Profil a program Alex Tischer

Profil

Alex nemá preferované zámená. V súlade s faktom, že OTW je predominantne ženská komunita, je preto jej profil uvádzaný v ženskom rode.

Alex Tischer, DrMedVet: v súčasnosti pracuje na veterinárnej pohotovosti vo Veľkej Británii; do fandomového sveta sa dostala ešte pred začatím milénia a prešla si toľkými fandomami, že sa tu nedajú ani všetky spomenúť. Bola členom OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) od jej založenia a ako dobrovoľníčka pre ňu pracovala rovnako dlho. Okrem fandomov médií skončila v zvláštnom a úžasnom svete športu – ide o zaujímavé skupiny pripomínajúce fandomy prekvapivými spôsobmi. Keď sa práve nestará o choré zvieratá, Alex možno nájsť na dobrodružných kurzoch, pri lezení po skalách alebo pri behu v prírode, čo robí takmer rovnako často, ako konzumáciu médií.

Program

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?

Keď sa mi funkčné obdobie v Predstavenstve skončilo v roku 2017, považovala som za správne počkať pár rokov, kým sa o pozíciu budem uchádzať znova. Tri roky na prestávku sa mi zdajú tak akurát.

V OTW som už dvanásť rokov, bola som súčasťou mnohých výborov a zatiaľ čo sa prostredie za posledných pár rokov neuveriteľne zlepšilo, verím, že vieme napredovať ešte viac. Nemyslím, že som už vyčerpala svoju schopnosť napomôcť k vydláždeniu cesty k lepšiemu OTW

Aké zručnosti a/alebo skúsenosti by ste priniesli do Predstavenstva?

V priebehu rokov som bola aktívnym participantom viacerých organizácií a výborov. Slúžila som v nich na viacerých postoch, od pokladníka študentskej únie, až po člena výboru pre Internet, zdravie a bezpečnosť v mojich profesionálnych organizáciách.

Všetky tieto skúsenosti ma naučili veľa o tom, ako manažovať ľudí — pamätám si na dni, keď som pracovala na rozvrhu služieb pre viac než štyridsať doktorandov a/alebo internistov na klinike. Tiež mi umožnili prísť na to, ako pristupovať k úlohe z rôznych uhlov, a ako prichádzať na kreatívne riešenia problémov.

V rámci OTW som bola členom mnohých výborov, rovnako ako aj ich predseda, a tiež som sa v minulosti mihla v Predstavenstve.

Poznám každodenné prekážky, ktorým musíme čeliť a ako niektoré z nich prekonať.
Priniesla by som so sebou znalosti, ako veci lepšie poprepájať v rámci OTW, a chcela by som pomôcť pri pestovaní dobrého pracovného prostredia v Organizácii.

Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste chceli pracovať počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?

Rada by som pokračovala v práci na ukotvení transparentnosti a internej spolupráce, s ktorou sme začali už od zmeny Predstavenstva v roku 2015, a uistila sa, že máme zabehnutú štrukturálnu konštrukciu, ktorú by sme posúvali ďalej našim užívateľom: dobre naolejovanú spoločnosť, ktorá môže všetku svoju energiu zamerať na zlepšovanie projektov a nie strácať paru na internom hašterení.

Čo sa týka veľkolepých snov, rada by som zlepšila štruktúru pre poskytovanie vhodnej podpory pre hlavné projekty, pre ktoré bola OTW vytvorená — ako Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) , Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra) a Legal Advocacy (Právna obrana) — ešte viac než tomu bolo doteraz.

Jednoducho povedané, chcem sa zaoberať nudnými, ale nevyhnutnými “spoza scény” záležitosťami, a pomôcť tak veľkej spoločnosti hladko fungovať a umožniť konkrétnym projektom, aby sa mohli zamerať len na svoje oblasti expertízy.

Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.

Aktívne som sa zúčastňovala viacerých výborov počas svojich rokov s OTW a som zvyknutá na komunikáciu a interakcie s čo najväčším počtom, aby sa potrebná úloha vyriešila. Len v Preklade sme spolupracovali takmer so všetkými výbormi, keď potrebovali niečo preložiť. Zreteľnú komunikáciu, promptné odpovedanie na emaily a celkovo byť otvorený všetkým nápadom považujem za to najdôležitejšie.

Výbory zväčša sami vedia, čo sú ich silné a slabé stránky, a myslím, že by sme sa nemali snažiť presádzať priority “zhora” ale skôr sa ubezpečovať, že spolupráca a podpora je v danom výbore chcená a potrebná.

Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície, keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Celkovo si viem dosť dobre zmanažovať čas . Zostať vo svojich súčasných výboroch, a zároveň robiť v Predstavenstve mi nerobilo problém ani naposledy a verím, že teraz je súčasné Predstavenstvo na tom ešte lepšie ako v roku 2015.

Ak by však bolo treba, niečo by som vymyslela so svojimi kolegami vo výbore.