Tidplan för OTWs val 2017 och deadline för medlemskap

OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) Valutskottskommitté har nöjet att meddela att tidplanen för 2017 års val har publicerats!

Det är en del förändringar i tidplanen i år. För att undvika krockar med andra OTW-evenemang har valet tidigarelagts. Denna förändring påbörjades förra året, då valet hölls i slutet av september, och i år flyttas det till augusti, där det kommer att ligga under överskådlig tid framöver.

Mer specifikt kommer årets val att hållas 11-14 augusti.

Detta innebär också att sista dagen för att bli medlem och få rätt att rösta i valet har tidigarelagts. Liksom själva valet kommer detta datum att vara samma varje år. Deadline för att bli medlem och få rösta i årets val är nu 30 juni. Om du är intresserad av att rösta, vänligen se till att du har ett aktivt medlemskap detta datum.

Du kan få reda på hur du blir medlem på webbplatsen för valet, och om du redan vet hur det går till kan du ge din gåva här!

Om du vill veta mer om valet generellt kan du kolla in Valpolicy-sidan.

Vi ser fram emot en aktiv valsäsong med bra kommunikation mellan kandidater och väljare, och vi hoppas att du vill vara en del av detta. Glöm inte att följa Valutskottskommittén på Twitter och Tumblr för att hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna!

Om du har frågor eller kommentarer, tveka inte att kontakta Valutskottskommittén.

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Priscilla Del Cimas presentation och manifest

Presentation

Priscilla Del Cima har examen i juridik och håller på att slutföra sin MBA-utbildning vid Fundação Getúlio Vargas i Rio de Janeiro. Hon har varit med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) sedan 2009 och har arbetat i olika kommittéer sedan dess, bland annat Utveckling & Medlemskap, AO3-dokumentation och Wiki. Hon har varit ordförande i Översättningskommittén sedan slutet av 2013, då hon arbetade med att strukturera om teamet, och arbetar också med att bygga upp ekonomiteamet igen. Läs mer

Kristina Busses Biografi och manifest

Biografi

Kristina Busse är medredaktör och grundare av vår akademiska tidskrift Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och har arbetat för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) i åtta år. Hon har varit medredaktör för flera akademiska böcker om fanfiction och fankulturer, och fortsätter att publicera böcker i dessa fält. Böckerna som hon har medredigerat inkuderar Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Sherlock and Transmedia Fandom, och The Fan Fiction Studies Reader. Alla intäkter från läsarna går, faktiskt, till OTW. Kristina gick med i ett organiserat fandom som en Buffy/Angel-följare under sent 90-tal och har sedan dess varit med i fler fandoms än hon vill medge, för tillfället är hon besatt av Dragon Age, Marvel, och Vorkosigan. Hon är Filosofie Doktor i engelska, med examen ifrån Tulane University, och undervisar på institutionen för Filosofi och institutionen för Genusvetenskap på University of South Alabama. Hon undervisar om allt från logik och mytologi till fanstudier och HBTQ-historia. Kristina kommer ifrån Tyskland och bor i södra USA med sin familj som gillar att spela bordsrollspel.
Läs mer

James Beals Biografi och Manifest

Biografi

James Beal är systemadministratör, med över 26 år av professionell erfarenhet. De senaste åtta åren har han specialiserat sig på data med hög genomströmning, och på senare tid har detta utökats till att implementera privata moln. James bor i Storbritannien med sin fru och två tonåriga söner. Fandomlivet började förmodligen med Doctor Who, Blake’s 7 och Liftarens Guide till Galaxen. Idag gillar han Elementary, Doctor Who, Person of Interest, Steven Universe och Sherlock. Hans favoritförfattare är Seanan McGuire, Diana Wynne Jones, Diane Duane, Philip Pullman och Ben Aaronovitch. Han gick med i Systemkommittén som personal i januari 2011, och blev Systems tekniska ledare i mars 2013. Senare år 2013 gick han med i Tillgänglighet, Design och Teknik-kommittén som personal snarare än Systemkontakt. Läs mer

Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2016

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att meddela att följande personer är kandidater i valet 2016 (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • James Beal
  • Kristina Busse
  • Priscilla Del Cima

Eftersom vi har två platser att fylla och tre kandidater kommer valet 2016 att innebära konkurrens—d.v.s. OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska få platserna. Läs mer

Daniel Lamsons biografi och manifest

Tillagdt den 29 September: enligt ettmeddelande från Dan, Dan Lamson har dragit sig tillbaka från omröstningen.

Biografi

Dan Lamson är verkställande direktör för en liten ideell organisation i Florida, USA, som fokuserar på frågor kring miljö och livskvalitet. Han tog examen vid Ursinus College 2007 och har en kandidatexamen i politik och internationella relationer, samt kreativt skrivande som biämne. Han har arbetat med insamlingsaktioner för ett härbärge för hemlösa i fem års tid och har medverkat till att samla in en stor del av organisationens budget på 300 000 US$. Dan har använt sin erfarenhet av ideella organisationer till gagn för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) som ordförande i kommittén för Utveckling och Medlemskap under det senaste året. Han har erfarenhet av att arbeta tillsammans med såväl styrelser som medarbetare och volontärer. Dan förstår fullständigt det ansvar han vill ta på sig. Dan älskar att resa och tycker om att träffa nya människor och göra nya saker. Han gillar att spela dataspel och deltar i flera mediafandom som Star Wars, Harry Potter, Marvel och Warcraft.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag älskar OTW. Det har jag gjort sedan jag först hörde talas om organisationen. Jag startade min karriär i OTW i Missbrukskommittén när jag såg ett inlägg på Tumblr om att de rekryterade. Senare gick jag med i Utveckling och Medlemskap eftersom jag alltid har älskat insamlingsaktioner; jag är för närvarande en av kommitténs ordförande. Genom dessa tjänster, såväl som i samspelet med andra kommittéer, har jag kommit att se och förstå mer av OTW.

Allteftersom min roll i OTW har vuxit har jag kommit att uppskatta arbetet, människorna och projekten mer och mer och vill ge tillbaka så mycket jag kan. Jag har alltid varit motiverad att ge av min tid och jag kännar att med min relevanta erfarenhet från både OTW och mitt liv utanför organisationen så kommer jag att vara ett bra tillskott till OTWs styrelse. Jag vet att min erfarenhet och min entusiasm kommer att göra mig till en effektiv styrelsemedlem och lagspelare.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Hela mitt yrkesliv har ägnats åt nonprofit-organisationer. Jag har arbetat tillsammans med styrelser ’i verkliga livet’ under de senaste åren och jag förstår hur viktigt deras arbete är och vilket ansvar som ligger i det. Jag tar med mig mina erfarenheter av detta till styrelsen. Jag är också en mycket optimistisk person. Jag ser alltid på den ljusa sidan av saker och ting, och jag känner att med en bra attityd kan man få mycket gjort. Jag har inte varit involverad i OTW lika länge som en del andra, vilket jag inte tror är negativt för mig som kandidat. Jag känner att jag kan komma med en ny synvinkel på saker och ting och en annan strategi för problemlösning som kommer att hjälpa OTW inte bara att växa, men också erbjuda ett nytt synsätt på såväl gårdagens som dagens frågor.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

Jag tror på öppenhet i kommunikation och jag tror på att föra saker framåt i en vettig takt. Om jag blir vald skulle jag vilja se styrelsen bli lättare att närma sig och mer kommunikativ. När jag först blev volontär för OTW var styrelsen som koncept lite skrämmande. Styrelsemedlemmarna var engagerade, men högdragna och avsides. Detta har blivit bättre på senare tid, men jag vill hjälpa till att skapa en kultur där det inte är så, och där styrelsen är lätt att närma sig för vem som helst som vill det för att underlätta konstruktiv dialog. Jag känner att en avmystifiering av styrelsen kommer att hjälpa till att stärka organisationen.

Vidare tycker jag om att få saker gjorda. Det finns inget som riktigt går upp mot att bocka av något från att-göra-listan. Jag känner att OTW ibland rör sig väldigt sakta. Ibland är det så det måste vara, men jag känner att det finns tillfällen när organisationen skulle kunna nå sina mål snabbare. Mitt övergripande mål är att uppmuntra effektivitet utan att påverka det kvalitetsarbete som görs av styrelsen och organisationen som helhet.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Jag har varit volontär i kommittén för Missbruk och tjänstgör för närvarande som en av ordförandena i kommittén för Utveckling och Medlemskap. Dessförinnan var jag en ivrig användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), såväl som Fanlore, alltefter behov.

Jag är den förste att säga att jag inte vet allt. Inte på långa vägar. Som styrelsemedlem skulle jag respektera de olika projekten och de kommittéer som är knutna till dem eftersom jag känner att de vet mer om vad de behöver än jag (som potentiell outsider). Om ett projekt skulle säga att de behöde något för sitt fortsatta arbete och berättade varför för styrelsen skulle jag mest troligt stödja en sådan åtgärd. Jag skulle inte tvinga min vilja på en kommitté eller ett projekt utan att först prata med dem. Jag kan ge förslag, men till slut är det kommittéerna eller projektet ifråga som bestämmer om den dagliga verksamheten på de områden som hör till dem.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

Jag känner att styrelsemedlemmarna borde vara mer involverade i insamlingsaktionerna än vad OTWs styrelse traditionellt har varit. Detta inbegriper mer än att styrelsemedlemmarna lämnar ett årligt bidrag till organisationen. Alla styrelsemedlemmar bör ha en verklig förståelse för hur vi samlar in medel och varför vi gör det vi gör. Styrelsemedlemmarna bör också vara mer involverade i att kommunicera direkt med givarna och i att utöka vårt medlemsantal. Detta är en nyckelkomponent i många ideella styrelser. OTW är en organisation som skiljer sig från mängden, så en del av de traditionella metoderna kanske inte fungerar, men det finns massor av sätt att få med styrelsen i insamlingsaktionerna. Om jag blir vald planerar jag att fortsätta som medlem av kommittéen för Utveckling och Medlemskap för att bättre underlätta kommunikation mellan styrelse och insamlingsaktioner.

Som det är nu är OTW mestadels skild från andra organisationer som arbetar med liknande frågor gällande yttrandefrihet, upphovsrättsskydd och fankultur. Jag känner att vi skulle kunna sträcka ut en hand till andra organisationer och arbeta tillsammans för att uppnå mer. Vi är fundamentalt starkare tillsammans än var för sig. Som exempel skulle jag vilja undersöka närmare relationer med organisationer som Comic Book Legal Defense Fund, Wikimedia Foundation, First Amendment Coalition och många fler. Fan-frågor och yttrandefrihet faller under många organisationers intresseområden och givarnas stöd sprids mellan många av dessa. Att samarbeta med dessa andra organisationer som jag också stödjer är relevant för mig och jag skulle vilja uppmuntra relationer med dem.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

Jag känner till de juridiska kraven på en styrelse för en ideell organisation enligt 501(c)(3), och jag tror på de tre primära juridiska åtagandena för en styrelse: omsorgsplikt, lojalitetsplikt och lydnadsplikt.

Styrelsemedlemmar har ett förtroendeansvar gentemot organisationen de tjänar. Omsorgsplikten säger att styrselemedlemmarna ska ha omsorg om alla människor OTW berör, alla dess aktiviteter, likväl som de är förvaltare för dess uppdrag. Lojalitetsplikten säger att styrelsemedlemmar ska sätta OTW över sina egna intressen om konflikt skulle uppstå mellan dessa två. Slutligen säger lydnadsplikten att den ideella organisationen gör vad den ska juridiskt och etiskt och att den håller sig till och arbetar för sitt uppdrag. Jag tror också fullt och fast att en styrelsemedlem ska vara ambassadör för organisationen.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

För närvarande tjänstgör jag som en av ordförandena i kommittén för Utveckling och Medlemskap, tillsammans med en väldigt talangfull och kompetent person. Jag har under flera månader planerat att avgå som ordförande efter oktoberkampanjen för att låta fler röster få bli hörda i kommittén. Detta är föregångaren till ett ledarskapsspår i kommittén, så att kunskap och procedurer i organisationen inte går förlorade. Jag planerar att stanna kvar i kommittéen som medarbetare för att hjälpa till med insamlingsaktioner och verka för att vårt medlemsantal ska växa.