Astrid Olin’s Tiểu Sử và Cương lĩnh

Tiểu Sử

Astrid Olin là một kế toán viên và quản trị viên cao cấp cho một doanh nghiệp nhỏ. Cô sống tại Twin Cities cùng chồng, người cô gặp vào năm 2015 trong lần đầu tiên tham gia ban xử lý Lạm Quyền (phải, bạn không nhìn nhầm đâu — câu chuyện trong fic đã ứng nghiệm ngoài đời rồi), cùng hai con mèo của họ. Những bước chân đầu tiên của cô vào thế giới fandom trực tuyến bắt đầu vào khoảng cuối những năm 90, thời kì của những Geocities, các đoạn giới thiệu trò chơi chỉ toàn chữ và các nhân vật trong Final Fantasy. Cô đã gia nhập Archive of Our Own AO3 (Kho Tàng của Chúng Ta) với tư cách người dùng vào năm 2011 với lý do tham gia trao đổi quà tặng của fandom Final Fantasy. Cô đọc rất nhiều và rất đa dạng thể loại, ở nhiều fandom khác nhau, rất thích các cặp đôi được chính tác giả xác nhận, các cặp hiếm và nữ-nữ. Các fandom hiện tại của cô gồm có Dragon Age, Veep và Stardew Valley. Read More