Profil a Program Nicole Abraham

Profil

Nicole Abraham sa po prvý raz stretla s fandomami v roku 2013, keď objavila Harry Potter poviedky, čím sa stala vášnivou čitateľkou. Od tej doby začala prechádzať z fandomu do fandomu, no ten prvý bude mať vždy špeciálne miesto v jej srdci. Keď práve nečíta, Nicole rada trávi čas nahrávaním audio poviedok alebo sa venuje vyšívaniu rôznych fanúšikovských projektov. Má titul z matematiky a štatistiky a momentálne je zamestnaná v lekárskom priemysle ako obchodná vývojárka a analytička (Business Analytics Developer).

Jej prvá rola v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) bola spravovať tagy v roku 2016. Neskôr prijala pozíciu supervízorky v danom výbore, ktorá spočívala v zaškolovaní nových správcov, vypracovaní pravidiel pre správu tagov a riadení a plnení projektov v rámci celého výboru. Tiež je dobrovoľníčkou vo výbore pre Rozvoj a členstvo ako odborníčka na údaje o členstve, kde spravuje databázu darcov, zabezpečuje, aby otázky týkajúce sa členstva boli zodpovedané efektívne, a teší sa z nových kampaňových ďakovacích darov. Okrem tohto bola Nicole dobrovoľníčkou vo výbore pre Dohľad na dodržiavanie pravidiel a zásad webu medzi rokmi 2017 – 2019. Táto pozícia jej pomohla rozvinúť zručnosti pre riešenie problémov a naučila ju veľa o odvetviach OTW, ktoré sa zaoberajú užívateľmi. Nicole miluje celú komunitu, ktorú v OTW našla a teší sa z príležitosti urobiť čo najviac, aby misia OTW mohla pokračovať a naplniť sa.

Program

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Dobrovoľníctvo pre OTW sa za posledné roky stalo veľkou súčasťou môjho života. Mala som možnosť pracovať s rozličnými výbormi a verím, že byť súčasťou Predstavenstva by mi umožnilo prispieť ešte viac pre spoločnosť, na ktorej mi tak veľmi záleží. Súčasné Predstavenstvo usilovne pracovalo a podporovalo naše výbory počas všetkého, čo sa nedávno udialo a ja by som rada pomohla všade, kde to je možné.

Už dlhšiu dobu som uvažovala nad kandidatúrou, ale toto je prvý rok, ktorý viem, že budem schopná venovať toľko času a energie, koľko si OTW zaslúži.

Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Za posledné 4 roky som pracovala v 3 výboroch, z ktorých všetky sa zaoberajú odlišnými časťami OTW. Toto mi poskytlo široké chápanie toho, ako OTW funguje interne a naučilo ma o spolupráci medzi výbormi. Ako súčasť personálu Rozvoja a členstva som pracovala s niekoľkými ďalšími tímami s cieľom naplánovať úspešné kampane na získanie financií a zabezpečiť udržateľnosť OTW a všetkých jej projektov. Z pracovania pre Dohľad som sa naučila veľa o tom, ako riešiť konflikty, najmä v situáciách, kde nie je jasná odpoveď. Na prevzatie pozície supervízorky pre Správu tagov bolo potrebné vyvážiť dlhodobé projekty s každodennou administratívnou prácou, ktorá vyžadovala riadenie výboru obsahujúceho viac ako 400 aktívnych dobrovoľníkov.

Moja práca v štatistike a v obchodnej analytike mi pomohla rozvinúť kritické myslenie potrebné pri riešení komplexných problémov. Často to vyžaduje pozerať sa na problém z rôznych uhlov, ako aj spolupracovať s ostatnými, ak chceme zabezpečiť, aby sa implementovalo najjednoduchšie riešenie. Často si otázku rozdeľujem na menšie podotázky, na ktoré sa dá ľahšie odpovedať, namiesto riešenia všetkého naraz, čo si myslím, že bude neskutočný prínos pri práci v Predstavenstve.

Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Súčasťou OTW je veľa úžasných dobrovoľníkov, s ktorými vykonávame neskutočné množstvo práce. Často je však problém nájsť si dostatok času aj energie na vykonanie všetkých potrebných úloh a zároveň sa venovať zaškoľovaniu nových dobrovoľníkov. Nanešťastie nemáme vždy čas všetko stihnúť. Jeden z kľúčových problémov, ktorých sa najviac obávam, je syndróm vyhorenia. Hoci viem, že na to nie je jednoduché riešenie, chcela by som proti tomuto syndrómu bojovať pomocou lepšieho prerozdeľovania úloh, spolupráce na väčších úlohách alebo prestávkami či minimalizovaním práce podľa potreby. Tiež by som si rada vypočula názory ostatných na danú problematiku, aby sme spolu mohli navrhnúť dlhodobejšie riešenia.

Aká je vaša skúsenosť s projektami OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výborami, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, no zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Čítanie dokumentácie iných výborov bolo nesmierne užitočné; nielen vidieť pohľady iných ľudí pri spoločných projektoch, ale aj chápať ako OTW funguje ako celok. Myslím si, že je dôležité povzbudzovať a podporovať výbory pri aktualizácii ich internej dokumentácie. To nám zaistí, že všetky dôležité procesy a rozhodnutia sa zachovajú a ostatným to pomôže pochopiť, ako funguje pracovný postup vo výbore, s ktorým spolupracujú.

Okrem toho je pre mňa dôležité aj naďalej zachovávať udržateľnosť a rast OTW a jej projektov. Mali sme nesmierne šťastie, že z posledných pár kampaní sme vyzbierali rekordne vysoké príspevky. Rada by som pracovala s výbormi pri identifikovaní miest, kde by sme mohli tieto príspevky využiť na zlepšenie súčasných projektov a pracovných postupov. Týmto by sa zabezpečilo, že dobrovoľníci by mali čas na dokončenie ich úloh, keďže momentálne máme viac úloh, než dobrovoľníkov na ich plnenie.

Ak by som bola zvolená, mojím cieľom by bolo podporiť súčasných predsedov výborov a zaistiť, aby mali k dispozícii všetky potrebné zdroje na zabezpečenie a stavanie úspechu OTW.

Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Nedávno som opustila vedúcu pozíciu v organizáciách mimo OTW, vrátane miestneho Harry Potter klubu. Tým, že sa nesnažím zvládať toľko vecí naraz, sa mi uvolnil čas, ktorý by som rada venovala práci pre OTW. Ak by si ale práca v Predstavenstve vyžiadala viac času, než predpokladám, mohla by som jednoducho zredukovať počet fandomov, v ktorých spravujem tagy, a tak by som mala viac času riešiť povinnosti Predstavenstva.