Pleidleisio mewn Etholiad OTW

Er mwyn pleidleisio am aelodau o’r “Board of the OTW” (Bwrdd yr OTW), mae angen i chi bod yn aelod o’r OTW sydd wedi talu’n llawn erbyn y 30ain o Fehefin o’r flwyddyn etholiad. Cofiwch bydd eich derbynneb cyfraniad yn ddyddiedig yn Amser Dwyrain yr UDA, felly os yw eich cyfraniad yn cael ei nodi ar y dderbynneb fel ar ôl 19:59 ar y 30ain o Fehefin, ni fyddech yn gymwys i bleidleisio.

Os ydych yn ansicr p’un ai cafodd eich cyfraniad ei rhoi cyn y terfyn amser, cysylltwch ag ein pwyllgor Datblygiad ac Aelodaeth trwy ddefnyddio’r Llinell Amser ar gyfer dyddiadau pwysig arall.

Mae’n rhaid i chi wedi gwneud cyfraniad yn defnyddio siec bersonol, cerdyn credyd, neu gyfrif PayPal sy’n perthyn i chi. Ar gyfer dibenion aelodaeth, mae angen i ni allu cysylltu eich taliad efo cyfrif banc neu gerdyn credyd er mwyn gallu gwirio eich bod chi’n person go iawn ac un person yn unig pan rydym yn cynnal etholiadau.

Ymunwch â’r OTW i gael yr hawl i bleidleisio!

Ar ôl iddych chi rhoi sicrwydd o eich gymwysdeb fel pleidleisydd darllenwch y cyfarwyddiadau pleidleisio.

Mae’r gweithredoedd canlynol yn rhesymau dros anghymhwisiad pleidleisydd ar gyfer y flwyddyn etholiad mae’r weithred yn digwydd:

  • Cynnig unrhyw gymhelliant ar gyfer pleidlais (p’un ai ariannol neu unrhyw fath arall o ystyriaeth, yn cynnwys gwaith creadigol ffanyddol).
  • Rhannu ffugenw unrhyw ymgeisydd heb ganiatâd, neu gysylltu’r enwau llywodraethol neu ffanyddol o unrhyw aelod neu wirfoddolwyr OTW sydd ddim wedi dewis i wneud y cysylltiad hynny yn gyhoeddus.