Představenstvo jmenuje na uprázdněnou pozici kandidátku, která se umístila na posledním místě

14. srpna 2015 Představenstvo odhlasovalo, že se počet jeho členstva zvýší ze sedmi na devět. Před hlasováním Představenstvo informovalo Výbor Voleb o tom, že se v tomto roce budou měnit jen dvě křesla. To je v souladu s Článkem V, č. 3 interní směrnice, která stanovuje, že ročně musí být zvoleny/i alespoň dvě/a člen/ky správní rady a v případě, že má Představenstvo sedm a více členek/členů, musí jich být ročně obměněna alespoň třetina.

16. září předsedkyně Voleb upozornila na to, že jelikož je ročně možné obměnit víc než nejmenší předepsaný počet pozic, nabízí se díky nečekaně velkému množství kandidátek/ů příležitost oslabené Představenstvo zrevitalizovat. (Na kandidátce původně bylo osm osob.) Představenstvo tento návrh vetovalo s prohlášením Andrey Horbinski: “Představenstvo schválilo ustanovit počet míst na sedm. Protože jsme minulý rok obměnili tři osoby, můžeme tento a příští rok obsadit po dvou křeslech a tím se dostat na plánovaný počet, který odpovídá velikosti Představenstva před jeho rozšířením na devět osob.”

O něco později Představenstvo odstranilo Nikishu Sanders z kandidátky. Předsedkyně Voleb znovu podala protest, který však byl Představenstvem vetován. Nato Dan Lamson stáhl svou kanditaturu.

Do konečného hlasování tak postoupilo šest kandidátek/kandidátů. Hlasující je podpořili v následujícím pořadí:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

Aline, která se umístila na pátém místě, dostala 2,89krát více hlasů než Andrea, která skončila na místě šestém.

Dnes uspořádalo Představenstvo schůzi na veřejně přístupném kanálu Public Discussion (Veřejná Diskuze). Ačkoliv Představenstvo nedalo ani členské a dobrovolnické základně ani Výboru Voleb na vědomí, že během schůze proběhne volba, odhlasovalo si následně zvolení Andrey Horbinski na místo uprázdněné v roce 2014 odchodem Anny Genoese, a to až do konce funkčního období 31. prosince 2016. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier a Jessica Steiner hlasovaly pro návrh, Eylul Dogruel se zdržel/a hlasování a Soledad Griffin nebyl/a hlasování přítomný/á. Zápis z hlasování a následné reakce si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz.

Podobná situace nastala v roce 2010, kdy člen/ka Představenstva rezignoval/a okamžitě po volbě. Uprázdněné místo bylo pak obsazeno Hele Braunstein, kandidátkou, která se umístila v původním hlasování na následujícím místě. Tento precedens, selský rozum a etika velí, aby bylo přání členstva vzato v potaz a respektováno. Výbor Voleb podporuje jmenování Alex Tischer na uprázdněné místo. Pokud si Alex nepřeje tuto funkci přijmout, podporujeme jmenování Katariny Harju nebo Aline Carrão, a to v tomto pořadí.

Dodatek k 23. listopadu 2015: Představenstvo pro rok 2015 podalo rezignaci, s účinností od 15. prosince. Nahradí je Atiya Hakeem a Matty Bowers, které/kteří budou do Představenstva jmenovány/i nejpozději 1. prosince.

2. dodatek k 23. listopadu 2015: Vzhledem k těmto neobvyklým událostem zveřejnil personál Voleb výsledky letošního hlasování, a to se souhlasem pěti ze šesti celkových kandidátek/tů. Jelikož je však naším cílem rovný a harmonický přístup Představenstva, nehodláme výsledky příštích voleb zveřejňovat, pokud se nebude opakovat situace, které jsme byli svědky minulý víkend.

Tento příspěvek přeložily/i dobrovolnice a dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.