Profil a program Kati Eggert

Profil

Kati Eggert pracuje v projektovom manažmente, prevažne na medzisektorových projektoch so zameraním na IT a Digitalizáciu.

Zamilovala sa do science fiction a fantasy krátko po tom, ako sa naučila čítať. Pridala sa k organizovaným fandomom v ére tlačených fanzínov a novinových mesačníkoch po tom, čo narazila na reklamu na Star Trek fanklub na zadnej strane románu.

Rada robí cosplay a dobrovoľnícku činnosť na conoch, najmä na tých fanúšikovských. Napriek tomu, že Kati je stále fanúšičkou Star Treku, pridala sa aj k množstvu ďalších fandomov a užíva si čítanie meta o fandomoch a fanúšikovských prácach.

Kati sledovala vývoj OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) od jej začiatkov v roku 2008. Nakoniec sa pridala k výboru pre Dohľad v roku 2015 a k Prekladu (za nemecký tím) v roku 2019.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Fandom je obrovskou súčasťou môjho života a viedol k priateľstvám trvajúcim už viac než dve dekády. Keďže nie som tvorca fanúšikovských prác, rozhodla som sa pre dobrovoľníctvo pre OTW ako spôsob “prispievania” do fandomu.

V priebehu rokov fandom utrpel niekoľkonásobné čistky obsahu na populárnych platformách, menšie archívy boli nenávratne stratené kvôli hosťovským stránkam, ktoré rušili ich služby alebo majiteľom, ktorí strácali záujem, a anti-hnutie vyháňa tvorcov z fandomu. Pevne verím v misiu OTW zachovať všetky právne fanúšikovské práce, ako aj našu fanúšikovskú históriu.

Vďaka mojim rokom dobrovoľníckej pre OTW a učení sa o organizácii a jej projektoch, vrátane skúseností, ktoré som získala v mojej profesionálnej práci, som dosiahla bod, kedy sa cítim sebaisto pri prevzatí zodpovednosti slúžiť v Predstavenstve a zabezpečovať, že OTW a všetky jej projekty môžu byť dlhodobo udržateľné.

2. Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Počas mojej kariéry som pracovala s medzifunkčnými tímami na rozličných projektoch so zameraním na IT a Digitalizáciu, čo vyžadovalo spolupracovanie celej organizácie. To mi pomohlo lepšie porozumieť medzirezortnej spolupráci a naučiť sa úspešne zvládať konflikty. Ďalšie zručnosti z mojej profesionálnej práce, ktoré budú užitočné v pozícii člena Predstavenstva, sú moje skúsenosti s optimalizáciou procesu (a dokumentáciou), analýzou rizík, riadením informácií a znalostí, ako aj implementovaním zmien v riadení, aby som vymenovala aspoň zopár.

Ako dobrovoľníčka pre Dohľad mám množstvo osobného kontaktu s používateľmi Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu), nášho najväčšieho projektu, čo mi dáva náhľad na problémy, ktoré naši používatelia majú. Napriek tomu, že Dohľad úzko spolupracuje s ostatnými výbormi, ako napríklad Podpora, Preklad, Prístupnosť, dizajn a technológia a Právne záležitosti; práca pre Preklad, ako druhý výbor, mi dala ešte širší pohľad na to, ako OTW funguje. Oba výbory mi dali unikátnu skúsenosť pracovať v multinárodnostnom tíme.

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Jeden z cieľov, ktorý by som chcela dosiahnuť je internalizácia našich projektov, aby boli dostupnejšie pre fanúšikov po celom svete. Niektorí z nich doslova vzdorujú svojim vládam, aby získali prístup na naše webové stránky.

Momentálne prekladáme správy a hlásenia zaslané Podpore a Dohľadu AO3 z a do množstva jazykov, ale to je len prvý krok pokiaľ ide o privítanie fanúšikov na AO3, ktorí nehovoria po anglicky. Stále máme pred sebou dlhú cestu.

Čo sa týka Fanlore a Open Doors (Otvorených dverí), obsah a archívy z komunít, v ktorých angličtina nie je hlavným jazykom, nie sú dostatočne reprezentované. To znamená, že OTW by mohla, napríklad, osloviť členov fanúšikovských komunít, ktorí nemusia vedieť, že tieto projekty vôbec existujú, a spojiť sa s nimi, aby aj oni mohli využívať OTW a jej infraštruktúru, ak by chceli.

Ak skutočne chceme byť medzinárodnou organizáciou, musíme spraviť samotné rozhranie AO3 dostupné v iných jazykoch a zachovať obsah zo širšej škály fanúšikovských tradícií a ich počiatkov. Každý jeden z našich projektov má rôzne požiadavky v tomto smere a uvedomujem si, že na zlepšenie je potrebné obrovské množstvo prostriedkov, predovšetkým ak sa jedná o implementáciu viacjazyčného užívateľského rozhrania. Mám pocit, že to je základná časť nášho poslania ako organizácie a ako člen Predstavenstva by som vedela poskytnúť všetku dostupnú podporu výborom, ktoré chcú dosiahnuť tento cieľ.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Vďaka mojej práci v Dohľade bol AO3 projekt, s ktorým som bola najviac oboznámená počas mojich prvých rokov dobrovoľníctva pre OTW. Po pripojení sa k Prekladu som bola schopná prispievať k väčšiemu množstvu OTW projektov. Členstvo v týchto dvoch výboroch mi poskytlo príležitosť pracovať s Podporou, Správou tagov, Právnymi záležitosťami a Otvorenými dverami, a získala som náhľad na oblasť ich zamerania, pracovného toku a výziev.

Nie som editor, ale trávim veľa času čítaním Fanlore, keď chcem okúsiť ďalší fandom, alebo keď sa chcem naučiť viac o jednotlivých častiach fandomovej histórie. Žurnál Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívnej tvorby a kultúry) je mi veľmi blízky, pretože milujem meta-analýzy fandomu. Som vďačná za všetky archívy, ktoré Otvorené dvere už zachránili, a želám si, aby Otvorené dvere existovali už v začiatkoch internetu. Taktiež dúfam, že Právne záležitosti budú pokračovať v úspešnom obraňovaní transformatívnych prác a usmerňovaní všetkých výborov.

Prechod na našu terajšiu internú komunikačnú platformu viedol vo všeobecnosti k zvýšeniu medzivýborovej komunikácie, spoluprácam a zníženiu nedorozumení medzi výbormi. Veľa som sa naučila o rôznych projektoch a výboroch komunikovaním s ostatnými dobrovoľníkmi.

Ako členka Predstavenstva mám v úmysle sa rozprávaním s predsedami a dobrovoľníkmi naučiť viac o vnútornom fungovaní každého projektu a výboru, ako aj o ich súčasných výzvach, aby som sa dozvedela, čo môže Predstavenstvo spraviť pre zabezpečenie ich neustáleho úspechu.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Ak by to vôbec bolo možné, chcela by som aj naďalej pokračovať v mojich súčasných pozíciách dobrovoľníka, keďže by som chcela držať krok s praktickou stránkou vedenia OTW. Nedávno som popri svojej profesionálnej práci, ako aj vo funkcii personálu pre Dohľad a dobrovoľníčky pre Preklad, získala titul. Čas, ktorý bol predtým vyhradený na štúdium a písanie diplomovej práce, je teraz dostupný pre možný záväzok Predstavenstvu. Okrem toho mi obe moje súčasné pozície dobrovoľníčky dovoľujú určitú mieru flexibility. Napríklad, stále je tu možnosť znížiť prácu v Dohľade na minimálny počet hlásení alebo dokonca pozastaviť činnosť, ak by sa práca v Predstavenstve zrazu zvýšila. Moja profesia navyše vyžaduje vysoký stupeň riadenia času a organizačných schopností, čo mi umožňuje prispôsobiť si moje súkromné, profesionálne a dobrovoľnícke úlohy.