cieľom ako súčasti Predstavenstva bude nájsť ešte viac spôsobov, ako upútať fanúšikov a nefanúšikov našou prácou, osloviť nové komunity, a komunikovať naše poslanie. Toto je už teraz veľkou súčasťou mojej práce vo Fanlore, kde pravidelne organizujeme výzvy a vymýšľame spôsoby, ako upútať nových editorov wiki. Túto skúsenosť môžem priniesť na pomoc ku zlepšeniu a posilneniu nášho dosahu.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Počas môjho času ako dobrovoľníka pre OTW som mala to šťastie, že som mohla pracovať s množstvom rôznych výborov na rozličných projektoch OTW.

Ako súčasť personálu a bývalá spolupredsedníčka AO3 Dokumentácie som úzko spolupracovala s výbormi pre Podporu, Prístupnosť, dizajn a technológiu (AD&T) a Preklad: navrhovala som FAQ odpovede a Návody, ktoré čo najlepšie odpovedajú na žiadosti prijaté Podporou a spoliehajúce sa na náhľad na užívateľskú spätnú väzbu; predkladala som AD&T otázky týkajúce sa rozhrania AO3 a potenciálnych chýb; a pracovala som i s Prekladom pri objasňovaní jazyka pomocnej dokumentácie alebo kontrole toho, že zmeny v dokumentácii sú vyjadrené dostatočne jasne. Taktiež som betovala návrhy návodov pre Otvorené dvere, čo mi dalo náhľad na neoceniteľnú prácu, ktorú vykonávajú, aby zachovali ohrozené archívy – a taktiež som zdokumentovala plody danej práce na Fanlore.

Momentálne som dobrovoľníčkou pre Transformatívnu tvorbu a kultúru a zaujímam sa o fanúšikovskú akadémiu: ako laik som sa zúčastnila som sa konferencií fanúšikovských štúdií a pridala sa do mnohých diskusií na Twitteri. A ako terajšia spolupredsedníčka Fanlore mám hlboké porozumenie pre priority, rozsah a výzvy tejto wiki.

Čo sa týka výborov a projektov, s ktorými som oboznámená, mám v úmysle pokračovať v rozširovaní mojich terajších vedomostí o ich práci a o tom, ako na seba pôsobia, aby som mohla zistiť, ako ich najlepšie podporiť a spolupracovať s nimi ako člen Predstavenstva. U tých, s ktorými som strávila menej času, hodlám pristupovať k veciam s otvorenou mysľou a odhodlaním naučiť sa čo najviac o tom, čo od Predstavenstva potrebujú, ich histórii a kontexte a ich vzťahoch s ostatnými projektami a výbormi v OTW.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Keďže som plánovala predložiť moju kandidatúru do Predstavenstva OTW už dlhší čas, v priebehu minulého roka som zmenšila moje záväzky v OTW, a v januári som odstúpila z postu spolupredsedníčky (pre AO3 Dokumentáciu), ako súčasť tejto predprípravy. Momentálne držím pozície v troch výboroch: Fanlore, v ktorom som spolupredsedníčka; AO3 Dokumentácia, v ktorej som členkou personálu; a Transformatívna tvorba a kultúra (TWC), kde som editorkou vizuálneho rozvrhnutia.

Z týchto pozícií najmenej času zaberá TWC, ktorá vyžaduje návaly intenzívnej práce dvakrát alebo trikrát za rok pred zverejnením nového čísla. Moja práca na navrhovaní a beta-čítaní zadaní pre AO3 Dokumentáciu je celkom sebariadená a môže byť pomerne ľahko prispôsobená mojim ostatným záväzkom. Moja rola ako predsedníčky Fanlore je najnáročnejšia, vyžaduje najviac každodennej pozornosti, ako aj týždenné schôdze výboru. Tieto povinnosti zdieľam s úžasným spolupredsedom/predsedníčkou, čo veľmi pomáha s vyrovnávaním sa s náporom práce, a do Predstavenstva by som nekandidovala, ak by som si myslela, že nedokážem balansovať prácu v Predstavenstve s mojimi predsedníckymi povinnosťami.

Pokiaľ však zistím, že práca v Predstavenstve je náročnejšia než som očakávala, alebo ak veci začnú byť ťažko zvládnuteľné, môj /moja spolupredseda/predsedkyňa a ja sa môžeme začať obzerať po nových spôsoboch vyváženia pracovného zaťaženia, ako napríklad nábor ďalších členov výboru, alebo tréning prídavného spolupredsedu, aby som mohla venovať práci v Predstavenstve čo najviac pozornosti.