Profil a program Astrid Olin

Profil

Astrid Olin je účetní a správce menšího podniku. Bydlí v Twin Cities společně se svým manželem, kterého poznala poté, co se v roce 2015 přidala k výboru pro dohled na dodržování pravidel a zásad serveru (ano, čtete správně – tahle povídka se píše sama), a jejich dvěma kočkami. První krůčky do světa internetového fandomu učinila v pozdních 90. letech v dobách Geocities, psaných návodů ke hrám a oltářů věnovaných postavám z Final Fantasy. Na Archive of Our Own AO3 (AO3 – Náš vlastní archiv) se zaregistrovala jako uživatelka v roce 2011, aby se mohla účastnit výměny dárků ve fandomu Final Fantasy. Čte povídky ze široké a rozmanité škály fandomů a má ráda kanonické shipy, vzácné shipy a femslash. Aktuálně se pohybuje mimo jiné ve fandomech Dragon Age, Veep a Stardew Valley.

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Kandidovat jsem se rozhodla protože věřím, že je důležité, aby byl ve volbách dostatečný počet kandidátů. Věřím v činnost, cíle a hodnoty OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a ráda bych ji nadále mnoha různými způsoby podporovala – ať už svým dobrovolným působením v Dohledu na dodržování pravidel a zásad serveru či jako potenciální člen Představenstva. Ráda bych přispěla schopnostmi, zkušenostmi a znalostmi, které jsem nashromáždila v rámci svého profesního života a věřím, že by byly v prostředí Představenstva užitečné.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesla do Představenstva?

Pracuji jako účetní a správce menšího podniku v USA. V tomto okamžiku nevlastním žádné profesionální osvědčení v oblasti účetnictví, ale mám v plánu tuto skutečnost v nejbližší době změnit. To znamená, že pokud mi předložíte rozpočet či finanční prohlášení, jsem schopna se na ně podívat a říct “jo, to dává smysl.” Práce pro menší podnik znamená, že ať již chci nebo ne, vyzkouším si mnoho různých pozic. Mám téměř dvouletou zkušenost s administrativou a manažerstvím, jsem v blízkém kontaktu s prodejci a dodavateli a je na mně, aby v jádru našeho fungování vše stále běželo tak, jak má.

Co se týče OTW, v roce 2015 jsem se přidala k výboru pro dohled na dodržování pravidel a zásad serveru, který se tehdy ještě jmenoval jen “výbor pro dohled”. Ve vyjednávání sporů a vzdálené spolupráci v online prostředí jsem jako ryba ve vodě.

Nebojím se ušpinit si ruce a naučit se, jak věci fungují, abych byla následně schopna poskytnout oporu i z administrativního hlediska. Toto platí jak v mém životě online, tak v mém životě offline. Pokud mám mezery ve svých znalostech (a ty vždy byly a budou), vždy se je snažím vyplnit – ať již kladením otázek či získáváním větší praxe. V práci a komunikaci s ostatními je schopnost ptát se velmi důležitá!

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád/a soustředil/a během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval/a na jejich dosažení?

Jelikož je účetnictví jednou z mých odpovědností v rámci mé práce, zajímá mne činnost Správy financí. Mám obrovskou radost z toho, že od té doby, co se Správa financí opět stala výborem, byly veřejnosti mimo naše finanční prohlášení a zprávy zdostupněny a zpřístupněny i informace o našem rozpočtu. Je důležité, abychom si jakožto nezisková organizace dali obzvláště v oblasti financí na transparentnosti takto záležet – bez štědrých darů našich členů bychom totiž fungovat nemohli.

Jsme malá nezisková organizace fungující na omezeném rozpočtu. Je tak nutné, aby naši členové, dobrovolníci a výbory věděli, že jsou v dobrých rukou, že máme dostatek zdrojů a že bude i nadále dostatek prostředků pro uskutečnění jejich projektů a dosažení cílů OTW.

V této oblasti je vždy prostor ke zlepšení! Chtěla bych, abychom se nadále pokoušeli zpřístupnit a zjednodušit tyto informace i pro ty, kteří před slovem “rozpočet” s křikem prchají.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval/a na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Díky svému působení v Dohledu na dodržování pravidel a zásad serveru mám k AO3 velice blízko. Ostatní projekty OTW jsou mi vzdálenější, ve volném čase se ale zajímám o Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorbu a kulturu). Ráda bych se toho o projektech OTW dozvěděla více, abych věděla, jak je nejlépe podpořit! Zjišťovat informace a přijít na to, jaké mají odpovědnosti a jakým zrovna čelí problémům, mi přijde jako dobrý začátek.

Chci být co nejvšestrannější, abych mohla pomoci zprostředkovávat komunikaci mezi výbory.

5. Jak byste vyvážil/a práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl/a soustředit na funkci v Představenstvu?

Aktuálně působím v OTW pouze na jedné pozici, a to na pozici personálu Dohledu na dodržování pravidel a zásad serveru, do kterého jsme nedávno přijali skupinu nových členů připravených vypořádat se s naší hromadou nevyřízených připomínek. Já sama čas od času vyřizuji komplikovanější případy, ale poslední dobou od této činnosti upouštím a znova se zaměřuji na zpracovávání naší fronty připomínek, které čekají na schválení. Nemyslím si, že najít si čas na práci pro OTW bude problém, kdyby k tomu ovšem došlo, jsem připravena dané situaci přizpůsobit své priority.