Profil a Program Jess White

Profil

Jess White: Jess White je vášnivou milovníčkou všetkých vecí spojených s fandomami, do ktorých je zapojená odkedy v 90-tych rokoch objavila fanúšikovské časopisy jej tety orientované na Kirk/Spock. Vtedy si začala písať svoje vlastné poviedky do zošitov, neskôr sa presunula na online nástenky, individuálne fandom fóra, livejournal, až nakoniec Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív). Jess je dobrovoľníčkou pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) už 6 rokov, prevažne vo výbore Dohľad na dodržiavanie pravidiel a zásad webu. Krátko pracovala aj pre Podporu AO3 (asi 2 roky) a momentálne je členkou personálu Fanlore pre Dohľad a Administratívu. Mimo fandomov je Jess učiteľkou už pätnásť rokov.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Kandidovať som sa rozhodla z rovnakých dôvodov, z akých som dobrovoľníčkou už šesť rokov: pretože pevne stojím za všetkým, čo OTW predstavuje. Chcem aj naďalej prispievať do komunity, v ktorej trávim toľko času – aj ako dobrovoľníčka, aj ako tvorca. Keďže sú tento rok voľné až tri kreslá, rozhodla som sa, že moje služby môžu byť využité aj v Predstavenstve.

2. Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

Mojou najväčšou skúsenosťou, ktorú prinesiem do Predstavenstva je aspekt “prispôsobiť sa podmienkam” získaný vzdelávaním v americkom verejnom školskom systéme. Učím tínedžerov a dospelých v kriticky a nedostatočne financovanej oblasti. Vyvažovanie konfliktných potrieb študentov, ich vzdelávania, školskej administratívy a rodičov si vyžaduje trochu prispôsobivosti, napríklad neustále sa snažiť nájsť lepšie zdroje a improvizovať s tými materiálmi, ktoré poskytuje škola. Ak chceme spolu komunikovať, tak si všetci musíme prejsť rôznymi názormi a skúsenosťami. Ako členka Predstavenstva budem musieť využiť veľa rovnakých schopností, len orientovaných na fanúšikovskú komunitu. Taktiež verím, že moja práca pre Dohľad mi poskytne jedinečný pohľad na to, ako AO3 funguje. Sama som bola svedkom toho, aká dôležitá je spolupráca viacerých výborov.

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Pre mňa je najdôležitejším cieľom pokračovať v transparentnosti medzi výbormi OTW, ako aj v transparentnosti našej organizácie fanúšikovskému aj nefanúšikovskému publiku, keďže viem, že v minulosti s tým bol problém. Som presvedčená, že súčasné Predstavenstvo si viedlo veľmi dobre v budovaní transparentnosti novinkami – t.j. Správa financií, práca výboru pre Preklad, Dokumentácia AO3 a Komunikácia – s cieľom zabezpečiť, aby sa naše novinky dostali k širšiemu publiku. To býva zvyčajne herkulovská úloha výboru pre Prístupnosť, dizajn a technológiu, ale zvládajú zaistiť, že OTW sa vždy zlepšuje, čomu pomáha aj aktualizovanie strategického plánu OTW. Rada by som na všetkých týchto cieľoch pracovala. Veľa ľudí používa AO3 a pri tom si neuvedomuje, koľko sa musí udiať v zákulisí OTW, aby projekty ako AO3 mohli fungovať. Stovky dobrovoľníkov pracujú na viacerých projektoch, aby sme sa uistili, že ľudia majú miesto, ktoré slúži na uchovávanie fanúšikovského obsahu. Vždy ma zaujímala tá časť OTW, ktorá hlása “pre fanúšikov od fanúšikov”, a verím, že práca pre Predstavenstvo mi ponúkne ďalšiu perspektívu. Pokiaľ ide o spoluprácu s ostatnými, rada by som aktívne podporovala predsedov a zároveň aj tie výbory, ktoré môžem, a zabezpečila, aby mali dostatok prostriedkov na oslovenie čo najširšej verejnosti.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Väčšinu svojich skúseností som získala z Dohľadu a ako členka personálu pre Fanlore. Tiež som bola súčasťou Podpory a nedávno som sa zapojila do Fanlore. Výbor pre Dohľad úzko spolupracuje s Prekladom, Právnymi záležitosťami, Podporou a výborom pre Prístupnosť, dizajn a technológiu s cieľom zaistiť, že všetky hlásenia o porušení zásad budú vyjasnené. Tiež pracujem v tíme na možnosti prevzatia účtu, ktorý pokračuje v budovaní základov pre uchovávanie fanúšikovských prác, v prípade smrti autora alebo jeho práceneschopnosti. Prístupnosť, dizajn a technológia poskytli personálu pre Dohľad nástroje, čím sa zvýšila efektivita našej práce. Už chvíľu sa vedú debaty o tom, že personál z výborov pre Prístupnosť, dizajn a technológiu a Správu systémov by mal dostávať plat, aby sa podporila práca, ktorú vykonávajú, a ja si myslím, že toto je smer, ktorým by sme sa ako organizácia mali aktívne vydať. Pozerať sa na to, ako ďaleko sme sa posunuli odkedy som tu ako dobrovoľníčka začala, je skutočne ohromujúce. Rada by som pokračovala v spolupráci medzi výbormi, aby sme takto napredovali aj naďalej. Pokiaľ ide o Fanlore, uskutočňuje sa v nej veľa spolupráce medzi rôznymi tímami, ale moja funkcia sa viac sústredí na pomáhanie užívateľom s riešením ich problémov. Ešte stále som nováčik, ale táto skúsenosť mi dáva možnosť bližšie pracovať priamo s používateľmi.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Mala som záujem kandidovať do Predstavenstva už niekoľko rokov a teraz je na to ten najlepší čas. Pýtala som sa ostatných členov Predstavenstva, ako všetko zvládajú, a verím, že sústrediť sa na prácu Predstavenstva nebude problém. Vopred poznať všetky očakávania pri začínaní novej úlohy mi umožní nájsť rovnováhu potrebnú na efektívne využitie môjho času.