Plataforma i biografia de la Natalia G

Biografia

La Natalia Gruber és mestra i viu al Brasil. Ha estat voluntària de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) des del 2016 i va prestar els seus serveis a la Junta de l’OTW del 2019 al 2021. Actualment, és cocap del Comitè de Traducció, liderant un equip de més de 250 voluntaris i voluntàries d’arreu del món, i és membre del Comitè de Voluntariat i Captació. En el passat també ha estat voluntària dels Comitès d’Organització d’Etiquetes i de Polítiques i Prevenció de l’Abús d’AO3.

Plataforma

1.Per què has decidit presentar-te a les eleccions a la Junta?

Quan el meu mandat a la Junta es va acabar l’any passat no estava segura de si em tornaria a presentar un altre cop, especialment no tan aviat! Planejava centrar-me en els meus altres rols durant uns quants anys abans de considerar aquest camí una altra vegada. Tanmateix, els recents atacs maliciosos patits pels voluntaris i voluntàries de l’OTW m’han fet adonar que encara hi ha molt que vull fer com a membre de la Junta Directiva i que treballar per a millorar la seguretat dels i les nostres voluntaris i voluntàries és una tasca que no pot esperar.

Si surto escollida per a la Junta, espero donar suport als nostres diversos equips quan discutim i implementem mesures que ajudin a evitar i mitigar atacs com el que hi va haver al maig. La meva principal preocupació durant aquesta situació ha estat l’impacte que ha tingut sobre el nostre voluntariat i les mesures que es podrien haver pres per assegurar que no torna a passar quelcom similar. Les afectuoses, solidàries i desafiants respostes dels i les nostres voluntaris/àries m’han fet sentir encara més determinada a investigar cada possible manera en què podem servir millor el nostre voluntariat com a organització. L’OTW depèn de la seva gent i és la gent la que fa que aquesta organització valgui la pena.

2. Quines habilitats i/o experiència aportaries a la Junta?

Com a persona que ja ha format part de la Junta Directiva en el passat, crec que la meva major fortalesa és el meu coneixement previ de la posició i els seus reptes. He tingut l’oportunitat d’aprendre molt sobre l’OTW i de formar bones relacions de treball amb les persones que lideren dels nostres comitès a través dels anys. Durant el meu temps com a Directora, he ajudat l’organització a superar diverses situacions i dificultats, i cadascun d’aquests moments m’han preparat per a adreçar els nous reptes als quals de segur ens enfrontarem en el futur.

La feina de la Junta pot ser estressant i frustrant i molts dels seus membres no s’esperaven que fos un desafiament tan gran. No crec que hi hagi una fàcil solució a aquest problema, però la meva experiència prèvia pot ser útil perquè puc ajudar els meus companys i companyes de Junta a aprendre el funcionament a la vegada que s’implementen millores estructurals per fer la feina de la Junta més sostenible.

Addicionalment, durant els meus anys com a cap de traducció he practicat tècniques de gestió que garanteixen el funcionament d’un equip de més de 250 voluntaris i voluntàries. Aquesta feina requereix una coordinació extensiva a través de l’OTW, a més d’una planificació flexible i receptiva. Porto aquests coneixements a la Junta, on m’ajudaran a donar suport a la feina i coordinació entre comitès.

3. Tria un o dos objectius per a l’OTW que són importants per a tu i en els quals t’interessaria treballar durant el teu mandat. Per què valores aquests objectius? Com treballaries amb altres persones per assolir-los?

Crec que l’OTW hauria de ser capaç d’oferir més recursos al seu voluntariat: millors eines, més oportunitats de desenvolupament, i millor suport. Podem i hauríem de treballar cap al reconeixement de cadascuna de les maneres en què la gent dedica temps i energia ingents a fer que la nostra organització i els seus projectes floreixin. Això podria succeir en la forma d’oportunitats de desenvolupament professional i amb l’increment de la conscienciació sobre com l’experiència de treball dins l’OTW es pot utilitzar per ajudar les carreres professionals del nostre voluntariat. També podem estudiar beneficis i serveis no monetaris. Per exemple, hi ha organitzacions que potencialment podrien proporcionar suport a la salut mental dels voluntaris i voluntàries que s’han trobat amb contingut pertorbador i moltes empreses ofereixen productes i serveis a organitzacions sense ànim de lucre com l’OTW a preus reduïts. Pot ser que hi hagi aspectes legals a considerar donat que la nostra plantilla és de caràcter voluntari, però m’agradaria discutir-ho i veure si és possible i de quines altres maneres podríem ser capaços de donar suport al nostre voluntariat.

Un altre objectiu molt important per a mi és l’aplicació de polítiques més transparents i oficials en relació al voluntariat, especialment aquelles relatives a la inactivitat, el rendiment i la disciplina. Ara mateix, la càrrega d’abordar aquestes qüestions queda totalment a la discreció dels i les caps, que tenen conjunts d’habilitats i nivells d’experiència molt diferents. En el passat he treballat amb persones que se sentien molt còmodes tractant qüestions personals complicades i d’altres que se sentien poc preparades, i l’OTW proporciona poca formació o procediments estandarditzats per a qui assumeix funcions de gestió. Si fos escollida, faria tot el possible per comunicar-me amb la direcció de l’OTW en el seu conjunt i buscaria maneres de millorar els nostres procediments de manera justa, coherent i transparent per al nostre voluntariat.

4. Quina és la teva experiència amb els projectes de l’OTW i com col·laboraries amb els comitès rellevants per donar-los suport i enfortir-los? Intenta incloure un ventall ampli de projectes, però sigues lliure d’emfatitzar aquells amb els quals tinguis experiència.

He cooperat amb diversos comitès i projectes al llarg dels anys: com a voluntària, com a cap i com a membre de la Junta. He treballat directament amb l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) durant els meus anys a Polítiques i Prevenció de l’Abús d’AO3, temps durant el qual vaig assolir una profunda comprensió dels desafiaments que implica fer complir les polítiques a una base d’usuaris i usuàries tan gran i diversa. Però durant el meu temps a la Junta, el meu coneixement sobre totes aquestes parts en moviment s’ha ampliat i ha evolucionat i també he pogut aprendre més sobre altres projectes amb els quals abans no havia tingut tant de contacte, com Transformative Works & Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives), i saber més sobre els seus propis reptes i objectius.

Sempre he cregut que la millor estratègia per donar suport als nostres comitès i projectes és escoltar-los i confiar en la seva pròpia experiència quan es tracta de les dificultats i problemes que travessen. Espero ser capaç de ser un recurs per qualssevol comitès que desitgin l’aportació i assistència de la junta, sense assumir mai que sé més que ells sobre la seva pròpia feina.

5. Com compatibilitzaries la teva feina a la Junta amb les teves altres funcions a l’OTW, o com vols distribuir les teves funcions actuals per centrar-te en la feina de la Junta?

No preveig dificultats desenvolupant la meva feina com a cap del comitè de Traducció en paral·lel a les meves obligacions de la junta (cosa que ja vaig fer durant el meu últim mandat), però tinc plena confiança que si necessités reduïr la meva càrrega de feina a Traducció, els i les meves cocaps estarien preparats i preparades per donar-me suport i encarregar-se de les meves obligacions així com formar qui calgui per reemplaçar-me. Tinc la sort de formar part d’un equip encantador i fiable i no tinc cap reserva a l’hora de cedir i renunciar a projectes si trobo que és el millor.

A començaments d’any em vaig unir al comitè de Voluntariat i Captació amb l’objectiu d’ajudar en projectes administratius que afectarien l’OTW en conjunt, com la implementació de noves eines i l’actualització de polítiques. Si soc escollida a la Junta, no podré treballar en aquests projectes en la mateixa capacitat, ja que els membres de la Junta no poden ser membres de Voluntariat i Captació per tal de mantenir la neutralitat en qüestions personals dins d’aquest comitè. Tanmateix, m’agradaria trobar maneres de poder continuar donant suport i contribuir en aquests projectes de qualsevol manera que em sigui possible.