Profil a program Morgan Schroeder

Profil

Morgan Schroeder: Morgan se pohybuje ve fandomu již od střední školy, i když má problém zůstat pouze v jednom. V roce 2016 se přidal/a k Dokumentaci AO3 a nedlouho poté i ke Správě tagů. Nějakou dobu též působil/a v Podpoře. Mimo OTW (Organizaci pro transformativní tvorbu) pracuje Morgan jako manažer/ka herny s hracími automaty, kde v průběhu školního roku dohlíží na zaměstnance a během léta asistuje na táborech.

Program

1. Proč jste se rozhodl/a kandidovat ve volbách do Představenstva?

Protože to minulý rok bylo tak super! Ale humor stranou. Fandom miluji od chvíle, co jsem jej objevil/a, a kdykoliv mohu, snažím se mu všemi způsoby navrátit to, co mi dal. Dobrovolničení pro OTW je jedním ze způsobů, kterými mohu komunitě pomáhat, takže mě vždy potěší, když se objeví další věci, které mohu v rámci svého působení dělat. S kandidaturou do Představenstva zároveň získávám příležitost potkat nové lidi z OTW a v průběhu doby na zasílání dotazů a live chatů nahlédnout do toho, o co mají členové zájem. Těším se, až budu moci využít vše, co jsem se naučil/a (a naučím, pokud budu zvolen/a), k co nejlepší službě komunitě.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesla do Představenstva?

Co se týče OTW, mám díky své práci pro Dokumentaci AO3 a Správu tagů a jakožto bývalý člen Podpory spoustu zkušeností s Archive of Our Own – AO3 (Naším vlastním archivem). Nesu s sebou lásku k pomoci uživatelům a lásku k dokumentování všeho, co mi přijde pod ruce. Nesu též lásku ke čtení všeho, co mi přijde pod ruce, což mi pomohlo získat dobrý přehled o všech výborech OTW. Vedle zkušeností z OTW mám univerzitní titul z obchodu a účetnictví, díky kterému oplývám dostatkem vědomostí v oblasti neziskových organizací a amerického finančního systému a schopností organizovat čas a práci. Díky své nynější práci mám též mnoho zkušeností s efektivním řízením lidí a využíváním zdrojů.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád/a soustředil/a během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval/a na jejich dosažení?

Jedním z cílů, na kterém mi velmi záleží, je nadále dokumentovat vše jak zevnitř, tak zvenku. Ve vnitřní struktuře pomáhá dokumentace zajistit hladký průběh nahrazení klíčových osob, které se rozhodnou odstoupit či odejít ze své pozice. Díky dokumentaci vnější záležitostí je možné poskytnout uživatelům více informací, což činí naši práci přístupnější a transparentnější.

Další cíl, který je pro mě velmi důležitý a staví na cíli předchozím, je internacionalizace AO3. Mám za to, že je s přívalem nových uživatelů nezbytné, abychom pokračovali ve snahách poskytovat zdroje (a nakonec AO3) v co nejvíce jazycích. Překlad již teď odvádí skvělou práci (včetně překladů FAQ – často kladených otázek a novinek) a rád/a bych dohlédl/a na to, aby tato činnosti pokračovala a vyvíjela se zároveň s našimi narůstajícími potřebami.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval/a na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Má zkušenost s OTW se z velké části točí okolo AO3. Působil/a jsem dobrovolně v Dokumentaci AO3, Podpoře a Správě tagů, čili výborech, které soustředí svou práci na AO3. Abych tuto skutečnost vynahradil/a, snažím se udržet krok s výbory OTW, kterých součástí nejsem – čtu jejich měsíční Zpravodaje, sleduji jejich aktivitu ve vnitřní struktuře kdykoliv, kdy je to možné, a povídám si s lidmi, kteří v nich působí. Věřím, že nejlepším způsobem, jak spolupracovat s výbory je udržovat otevřenou komunikaci v rámci které se mohou obrátit na Představenstvo v případě, že potřebují podporu a posilu. Takto se nestane, že bychom se za ně pokoušeli dělat závěry a dohady my.

5. Jak byste vyvážil/a práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl/a soustředit na funkci v Představenstvu?

Aktuálně působím jako personál ve dvou výborech a z toho v jednom procházím tréninkem na spolupředsedu/kyni. V případě, že budu zvolen/a do Představenstva, mám v plánu zůstat na tréninkové pozici a odsunout nástup na pozici spolupředsedy/kyně do doby, než se usadím v Představenstvu. Nechci to přehnat a v rámci pokusu vypořádat se s oběma záležitostmi najednou. Neočekávám, že budou s mými ostatními závazky jakékoliv problé
my, ale jsem připraven/a to v případě zvolení přehodnotit. Co se časové organizace týče, v době ukončení voleb se bude náročná sezóna v mé práci chýlit ke konci a já budu mít spoustu volného času na dobrovolnické aktivity.

Tato osoba užívá v angličtině genderově neutrální formu oslovení “they/them”. Vzhledem k tomu, že český překlad (“oni/jim”) není významově přesný a v textu je hůře srozumitelný, rozhodli jsme se (jako nejbližší ekvivalent) používat formu“byl/byla”.