Profil a program: Kirsten Wright

Profil

Kirsten Wright: Členkou tímu Komunikácia Organization for Transformative Works – OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) sa Kirsten stala v roku 2014 po tom, čo jej to odporučil jej bývalý profesor. Momentálne má na starosti facebookovú stránku OTW, rovnako ako účty Spoločnosti na stránkach LiveJournal a Dreamwidth. V minulosti viedla i OTW Twitter účet, a taktiež Twitter účet pre Fanlore a účet na Tumblri. Kirsten sa po prvýkrát k organizovanému fandomu dostala ešte ako mladá tínedžerka a už pre ňu nebolo cesty späť. V mnohých okamihoch jej bol fandom učiteľom a priateľom – veď napokon si vďaka nemu našla kariéru v sfére politických kampaní Spojených štátov amerických. Je známa svojím skákaním z fandomu do fandomu, avšak najviac toho napísala do The Social Network. Jej najobľúbenejším žánrom fanfiction sú tie zo života. Dá sa s istotou povedať, že otvorila viac než jednu fanfiction dlhšiu ako dvestotisíc slov po polnoci počas pracovného týždňa.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Práca v OTW mi robí veľkú radosť. Členom personálu som už takmer päť rokov a robota sa mi stala rutinnou. A zároveň – moja kariéra pomimo fandomov je síce nepredvídateľná, ale poskytuje mi veľa voľného času. Po starostlivom zvážení som sa rozhodla, že tento čas by som mohla správne využiť práve výraznejším zaangažovaním sa do OTW.

2. Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Nakoľko som pracovala na všetkých našich sociálnych sieťach, a tiež som bola súčasťou tímu, ktorý má na starosti šírenie osvety médiami, mám dobrú predstavu o tom, aké obavy a otázky majú ľudia o OTW. Rozprávala som sa ako so žurnalistami, tak aj s fanúšikmi, a myslím, že som vďaka tomu získala perspektívu, ktorou prispejem Predstavenstvu.

Okrem toho mám za sebou veľmi rôznorodé zázemie. Pracovala som v mnohých sférach, od plánovania svadieb po politiku, robila som všetko od výskumu ako vyzbierať príspevky, až po organizovanie podujatí. Získala som tak rozmanité zručnosti. Som tiež nadmerne organizovaná, a moja schopnosť spracovať a roztriediť drobnosti môže byť veľmi nápomocná pri uisťovaní sa, aby sme naše ciele úspešne dosiahli.

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

OTW je síce známe pre svoj Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív), ale naše ostatné projekty sú už menej renomované. Nehovoriac o tom, že mnoho bežných užívateľov AO3 pozná OTW len zbežne alebo o ňom nepočuli vôbec. Rada by som šírila povedomie o projektoch OTW, ich cieľoch a o ich dôležitosti pre fandom, a súčasne aj pomáhala pri propagovaní OTW ako takého.

Hoci som do fandomu nevstúpila cez akademický svet, je to napokon ako som sa k OTW dostala: v škole som mala niekoľko hodín fandomových štúdií a profesor mi navrhol, aby som sa pridala k personálu OTW. Táto skúsenosť jednoznačne zmenila moje dovtedajšie skúsenosti s fandomami. Zmenila ich z niečoho, o čom som dovtedy na verejnosti nehovorila, na čosi hodné vážneho záujmu, hodné akademického štúdia. Rada by som toto poznanie preniesla aj na druhých.

V minulosti som pracovala ako prostredník medzi dvoma výbormi a táto práca ma naučila ako počúvať a ako zaistiť, aby každý tím dosiahol svoje ciele. Tieto skúsenosti mám v pláne priniesť do Predstavenstva v oveľa väčšej mierke, chcem spolupracovať s výbormi podľa potreby pri ich pristupovaní k cieľom. Zistila som, že drobné záležitosti sa zvyknú prehliadať v prospech tých väčších, ale často práve tieto individuálne problémy spôsobujú najväčšie ťažkosti. Snaha vyriešiť ich pomôže Spoločnosti ako takej uspieť.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Po celý rok som pôsobila ako prostredník výboru pre Komunikáciu s Fanlore. Počas tohto obdobia som zabezpečovala, aby tieto dva výbory hladko spolupracovali a spravovala všetku externú komunikáciu pre Fanlore.

Z osobného hľadiska veľmi oceňujem presvedčenie Fanlore o dôležitosti orálnej histórie. Práce fanúšikov síce často hovoria samé za seba, ale veľa sa toho zabúda o tom, ako fandom vznikol. S obľubou počúvam príbehy, aký bol fandom pred príchodom internetu, a obzvlášť v čase pred tým, než som sa narodila.

Internet je síce večný, ale je aj nestály. Keby nebolo stránok ako Fanlore, na veľa dôležitej histórie by sa zabudlo.

Dostávame sa tak k Open Doors (Otvoreným dverám). Internet je síce teoreticky večný, ale webové stránky nie. Open Doors venuje svoje úsilie presúvaniu fanfikcií z končiacich stránok do AO3, aby ich zachránilo. Práve vďaka tomu si tak môžem prečítať práce, ktoré sa datujú do čias, keď bola ešte moja mama mladšia než som dnes ja.

Ako som už spomenula vyššie, síce nie som aca-fan (fanúšik pochádzajúci z akademického prostredia), ale fandomovými štúdiami som sa zaoberala nie najkratším obdobím. Aj keď ide o niečo, v čom nemám plány pokračovať profesionálne, vždy si rada prečítam články z Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívnej tvorby a kultúry).

Rada by som spolupracovala s výbormi, ktoré majú na starosti tieto projekty a skúsila nájsť riešenia, ako na ne viac upriamiť pozornosť. Rada by som dostala do povedomia verejnosti poznanie, že OTW je viac než AO3, a to znamená nájdenie nových a inovatívnych spôsobov ako propagovať naše ostatné projekty.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Som presvedčená, že ak budem zvolená do Predstavenstva, budem môcť pokračovať s hlavnými úlohami vo výbore pre Komunikáciu. Moja súčasná pozícia je výrazne prepojená s mojím dennodenným životom, takže si neviem predstaviť, že by vyvstal nejaký problém.