Profil a Program: Astrid Olin

Profil

Astrid Olin je účtovníčka a staršia administrátorka v malej firme. Býva v Twin Cities s manželom, ktorého stretla v roku 2015, keď sa pridala k výboru pre Dohľad (hej, čítate dobre – poviedka sa píše sama), a s ich dvoma mačkami. Jej prvé kroky do sveta online fandomu sa odohrali niekedy na konci 90. rokov, v čase Geocities, návodov k videohrám s obyčajným textom, a svätýň postáv Final Fantasy. Do Archive of Our Own AO3 (Nášho vlastného archívu) sa pridala ako užívateľ v roku 2011 so zámerom zúčastniť sa vo výmene Final Fantasy darčekov. Číta širokú a eklektickú škálu fandomov a má záľubu v canon vzťahoch, zriedkavých pároch a femslash. Jej súčasné fandomy zahŕňajú Dragon Age, Veep a Stardew Valley.

Program

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Rozhodla som sa kandidovať do Predstavenstva tento rok, pretože verím, že je dôležité mať dostatok kandidátov, aby boli možné napadnuteľné voľby. Pevne verím v prácu, misiu, hodnoty a ciele OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a rada by som pokračovala v podporovaní prostredníctvom akýchkoľvek dostupných prostriedkov, či už to bude cez moju dobrovoľnícku prácu s výborom pre Dohľad alebo v určitej kapacite ako potencionálny člen Predstavenstva. Mám šťastie, že sa v mojom dospelom profesionálnom živote nachádzam v pozícii, kde som nadobudla zručnosti, pozadie a vonkajšiu perspektívu, ktorá bude užitočná v prostredí Predstavenstva, a ktorú by som rada priniesla k stolu.

2. Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

V mojej dennej práci som účtovníčka a staršia administrátorka pre malú firmu v US. Zatiaľ nemám žiadne profesionálne certifikáty o účtovníctve, ale dúfam, že to v blízkej budúcnosti zmením. To znamená, že ak mi dáte rozpočet alebo finančný výkaz, môžem sa naň pozrieť, a poviem “Oh, to dáva zmysel.” Pretože pracujem pre malú firmu, často vykonávam rôzne funkcie – mám takmer dvojročnú skúsenosť s administratívou a manažérske zručnosti, úzko som spolupracovala s maloobchodníkmi, dodávateľmi a zabezpečovala som, že jadro našich operácií bude plynule pokračovať.

Čo sa týka OTW, prvýkrát som sa pridala k výboru pre Dohľad v roku 2015, ešte v čase, keď sa volal Výbor pre zneužívanie. Nevadí mi riešenie sporov a spolupracovanie na diaľku online.

Nebojím sa zašpiniť si ruky a naučiť sa, ako sa veci robia, aby som lepšie vedela, ako byť viac nápomocná z administratívneho hľadiska. Toto platí aj pre môj online, aj offline život. Ak sú tu nejaké medzery v mojich vedomostiach – a tie tu budú vždy – vždy sa budem snažiť ich napraviť, či už to bude pýtaním sa otázok, alebo prostredníctvom praktickejšieho prístupu. Schopnosť pýtať sa otázky je dôležitá zručnosť, keď spolupracujete a komunikujete s ostatnými!

3. Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Tým, že účtovníctvo je jedna z mojich povinností v mojej dennej práci, zaujímam sa o výbor pre Financie a ich prácu. Myslím si, že je úžasné, že odkedy boli zavedení späť ako výbor, naše informácie o rozpočte sú ľahko dostupné a prístupné verejnosti, spolu s našimi najnovšími auditovanými finančnými výkazmi a hláseniami. Ako nezisková organizácia, je pre nás kritické, aby sme udržiavali túto oddanosť k transparentnosti, najmä v súvislosti s našimi finančnými aktivitami – neboli by sme schopní operovať ako organizácia bez veľkorysích príspevkov našich členov.

Sme malá, nezisková organizácia, ktorá funguje z drobného rozpočtu a nejakého toho lepidla; naši členovia, dobrovoľníci a výbory musia vedieť, že sú v dobrých rukách, že tu bude dostatok zdrojov, aby sme vystačili, a že potreby ich projektov budú aj naďalej spĺňané, aby sme mohli aj naďalej napĺňať poslanie OTW.

Ohľadom tejto veci je tu stále miesto na zlepšenie! Chcela by som, aby sme pokračovali v umožňovaní tejto informácie čo najprístupnejšej a najzrozumiteľnejšej pre tých, ktorí keď vidia slovo “rozpočet” sa okamžite rozbehnú s krikom na opačnú stranu.

4. Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Som dôkladne oboznámená s AO3 prostredníctvom mojej práce s Dohľadom. Mám len pár vedomosti o ostatných projektoch OTW, aj keď mám osobný, hobby záujem o Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívnych prácach a kultúrach). Chcela by som zlepšiť svoje vedomosti o projektoch OTW, aby som vedela, ako ich lepšie podporiť! Dobrá pozícia ako začať, je pýtať sa otázky a zoznámiť sa s ich povinnosťami a problémami, ktorým momentálne čelia.

Chcem byť tak dostupná, ako je len možné, a pomôcť uľahčiť komunikáciu medzi výbormi.

5. Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Momentálne mám len jednu pozíciu v OTW, ako člen personálu pre Dohľad. Pred časom sme nadobudli novú skupinu regrútov, ktorí dychtivo pomáhajú zničiť naše nevybavené lístky. Prichytila som sa pri tom, že odkladám vlastný náklad práce, aby som prevzala zvláštny, komplikovaný prípad tu a tam, a presmerovala svoju pozornosť na to, aby sa rad lístkov na preskúmanie pohol dopredu. Nemyslím si, že hľadanie väčšieho množstva času pre OTW bude problém, ale ak sa tak stane, s radosťou preorientujem moju pozornosť tam, kde bude potrebná.