Presentar-se a unes eleccions de l’OTW

Gràcies per l’interès a presentar-te a les eleccions de la Junta de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives)! Per a més informació sobre els criteris d’elegibilitat, consulta la pàgina Convertir-se en candidat/a. A continuació trobaràs un resum del procés de candidatura.

La temporada d’eleccions comença al final del període de presentació de candidatura, vuit setmanes abans de les eleccions, i dura fins a la finalització de les votacions. Animem a tothom que presenta candidatura a parlar amb la gent afiliada a l’OTW de les seves plataformes, perspectives i visió a qualsevol fòrum que vulgui.

Els candidats i candidates han de presentar una breu declaració pública resumint la seva filosofia, objectius per a l’organització i punts de vista sobre noves direccions per l’OTW. Aquesta declaració estarà disponible al web d’Eleccions de l’OTW.

Després de presentar aquesta declaració, el públic tindrà l’oportunitat d’enviar preguntes per als candidats/es. Aquests/es respondran les preguntes al web d’Eleccions de l’OTW en grups dividits per tema.

També animem als candidats/es a participar en un xat públic que tindrà lloc a un fòrum de l’OTW a una hora acordada amb anterioritat. La transcripció d’aquest xat també estarà disponible al web d’Eleccions de l’OTW.