Priscilla Del Cima’s Bio en Manifest

Bio

Priscilla Del Cima heeft een Rechten diploma en is een MBA aan het beëindigen aan Fundação Getúlio Vargas in Rio de Janeiro. Ze sloot zich aan bij de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) in 2009 en heeft sindsdien in verschillende commissies gewerkt, waaronder Ontwikkeling en Lidmaatschap, AO3 Documentatie en Wiki. Ze is aan het werk als voorzitter voor de Vertalingscommissie sinds ze bijdroeg aan de herstructurering van het team in 2013 en ze werkt ook aan de heropbouw van het Financiën team.

Manifest

1. Waarom besloot je je kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur?

Ik heb ervaring en vaardigheden waarvan ik geloof dat ze het Bestuur kunnen helpen, vooral het huidige Bestuur, met de werkdruk en uitdagingen waarmee zij nu te maken hebben. Ze hebben de eerste paar maanden moeten omgaan met een moeilijke overgangsperiode en overhandigingsproces en hebben in korte tijd veel bereikt, maar er is nog altijd veel werk aan de winkel. Iets wat ik al een paar keer gedaan heb nu, is werken met een team dat veel onder-gedocumenteerde vakkennis en werkwijzen heeft en hen helpen met zaken door te denken, alles op papier te zetten en te herzien en verbeteren waar nodig. De interne atmosfeer en communicatie van de OTW is tijdens het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd (er is nog meer te doen natuurlijk!) en het voelt alsof we in een goede positie zijn om te beginnen aanzienlijke vorderingen te maken met betrekking tot samenhang en kennismanagement.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring zou jij aan het Bestuur kunnen toevoegen?

De Vertalingscommissie voorzitten betekent toezicht houden op het managen van zo’n 200 vrijwilligers, en veel ervaring die relevant is voor Bestuurswerk. Het omvat beslissingen nemen over en omgaan met moeilijke personeelsproblemen, communicatiemoeilijkheden uitwerken om te helpen een gemeenschappelijke basis te vinden voor iedereen, vaak en uitgebreid nabespreken met coördinators van vrijwilligers over hun voortgang en problemen, samenwerken met zo goed als elk team in de OTW voor hun vertalingsnoden en verwachtingen, en het maken van lange-termijnplannen en koerscorrecties voor Vertaling waar nodig. Ik heb ook gewerkt met OTW fondsenwerving voor een paar jaar, wat mij een goed perspectief geeft op een volkomen ander deel van de activiteiten van de organisatie.

In het echte leven heb ik vooral met contract- en eigendomsrecht gewerkt in Brazilië – niet zo direct toepasselijk als de vaardigheden hierboven, behalve in dat ik het fijn vind om contracten te lezen en bekritiseren. Ik heb ook veel over projectmanagement en bedrijfsanalyse gestudeerd in de afgelopen jaren.

3. Welke doelstellingen zou je graag bereiken tijdens jouw termijn?

  • Plannen en doelstellingen op hoog niveau hebben voor de OTW. We hebben niet echt doelstellingen voor de organisatie als een geheel die verzekeren dat alle teams en projecten in dezelfde richting werken en dezelfde prioriteiten in acht houden in hun alledaagse activiteiten. Dit betekent dat we soms in verschillende richtingen gaan, of dat we zelfs niet weten wat anderen doen. Ik zou graag met het Bestuur en de commissie voorzitters werken om tot een overeenkomst te komen over wat onze prioriteiten moeten zijn en te verzekeren dat het werk van iedereen deze prioriteiten bevordert; regelmatig met hen nagaan om te kijken hoe de zaken vorderen en veranderen; en verzekeren dat dit zo zal blijven gebeuren in de toekomst.
  • Een basistraining creëren voor nieuwe Bestuursleden, toegankelijk voor alle vrijwilligers van de OTW via onze interne wiki, waarin in detail besproken wordt wat de alledaagse verantwoordelijkheden van een Bestuurslid zijn, hoe de werking is en welke interne en externe bronnen men zou moeten lezen wanneer je lid wordt (of zelfs daarvoor).
  • De Financïen commissie heropbouwen met geregelde processen voorzien voor boekhouding en contracten met externe belastingadviseurs, CPA’s en mogelijke audits waar nodig. Dit is een beetje een vrijkaart omdat het werk al bezig is en we werven in augustus, maar ik kijk ernaar uit dat het eindelijk geregeld zal zijn.

4. Wat is jouw ervaring met de projecten van de OTW en hoe zou je graag samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en te versterken? Verwerk Archive of Our Own — AO3 (Ons Eigen Archief), Transformative Works and Cultures — TWC (Transformatieve Werken en Culturen), Fanlore, ons Legal Advocacy (Legale Bijstand) werk en Open Doors (Open Deuren) in jouw antwoord, maar voel je vrij om nadruk te leggen op zaken waarin je vooral geïnteresseerd bent.

Ik heb in Wiki gewerkt, de commissie die Fanlore overziet, en in Documenten, de commissie die FAQ’s en instructies voor AO3 schrijft. Ik heb ook samengewerkt met de Fanlore en AO3 teams, alsook de Tijdschrift (TWC), Juridische en Open Deuren commissies in mijn werk voor zowel Vertaling als Ontwikkeling & Lidmaatschap. Ik ben bekend met al onze projecten en de interne werking van de commissies die betrokken zijn bij het realiseren ervan.

Ik denk dat het Bestuur twee hoofdfuncties heeft in het steunen van deze projecten (en al onze teams): het mogelijk maken voor teams om de tools en middelen te hebben die ze nodig hebben om hun werk te doen, en regelmatige check-ins met de teams om te verzekeren dat ze doelstellingen hebben en ze voortgang boeken naar deze doelstellingen – en zo niet, nagaan waarom niet en wat eraan gedaan kan worden. Teams in de OTW hebben heel verschillende culturen en werkritmes, waardoor het moeilijk kan zijn om manieren te vinden om iedereen op één lijn te krijgen, maar het is belangrijk om verantwoording af te leggen met betrekking tot plannen en voortgang. Dat is essentiëel voor de motivatie van onze vrijwilligers en voor onze legitimiteit als een organisatie. We hebben in het verleden zelfs problemen gehad met volledige commissies (zoals Vertaling) die stopten met werken of voor maanden volledig verdwenen; we hebben nood aan meer stabiele structuren om dit te voorkomen.

5. Kies twee onderwerpen/problemen waarvan jij denkt dat ze hoge prioriteit moeten hebben voor de OTW, zowel intern als extern. Wat betekenen deze onderwerpen voor jou en waarom vind jij ze belangrijk? Hoe zal je ze in jouw dienst verwerken?

  • Budgeteren en fondsenwerving: De OTW heeft dit jaar haar eerste budget gepubliceerd en we leren nog steeds bij over het plannen en voorspellen van onze inkomsten en uitgaven. Het was geen proces zonder groeipijnen en we hebben nog een lange weg af te leggen, maar ik denk dat we vooruitgang boeken op vlak van bewustzijn over wat we moeten communiceren en hoe we dat moeten doen. We moeten de discussie, analyse en het rapporteren van deze data meer regelmatig en geïntegreerd maken met onze fondsenwerving en onze communicatie met leden, gebruikers en fans. Nu we de Financiën commissie heroprichten, hoop ik dat het dat perspectief van het begin heeft; ik zal er alles aan doen om dit zowel hier als in het Bestuur een prioriteit te maken.
  • Verwachtingen en cultuur: Er zijn veel aspecten van onze organisatorische cultuur die met de tijd moeten veranderen. Éen daarvan die ik zou willen benadrukken is dat we onze verwachtingen duidelijker moeten definiëren. In veel delen van de OTW zijn er nog steeds sporen van een cultuur van “dit is vrijwilligerswerk, dus elk soort werk is goed werk”: het is altijd oké om weken of maanden nodig te hebben om iets af te werken, om e-mails eindeloos te vertragen enzovoort. Dit kan tot veel problemen leiden, zowel intern als extern. Ja, het is vrijwilligerswerk en juist daarom moeten we respect hebben voor elkaars tijd en moeite, van bij het begin de verwachtingen voor elke functie verduidelijken om verrassingen en onevenwichtigheden te vermijden, en problemen aan te kaarten als ze voorkomen. Ik hoop dat ik mijn ervaring kan delen om deze manier van denken in teams aan te vechten en voorvallen hiervan te helpen identifiëren en om te draaien.

6. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verantwoordelijkheden van een/het Bestuur? Ben je vertrouwd met de juridische voorschriften voor een non-profit raad van bestuur gebaseerd in de V.S.?

In ons specifieke geval, moet het bestuur in realiteit niet alleen voldoen aan de traditionele non-profit V.S.-bestuursfunctie – zorgplicht, loyaliteitsplicht en volgzaamheidsplicht, inclusief fiduciaire verantwoordelijkheid, het volgen van toepasselijke wetten en statuten, het op hoog niveau superviseren van het werk van de commissies- maar ook veel uitvoerend werk doen met commissies. Het Bestuur moet hen op verschillende manieren helpen, van oplossingen zoeken voor problemen of conflicten waarmee ze te maken krijgen, tot het beoordelen van hun voorstellen voor het naleven van het OTW beleid en andere teams erbij te halen waar nodig, zoals Juridisch.

We moeten manieren vinden om dit in de toekomst te veranderen, want dit betekent dat Bestuursleden verwikkeld raken in het opvolgen en het bediscussiëren van deze kleinigheden en geen tijd hebben om te denken aan doelstellingen van hoog niveau of naar wat de OTW en haar projecten zouden moeten streven. Aan doelstellingen denken voor projecten en teams komt uiteindelijk enkel op de schouders neer van de commissievoorzitters, als we hier de tijd voor hebben. Maar aangezien we vaak onze plannen niet met elkaar bespreken kunnen er makkelijk breuken of tegenstellingen ontstaan in de activiteiten en doelstellingen van teams, of commissies kunnen grote veranderingen maken of doelpalen onopgemerkt verplaatsen. Het is een serieus structureel probleem dat op meerdere niveaus aangekaart moet worden en dit veranderen zal een uitdaging zijn.

7. Hoe zou jij jouw werk bij het Bestuur combineren met je andere rollen in de OTW, of hoe ben je van plan jouw actuele rollen over te geven om je op werk voor de Raad te focussen?

Ik ben van plan mijn voorzitterschap van Vertaling neer te leggen aan het einde van het jaar, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen. Tijdens de afgelopen maanden hebben mijn mede-voorzitter en ik iemand getraind om als junior voorzitter op te treden, wat hij dan ook gaat doen.

Mijn rol voor Financiën is hen te helpen met de oprichting, wat ik ook vanuit het Bestuur kan doen. Ik zal de commissie verlaten eens die stabiel is- nadat er een nieuwe groep vrijwilligers getraind is, de basiswerkwijzen bediscussiëerd en onderhandeld zijn geweest en iedereen aan het werk is.

Deze nieuws post was vertaald door de vertaalvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.