Powołanie przez Zarząd do zajęcia wolnego miejsca w swoich szeregach kandydatki, która zajęła ostatnie miejsce w wyborach

14 sierpnia 2015 Zarząd przez głosowanie zmienił swoją liczebność z 9 do 7 członków. Przed tym głosowaniem, Zarząd poinformował Komisję Wyborczą, że w tegorocznych wyborach wybierani będą członkowie jedynie na 2 miejsca. Było to zgodnie z Artykułem V, #3 zarządzeń, który stwierdza, że rocznie ponownie wybierana musi być przynajmniej dwójka członków Zarządu, natomiast w przypadku, gdy Zarząd liczy 7 lub więcej członków, przynajmniej jedna trzecia z ich liczby musi zostać zmieniona corocznie w nowych wyborach.

16 września Przewodnicząca Komisji Wyborczej zwróciła uwagę na fakt, że istnieje możliwość ponownego wyboru większej niż regulaminowe minimum liczby członków Zarządu, co dałoby szansę na ożywienie kurczącego się Zarządu dzięki dużej liczbie kandydatów deklarujących udział w nadchodzących wyborach. (Początkowo w wyborach startowało 8 kandydatów). Zarząd odrzucił tę propozycję – jedna z jego członków, Andrea Horbinski, stwierdziła: “Zarząd ustalił w głosowaniu ograniczenie liczby swoich członków do siedmiorga. Ponieważ wybraliśmy trzy osoby w ubiegłym roku, możemy powołać dwójkę nowych członków zarówno w tegorocznych jak i przyszłorocznych wyborach, i łatwo utrzymać ten regularny harmonogram – taki sam, jak ten, który stosowaliśmy, zanim liczba członków Zarządu została zwiększona do dziewięciu.”

Później, Zarząd usunął Nikishę Sanders z listy kandydatów. Przewodnicząca Komisji Wyborczej ponownie zgłosiła swój protest, został on jednak odrzucony przez Zarząd. W następstwie tych wydarzeń Dan Lamson wycofał swoją kandydaturę.

Ostatecznie, w wyborach startowało 6 kandydatów. Zajęli oni następujące miejsca pod względem liczby otrzymanych głosów:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

Kandydatka na miejscu 5, Aline, otrzymała 2,89 razy więcej głosów niż kandydatka na miejscu 6, Andrea.

Dzisiaj (22 listopada 2015), Zarząd przeprowadził spotkanie otwarte na publicznie dostępnym kanale dyskusyjnym. Pomimo, że nie uprzedził o tym wolontariuszy, członków OTW, ani Komisji Wyborczej, Zarząd przeprowadził w trakcie tego spotkania głosowanie, w wyniku którego Andrea Horbinski ma wrócić jako członek Zarządu i pozostać na tym stanowisku do 31 grudnia 2016, zastępując Annę Genoese, która odeszła z Zarządu w 2014 roku. Głosy oddane przez Zarząd: Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier i Jessica Steiner – głos za, Eylul Dogruel – wstrzymanie się od głosu, Soledad Griffin – nieobecność. Zapis tego głosowania oraz reakcje nim wywołane można znaleźć pod tym linkiem.

W 2010 doszło do podobnej sytuacji, gdy członek Zarządu opuścił stanowisko od razu po odbyciu się wyborów. W tamtym przypadku na zwolnione miejsce powołano osobę z kolejną liczbą głosów w wyborach – Hele Braunstein. Praktyka, zdrowy rozsądek oraz etyka dyktują, żeby wybór dokonany przez członków OTW został wzięty pod uwagę i uszanowany. Komisja Wyborcza popiera powołanie na wolne stanowisko w Zarządzie Alex Tischer. Jeżeli Alex nie wyrazi zgody na objęcie tego stanowiska, popieramy powołanie Katariny Harju lub Aline Carrão, w tej kolejności.

AKTUALIZACJA z 23 listopada 2015: Zarząd 2015 złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk.

AKTUALIZACJA nr 2 z 23 listopada 2015: Z powodu tych nieoczekiwanych zdarzeń, personel Komisji Wyborczej opublikował kolejność tegorocznych kandydatów za zgodą 5 z 6 kandydatów. Ponieważ naszym celem jest promowanie równego i zgodnego Zarządu, nie zamierzamy ujawniać tych danych w przyszłych wyborach, o ile nie będzie mieć miejsca sytuacja, jaka zaszła w ubiegły weekend.

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.