Profil a program: Morgan Schroeder

Profil

Morgan Schroeder: Morgan bol/a vo fandomoch už od strednej, aj keď vždy bolo pre neho/ňu náročné zostať len v jednom. V roku 2016 sa pridal/a k Dokumentácii AO3 a onedlho na to k Výboru pre správu tagov. Určitý čas tiež bol/a členom Podpory. Pomimo OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) Morgan pracuje ako manažér/ka v arkáde, kde má počas školského roka na starosti zamestnancov a v lete pomáha v denných táboroch.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Pretože minulý rok bol taký zábavný! Všetka sranda bokom, fandom som miloval/a hneď ako som ho objavil/a a snažím sa k nemu vrátiť kedykoľvek a akokoľvek môžem. Dobrovoľníctvo pre OTW bol pre mňa jeden zo spôsobov, ako pomôcť komunite, takže som vždy potešený/á, keď môžem nájsť nové a zaujímavé veci, ktorými môžem prispieť ako súčasť mojej dobrovoľníckej činnosti. Kandidovať do Predstavenstva mi tiež ponúka príležitosť stretnúť nových ľudí z OTW a vidieť, čo zaujíma ich členov počas doby na zasielanie otázok a četových stretnutí. Som nadšený/á, že môžem poskytnúť, čo som sa naučil/a (a čo sa ešte stihnem naučiť, ak by ma zvolili) tak, aby som mohol/a slúžiť komunite, ako najlepšie viem.

2. Aké zručnosťami a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Mám veľa skúseností zo strany Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu) skrz moju prácu pre Dokumentáciu AO3 a Výbor pre správu tagov. Prinášam so sebou lásku k pomáhaniu používateľom a zdokumentovávaniu všetkého, k čomu sa dostanem. Taktiež prinášam lásku k čítaniu všetkej dokumentácie, ku ktorej sa dostanem, čo mi pomohlo k utvoreniu si prehľadu o všetkých výboroch v OTW. Okrem mojich schopností z OTW mám titul z podnikového účtovníctva, čo mi poskytuje pevný základ v oblastiach, ako sú napríklad neziskovky, či americký finančný systém, a zároveň oplývam schopnosťami v riadení času a organizácii. Navyše, moje súčasné zamestnanie mi dalo veľa skúseností k efektívnemu riadeniu ľudí a spravovaniu prostriedkov.

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Jeden z cieľov, ktorý je pre mňa dôležitý, je pokračovanie v dokumentovaní všetkého – či už interne alebo externe. Z interného hľadiska je zdieľanie informácií veľkou pomocou, ak chceme zabezpečiť hladké posúvanie informácii, ak sa niektorý z dôležitých členov rozhodne odstúpiť či ísť do dôchodku. Externe, čím viac informácií môžeme poskytnúť používateľom, tým viac bude naša práca prístupnejšia a priamejšia.

Staviac na tomto, ďalší z cieľov, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, je internacionalizácia AO3. Myslím si, že s prílevom nových užívateľov je nevyhnutné pokračovať v sprístupňovaní zdrojov – a eventuálne aj AO3 – v čo najviac jazykoch dokážeme. Prekladateľský tím doteraz odviedol skvelú prácu, vrátane prekladov FAQ – často kladených otázok, či správach o novinkách, a ja by som rád/rada videl/a, ako táto práca pokračuje a rozvíja sa, aby naplnila naše narastajúce potreby.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Moje skúsenosti s OTW vôbec sú veľmi orientované na AO3. Bol/a som dobrovoľníkom/čkou vo výboroch AO3 Dokumentácii, Podpore a Správe tagov, z ktorých sa všetky práce sústreďujú viac-menej na AO3. Aby som to prekonal/a, snažím sa byť v kontakte s výbormi, v ktorých nie som, vrátane čítania informačných letákov, sledovania ich aktivít, kde sa dá, a rozprávania sa s ľuďmi, ktorí pracujú na iných miestach v OTW. Verím, že najlepší spôsob, ako spolupracovať s výbormi, je mať otvorenú komunikáciu, kde budú mať priestor povedať členom Predstavenstva čo treba podporiť a čo posilniť. Týmto spôsobom sa nebudeme snažiť robiť predpoklady namiesto nich.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Práve teraz som dobrovoľníkom/čkou v dvoch výboroch ako súčasť personálu a zaškolujem sa na pozíciu spolupredsedu/predsedkyne jedného z nich. Ak ma zvolia do Predstavenstva, plánujem zostať v zaúčacej dobe a zdržať povýšenie na predsedu až pokiaľ nebudem mať šancu usadiť sa v Predstavenstve, aby by som sa vyhol/la preťažovaniu s oboma naraz. Problémy s ostatnými výbormi neočakávam, hoci som otvorený/á k prehodnoteniu, ak by som bol/a zvolený/á. Pokiaľ ide o časovú náročnosť, v čase, keď sa uzatvoria voľby, bude rušná sezóna v mojej práci končiť, a ja budem mať dostatok voľného času na dobrovoľnícke činnosti.