Profil a program Kirsten Wright

Profil

Kirsten Wright se stala členkou týmu výboru pro komunikaci Organization for Transformative Works – OTW (Organizace pro transformativní tvorbu) roku 2014 na doporučení svého bývalého vyučujícího. Aktuálně spravuje facebookovou stránku OTW a účty na LiveJournal a Dreamwidth. Předtím též spravovala Twitter OTW a Twitter a Tumblr projektu Fanlore. Kirsten se do organizovaného fandomu dostala jako teenagerka a už nikdy z něj neodešla. Fandom pro ni byl vždy přítelem a učitelem, a dokonce ji dovedl k její kariéře v politických kampaních v USA. Často přeskakuje z fandomu do fandomu, ale nejvíc toho napsala pro The Social Network. Její oblíbený žánr povídek je “ze života”. Nejednou si rozklikla povídku s 200 000 slovy po půlnoci v průběhu pracovního týdne.

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Práce pro OTW mi přináší radost. Jsem členkou personálu již skoro pět let a má činnost se usadila do určité rutiny. Má kariéra mimo fandom je sice nepředvídatelná, ale ponechává mi spoustu volného času. Po dlouhém zvažování jsem usoudila, že jeho nejlepším využitím by byla intenzivnější práce pro OTW.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesla do Představenstva?

Díky práci se všemi našimi sociálními médii a v týmu médií a spolupráce mám dobrý přehled o tom, co se lidé chtějí o OTW dozvědět. Mluvila jsem jak s žurnalisty, tak s fanoušky, a věřím, že by tato má perspektiva byla Představenstvu přínosná.

Mám též velmi různorodou praktickou zkušenost. Pracovala jsem v mnoha odvětvích od svateb po politiku a dělala vše od výzkumu po fundraising a plánování událostí. Má škála dovedností je díky těmto zkušenostem rozmanitá. Jsem velmi organizovaná a má schopnost vše do nejmenších detailů projít a roztřídit by byla při snaze dosáhnout našich cílů velmi užitečným nástrojem.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád/a soustředil/a během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval/a na jejich dosažení?

OTW je nejvíce známé díky Archive of Our Own – AO3 (Našemu vlastnímu archivu), ale naše ostatní projekty již tak rozšířené nejsou. I spousta běžných uživatelů AO3 zná OTW buď okrajově, nebo vůbec. Ráda bych pracovala na šíření povědomí o všech projektech OTW, jejich cílech a jejich důležitosti pro fandom. Zároveň bych ráda propagovala OTW jako takovou.

I když jsem se do fandomu nedostala akademickou cestou, nakonec jsem se po ní dostala k OTW. Po účasti na množství seminářích studujících fandomy mi můj vyučující navrhl, abych se přidala k personálu OTW. Tato zkušenost změnila můj pohled na fandom a místo něčeho, co by se mělo skrývat, jej teď vidím jako něco, o čem by se měly psát akademické studie. Chtěla bych tuto myšlenku rozšířit dále.

V minulosti jsem fungovala jako spojka mezi dvěma výbory a naučila se, jak naslouchat a zajistit, aby každý tým dosáhl svých cílů. Mám v plánu tuto zkušenost v rámci představenstva rozšířit, a více spolupracovat s výbory na plnění jejich cílů. Uvědomila jsem si, že menší problémy jsou mnohdy přehlíženy kvůli větším cílům, ale ve výsledku mohou často individuálně způsobit více nepříjemností. Aby byla organizace jako celek úspěšná, je třeba se jim věnovat.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval/a na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Strávila jsem rok jako spojka výboru pro komunikaci a Fanlore. Byla jsem odpovědná za to, aby spolu oba výbory bez problémů spolupracovaly a k tomu jsem se starala o veškerou externí komunikaci Fanlore.

Osobně oceňuji oddanost, s jakou se Fanlore věnuje orální historii. Zatímco fanouškovské práce často fungují samy za sebe, na to, jak fandom vznikl, se zapomíná. Miluji příběhy o tom, jak vypadal fandom před rozšířením internetu a před mým narozením.

Internet je sice věčný, ale zároveň pomíjivý. Bez stránek jako je Fanlore by mnoho důležitých částí historie upadlo v zapomnění.

To mě přivádí k Open Doors (Otevřeným dveřím). Internet je sice teoreticky věčný, ale stránky ne. Díky oddané snaze Open Doors přenést povídky z upadajících stránek na AO3 si mohu přečíst práce, které byly vytvořeny v dobách, kdy byla má vlastní máma mladší, než jsem já teď.

Již jsem zmínila, že i když nejsem pouze akademický fanoušek, strávila jsem spoustu času studiem fandomů. Ačkoliv se na tuto oblast neplánuji v budoucnu profesionálně zaměřit, ráda čtu články v Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorbě a kultuře).

Ráda bych spolupracovala s výbory těchto projektů a přišla na způsob, jak je lépe zviditelnit. Chtěla bych najít nové a inovativní způsoby zvýšení povědomí o tom, že OTW je více, než jen AO3.

5. Jak byste vyvážil/a práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl/a soustředit na funkci v Představenstvu?

Věřím, že pokud budu zvolena do Představenstva, budu i nadále schopna plnit své hlavní funkce ve výboru pro komunikaci. Má aktuální role je již běžnou součástí mého života, takže si nedovedu představit, že by to mohl být problém.