Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2023

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2023 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • Anh P.
  • Audrey R.
  • Emyn a.
  • Jennifer H.
  • Kathryn S.
  • Qiao C.
  • Zixin Z.

(26 juni: Enligt ett tillkännagivande drar Emyn a. tillbaka sin kandidatur.)

(25 juli: Enligt ett tillkännagivande drar Audrey R. tillbaka sin kandidatur.)

Kandidaternas fullständiga namn kommer inte att läggas upp offentligt i år om de inte blir utsedda eller valda till styrelsen.

Som tidigare tillkännagivits lämnar Heather McGuire sin plats i styrelsen av personliga skäl. Därför kommer det att finnas 4 lediga platser i årets val, varav en på en kortare period av två år. Den kandidat som placerades på fjärde plats kommer att ta över denna plats. Vi är tacksamma för Heathers arbete och tackar henne för hennes engagemang och pliktkänsla.

Eftersom vi har fyra platser att fylla och sex kandidater kommer 2023 års val att konkurrensutsättas – det vill säga OTW:s medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna. Läs mer

Zixin Z.’s biografi och plattform

Biografi

Zixin Z. hamnade i fandom när hon blev besatt av Mästerdetektiven Conan och hittade fanforum online, men hennes liv som fan började nog tidigare, när hon i hemlighet skrev fanfiction för Dream of the Red Chamber i sina anteckningsböcker i grundskolan. Några av hennes favoritfandoms inkluderar Sagan om ringen, The Grave Robbers’ Chronicles (DMBJ Series), Legend of the Galactic Heroes och Final Fantasy XIV. Hon läser också kinesiska webromaner.

Hon började som volontär hos OTW (Organisationen för transformativa verk) som taggorganiserare (på kinesiska) i mars 2019, när hon såg utlysningen på OTW:s weibo-konto. I oktober 2019 gick hon med i kommittén för policy och missbruk och i januari 2020 gick hon med i kommittén för kommunikation som en av OTW:s Weibo-moderatorer.

Zixin har en kandidatexamen i kinastudier och en magisterexamen i arbetarvetenskap. För närvarande arbetar hon för en ideell organisation som erbjuder utbildningstjänster till migrantarbetares barn och förespråkar jämlikhet i utbildning, samtidigt som hon är en kattmamma där hemma och fågelskådare där ute.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag valde att delta i valet av flera anledningar. Den allra första anledningen fann jag 2020: Jag vill stödja volontärer från minoritetsgrupper. Då jag talar engelska som främmande språk och är ett östasiatiskt fan, har jag upplevt svårigheter och frustration på grund av missförstånd. Jag skulle vilja erbjuda hjälp och stöd när andra volontärer hamnar i liknande situationer. Under de senaste fyra åren har OTW blivit en oerhört viktig del av mitt liv och jag har funnit några av de bästa vänner jag någonsin i livet kunnat träffa bland mina kollegor. Jag hoppas verkligen att mina ansträngningar kan förbättra mina medvolontärers upplevelser.

Jag vill också underlätta förändringar på strukturell nivå så att vi kan upprätta tydligare regelverk för att stärka ansvarstagandet för styrelsemedlemmar, ordförande och andra tillsynspositioner, samt ge våra volontärer resurser för att främja en miljö där de alla känner att de fritt kan uttrycka sina tankar.

Sist men inte minst är det med tanke på OTW:s snabbt ökande storlek nödvändigt för oss att gå över till en mer professionell organisation och inte förlita oss så mycket på volontärer inom områden som mänskliga resurser. Om jag blir vald hoppas jag att jag kan driva på övergången med hjälp av de relevanta kommittéerna.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag kan ta med mig min kommunikationsförmåga till mitt arbete i styrelsen. Under mitt arbete som Weibo-moderator fick jag många typer av kommentarer och frågor från användare om OTW och dess projekt. Jag har lärt mig att identifiera exakt vad en användare frågar och vilken typ av svar som skulle vara mest fördelaktigt för dem, såväl som hur man effektivt översätter och förmedlar en fråga till rätt kommitté om informationen i fråga ligger utanför mitt område. Jag har också utvecklat min förmåga att arbeta under tidspress, eftersom jag ibland möttes av en snabbt ökande arbetsbelastning när det fanns intensiva diskussioner som rörde OTW. Mitt arbete i flera kommittéer har hjälpt mig att förstå OTW:s struktur ur olika perspektiv, vilket jag tror är en fördelaktig erfarenhet för en medlem av styrelsen.

Jag har också erfarenhet av att övervaka och träna volontärer. I den ideella organisationen där jag arbetar om dagarna har jag etablerat och handlett arbetsgrupper. Jag har från grunden designat installations- och utbildningsmaterial för volontärer, organiserat utbildningstillfällen och övervakat arbetsgruppens dagliga arbete. Jag har hjälpt volontärer som har haft svårt att slutföra sina uppgifter, omfördelat arbetsbelastningen baserat på tillgänglighet och optimerat arbetsflödet med volontärfeedback. Jag kan använda min praktiska erfarenhet i en ideell organisation som består av tusentals volontärer och en liten del betalda medarbetare i mitt arbete i OTW:s styrelse.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Det första stora målet jag skulle sikta på är att uppmuntra kommunikation och dokumentation, eftersom jag tror att det är viktigt att öka öppenheten inom OTW för att öka inkludering och effektivitet. När det gäller kommunikation skulle jag vilja undersöka möjligheten att etablera mer öppna kommunikationsvägar med volontärer när organisationsövergripande beslut kan påverka deras kommitté, så att relevanta parter direkt kan involvera sig i beslutsprocessen med styrelsen, utan att behöva använda sig av kommittéernas ordförande som mellanhänder. Jag vill också prioritera dokumentationen av viktiga beslut och skälen bakom dem, så att våra framtida volontärer får en bättre förståelse för tidigare val och känner att de kan bygga vidare på dessa beslut. Ökad dokumentation kan också minska förlusten av kunskap på grund av volontäromsättning.

Mitt andra mål, vilket jag har längtat efter i flera år, är att förbättra tillgängligheten till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) för icke-engelsktalande. Då jag har ständig kontakt med kinesisktalande fans varje dag, så vet jag hur skrämmande det kan vara att behöva navigera en webbplats på ett språk som man kanske inte alls förstår. I skrivande stund är mer än 11% av verken på AO3 taggade som icke-engelska språk – vilket utgör mer än 1,2 miljoner verk. Eftersom lokalisering av gränssnittet kan kräva betydande mer ansträngning och mer tid än jag skulle ha som medlem av styrelsen, så har jag övervägt alternativa sätt att hjälpa icke-engelsktalande fans genom att skapa verktyg (som användarskript) som lokaliserar en del eller hela gränssnittet genom ett samarbete som bland annat inkluderar kommittéerna för Översättning, Tillgänglighet, design och teknologi, samt AO3 dokumentation.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag registrerade mitt konto på AO3 2014, men jag använde inte mycket av dess funktioner, förutom att söka och läsa verk, innan jag gick med i OTW. Min erfarenhet som volontär hittills har varit antingen som en del av AO3 (Taggorganisering och Policy och missbruk) eller nära relaterad till AO3 (introducera AO3-funktioner och svara på relaterade frågor från användare på Weibo). Jag skulle älska att få lära mig mer om andra OTW-projekt och att diskutera med relevanta kommitté- eller teammedlemmar om hur styrelsen kan ge dem bättre stöd.

När det gäller specifika exempel på stöd som jag kan tänka mig, tänker jag utifrån min erfarenhet av Taggorganisering och Policy och missbruk att det kan vara till stor hjälp att stötta våra kommittéer i att sätta upp ytterligare administrativa roller. Dessa roller kan hjälpa kommittéer hantera projekt som de har arbetat med, men som inte kunde nå önskat resultat inom en rimlig tidsperiod eller uppdatera dokumentation om policy och praxis. Just nu är våra volontärer ofta upptagna med kortsiktiga mål, som att hantera sin egen arbetsbörda. Detta gör att administrativa uppgifter hamnar hos ordföranden för respektive kommitté eller ges till den volontär som har tillräckligt med energi kvar för att utföra jobbet. Bristen på formell struktur och sammansatta arbetsuppgifter för ordförande gör att människor ofta har ont om både den tid och energi som behövs för att ta itu med långsiktiga projekt som är nödvändiga för strukturella förändringar.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Om jag blir vald planerar jag att ta en paus från Taggorganisering (och Policy och missbruk, om nödvändigt) för att förbereda mig på den ökande arbetsbelastningen när installationen till styrelsen börjar. Efter några månader borde jag veta mer om hur mycket arbete styrelsen kräver och om jag borde dra ner på min arbetsbörda ytterligare. Jag kan till exempel dra ner på antalet fandoms som jag organiserar taggar för, eller föreslå för mina ordförande att vi rekryterar ytterligare en volontär som delar arbetsbördan som Weibo-moderator. Om arbetsbördan i styrelsen gör att det inte är möjligt för mig att fortsätta mitt arbete i mina nuvarande kommittéer, även i nedsatt kapacitet, kommer jag att överväga att lämna en eller flera av dem.

Qiao Cs biografi och plattform

Biografi

Qiao C. upptäckte fandom när hon gick i grundskolan för nästan 20 år sen. Hon snubblade in på ett forum för fandomen Cardcaptor Sakura och har läst fanfic ända sedan dess. Hennes kärlek till fandom motiverade henne att lära sig engelska: hon kunde helt enkelt inte vänta på att översättarna skulle uppdatera hennes favoritfanfic om X-Men, så hon bestämde sig för att läsa originaltexten. På så sätt upptäckte hon Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) för sju år sedan.

Hon gick med i OTW (Organisationen för transformativa verk) som taggorganisatör 2019. Det gör henne glad att se hur hennes kunskap om lore och språk kommer till användning i hennes dagliga organisations-uppgifter, samt att få hjälpa användare förbättra sina upplevelser av att filtrera och läsa.

För tillfället är hon doktorand i materialteknik i Japan och kommer förhoppningsvis att doktorera nästa år. Utanför labbet älskar hon att spendera sin tid med att läsa manga, spela datorspel och delta i fandom; ibland skriver hon, eller översätter eller redigerar, och hon läser hela, hela tiden.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Min första motivation var att stötta den mångfald av verk av fans som OTW försöker skydda. Som trespråkig har jag turen att kunna njuta av verk av fans från människor av olika kulturer. Däremot har jag genom mina fandom-äventyr över årtiondena bevittnat hur flera plattformar, oberoende av språk eller kulturell bakgrund, censurerar och utnyttjar verk av fans, eller ibland kastar ut skapare av verk av fans. Detta stärker min tro på maximal inklusivitet i verk av fans, vilket OTW håller uppe. Jag ser dock i synnerhet att det finns en lång väg att gå för oss när det gäller att inkludera verk från olika kulturer, och därmed tror jag att jag, med min kulturella bakgrund, kan bidra till mångfalden hos våra volontärer och användare genom att erbjuda hjälp åt de som inte har engelska som förstaspråk, under deras anpassningsperiod till gemenskapen.

Under tiden jag förberedde min plattform bröt det ut protester inuti och utanför OTW. Protesterna kom till både på grund av oro kring utvecklingen av ny teknologi och strukturella problem inom OTW, i synnerhet när det gäller avsaknaden av kommunikation. Det är helt tydligt att mångfald inte kan blomma på en plats där något så grundläggande som kommunikation inte är löst, vilket stärker min vilja att skydda och främja mångfalden inom OTW, särskilt genom konversationer och kommunikation.

Under mina fyra år som volontär har jag skaffat mig vänner och utökat min förståelse av fandom. Jag hade aldrig förväntat mig att växa och lära mig så här mycket. Genom att kandidera till styrelsen vill jag öppna kommunikationerna, mellan OTW och dess användare och medlemmar, mellan styrelsen och volontärer, samt kommittéer sinsemellan, genom att skapa en fortsatt miljö där mångfald kan växa.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som jag tidigare nämnde så bröt det nyligen ut protester inom organisationen, på grund av att det på flera ställen saknats kommunikation under en lång tid. Detta är inte bara på grund av strukturella misslyckanden inom organisationen, utan även avsaknaden av mångfald hos volontärer med beslutsfattande positioner. Låt oss ta mitt modersmål som exempel: Mandarin är det näst mest använda språket på AO3 och kinesisktalande volontärer utgör upp till 8% av alla volontärer på OTW, samtidigt som vi inte har några kinesisktalande volontärer som kommittéordförande eller styrelsemedlemmar.

Som trespråkig som kan engelska, mandarin och japanska är jag mer än villig att hjälpa styrelsen kommunicera med volontärer från en mängd bakgrunder. Som taggorganisatör som översatt och organiserat taggar för hundratals fandoms är jag van att göra bakgrundsresearch, lyssna på och svara till användarnas feedback och kommunicera med kollegor från olika kommittéer. Jag tror att med mina färdigheter och min vilja till förändring så kan OTW förbättra sin förmåga att omfamna den mångfald som finns utlovad på framtidsplanen.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

För tillfället är OTWs mest brådskande mål att förbättra kommunikationen – inte bara mellan OTW och dess användare, utan även mellan styrelsen och volontärer, samt kommittéer sinsemellan. Som representanter för organisationen är styrelsen ansvarig för att rapportera till våra användare om hur det går med projekten; som medlemmar i styrelsen borde vi lyssna till feedback från volontärer, för det är de som påverkas av besluten som fattas av styrelsen. Jag skulle vilja fokusera på att hjälpa varje kommitté med att dela ut uppgifter och samarbeta. I synnerhet vill jag lobba för att anställa en HR-ansvarig för att hjälpa till att hantera utbrändhet hos volontärer och även för att skapa en mer rimlig utdelning av arbetsuppgifter och se till att våra framsteg sker mer konsekvent. Tillit och samarbete bygger på transparens, och förståelse kan bara växa när ens ord hörs. Jag skulle vilja främja transparensen hos Styrelsen, skapa och implementera mer tillgängliga vägar för feedback och arbeta med relevanta kommittéer med att hitta passande yrkesverksamma som kan främja kommunikation och tillit mellan styrelsen och OTWs användare, medlemmar, och volontärer.

Som en del av grunden för ökad kommunikation skulle jag även vilja underlätta mångfalden i våra projekt. AO3 har haft en explosion av flerspråkighet i sina verk under de senaste tio åren, med en ökning av den totala mängden icke-engelska verk från 3,6% till 11%. Jag hoppas kunna bidra till att användarupplevelsen på AO3 blir mer vänlig och välkomnande för våra internationella användare. Jag skulle särskilt vilja hjälpa till med att främja ett flerspråkigt gränssnitt, vilket finns med i vår framtidsplan. AO3 kommer inte bara kunna tjäna sitt syfte bättre, utan användare kommer vara mer villiga att delta när de är i en språklig miljö som de känner sig bekväma med.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Av OTWs projekt är jag bäst bekant med AO3 genom att jag är en daglig användare på sidan och även taggorganisatör. Min erfarenhet av andra kommittéer, till exempel Support och Policy och missbruk, kommer också från mitt arbete som taggorganisatör där vi kommunicerar för att svara på användarnas feedback. Jag läser periodvis på Fanlore för att lära mig om fandomhistoria för fandoms jag inte har koll på (fastän Fanlore skrivs på engelska är användare från andra språk mer än välkomna – se Fanlores nyhetsinlägg från april för mer detaljer). Då vi lever i en tid där nya teknologier utvecklas fortare än våra lagar, skulle jag också vilja arbeta tillsammans med vår Juridiska kommitté för att bättre stötta deras arbete och se till att våra användarvillkor hålls aktuella. Jag ser fram emot att få höra om alla våra projekt och kommittéer: jag kommer inte bara att fokusera på att lyssna på deras feedback, utan även på att underlätta kommunikation mellan alla kommittéer och komma med förslag för en rimlig hantering av uppgifter och medlemmar.

Jag planerar i synnerhet att samarbeta med vår Valkommittée med målet att fler individer med en mångfaldig kulturell bakgrund ska kandidera, så att potentiella kandidater kan introducera en större mångfald hos styrelsen.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Faktum är att jag under det gångna året redan minskat mängden fandoms jag organiserar taggar för så att jag ska kunna färdigställa mitt arbete inom taggorganisering med två kvällars arbete varje vecka. Jag planerar att fokusera på mitt ansvar inom Styrelsen på veckodagarna och använda helgdagarna som buffert om det behövs.

Kathryn S.s biografi och plattform

Biografi

Kathryn S. har spenderat de senaste 20 åren i fandom, mestadels med att läsa fanfic och dagdrömma om fanfiction-handlingar som bara hamnar på papper då och då. Hon har volontärarbetat med OTW (Organisationen för transformativa verk) sedan 2014. Utanför OTW arbetar hon som administratör för icke-vinstdrivande organisationer, och på sin fritid är hon en progressiv samhällsaktivist.

Plattform

Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag har debatterat med mig själv om att kandidera de senaste åren, och har uppmuntrats av andra volontärer som vet om min erfarenhet med icke-vinstdrivande organisationer. Jag har dock aldrig tagit klivet, och alltid tänkt för mig själv att nästa år kommer jag att vara i en bättre position att kandidera. Senaste tidens kontroverser har övertygat mig om att om jag inte kandiderar i år så kommer jag att ångra att jag inte erbjöd mina kunskaper och erfarenheter till OTWs gemenskap. Jag älskar OTW och jag älskar mitt volontärarbete här, så jag vill göra allt jag kan för att säkerställa dess fortsatta existens som en organisation som jag kan älska och respektera. Även om jag inte blir vald så kommer jag att stötta den valda styrelsen och mina med-volontärer i arbetet mot de förändringar som vi vill se.

Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har jobbat som administratör för icke-vinstdrivande organisationer under de senaste 5 åren, och jag är certifierad i icke-vinstdrivande ledarskap och förvaltning. Jag har erfarenhet av inrättandet av DEI (Mångfald, Rättvisa och Inkludering)-ansträngningar, skapandet av nya policier och procedurer, och med att hantera dokumentation. Jag har även mycker erfarenhet av hantering av mänskliga resurser (HR) då jag var oofficiellt HR-ansvarig i min organisation i över ett år när vi hade svårt att anställa en ny medarbetare.

Genom min progressiva aktivism har jag mycket erfarenhet av att hantera volontärer, bygga konsensus och se till att saker blir klara inför en tajt deadline.

Jag har också 9 års erfarenhet som OTW-volontär. Min kommitté har förbättrat våra policys och procedurer mycket under årens gång, och jag har själv sett vilka positiva effekter ett nytt ledarskap med bra idéer som uppmuntrar samarbete kan ha. Jag vill bringa denna kollaborativa atmosfär till Styrelsen och till OTW som helhet.

Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Det första jag hade prioriterat är att anställa en DEI-konsult och en HR-expert. Processen för att hitta och anställa för dessa positioner är redan igång, men om det inte är färdigställt när jag kliver in i Styrelsen, skulle jag dedikera min tid till att se till att de anställs och kan påbörja sitt arbete så snart som möjligt. Jag skulle också göra allt jag kan för att stötta deras arbete.

Vi har haft ett behov av dessa positioner i flera år, vilket reflekteras av nuvarande kontroverser. OTW har vuxit till en punkt där betald expertis är nödvändigt. För det första så har en expert från utsidan inte samma rädsla för konsekvenser som personer inuti organisationen kan ha. För det andra så har en betalt expert ett kontrakt som kräver att deras tid läggs ner på arbetet, och riskerar inte att dras bort tack vare problem i verkliga livet eller andra problem i närheten av deras befattning, vilket kan hända med volontärer.

Jag tror att vi kommer inse att vi behöver ännu fler betalda positioner när dessa experter blivit insatta, men detta är vad vi måste börja med.

Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Genom mitt arbete inom OTW kommunicerar jag faktiskt med de flesta kommittéer med jämna mellanrum!

Mitt första steg hade varit att se till att kommittéerna har vad de säger att de behöver från styrelsen, eftersom de vet bäst vad som skulle hjälpa dem. Jag vet dock att de kanske inte är bekväma med att be om det de behöver. Därför kommer jag återuppbygga tilliten till styrelsen genom att se till att vi är mottagliga och ansvarstagande, och gör allt vi kan för att hjälpa till.

Utöver detta, även om det just nu, tack vare våra nuvarande meddelandesystem och samarbetsverktyg, är mycket lättare att kommunicera och bygga relationer mellan gemenskaper än vad det har varit förut, så är dessa processer för det mesta informella. Jag skulle vilja skapa mer formella möjligheter över hela organisationen att lära sig vad andra kommittéer gör och vad deras processer är. Det är fortfarande för lätt att inte veta vad andra kommittéer gör och varför de gör saker på ett visst sätt. Detta bidrar till isolation mellan kommittéer, en avsaknad av tillit, och missade möjligheter.

Flera av de positiva förändringar som min kommitté gjort under de senaste åren var tillämpningar som vi lärt oss från andra kommittéer! Vi har även skapat nya tillämpningar som andra kommittéer kan dra nytta av. Tyvärr finns det för tillfället ingen möjlighet att lära av varandra förutom att fråga direkt eller ha en medlem i flera kommittéer. Vi kan och vi borde vara mer proaktiva i att dela med oss av bra tillämpningar så att de kan återskapas. Vi kan också bli bättre på att dela med oss av våra misstag så att de inte repeteras i onödan.

Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag kommer att jobba hårt innan valet på att bli klar med så många av mina kommittéprojekt som möjligt, så att det blir lättare att ta ett steg tillbaka om jag blir vald. Det finns några pågående arbetsuppgifter som jag tycker om och inte vill släppa taget om, men jag kommer att undvika att ta på mig nya uppgifter för att kunna ge min tid till arbetet i styrelsen.

Jennifer H.s biografi och plattform

Biografi

Jennifer H. jobbar som forskningschef och konsult på flera företag i den biovetenskapliga industrin. Hon har varit volontär för OTW (Organisationen för transformativa verk) sedan 2022 som Taggorganisatör och har varit aktiv i fandom och på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) i över tio år.

I sitt vanliga jobb hanterar Jennifer projekt för flera interna och externa intressenter världen över. Hen är detaljorienterad och omtänksam. Hon tror även på att konstant fortsätta växa och lära sig – särskilt i det offentliga livet, oberoende av hur pinsamt och svårt det kan vara ibland.

I fandom är Jennifer en författare med över hundra berättelser publicerade på AO3. Hen har deltagit i och hanterat ett flertal evenemang, inklusive Fan-veckor, Fic-remixer, fester och utbyten i en mängd olika fandoms.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Ärligt talat så behöver OTW en total strukturell reform. Det finns för många problem för att nämna alla, men här är några av de mest angelägna: uppdateringar om OTWs antirasistiska engagemang har varit för få och med för långa mellanrum, utbrändheten och avsaknaden av stöd för våra nuvarande och tidigare volontärer, särskilt de i kommittén för Policy och missbruk, samt en avsaknad av ordentlig kommunikation, internt och externt.

Jag har ingen vanföreställning om att jag ensam kan skapa stora förändringar inom OTW – men jag är ihärdig, hängiven och omtänksam och jag tror att det är en viktig början.

Detmåste finnas sätt att hantera OTWs misslyckanden och jag är besluten att lära mig allt om med vem, var och hur det ska kunna ske. Det kommer att krävas mycket arbete och det kommer att vara obekvämt att ta dessa diskussioner, men de måste tas. Förändring måste starta någonstans.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som en tidigare kollega sagt: “Jennifers skarpsynthet och noggranna natur låter henne identifiera sammanhangen och behoven hos den hon talar med.”

I mitt vanliga arbete har jag många ansvarsområden, inklusive att hantera flera storskaliga projekt med interna och globala intressenter, att prata med en mängd olika individer för att bättre förstå deras behov och smärtpunkter och sedan agera tankepartner och ge skräddarsydda lösningar, samt att ge klar och koncis dokumentation genom varje projekts livscykel.

Dessa färdigheter är dock inte allt jag har att bidra med. Jag är redo och öppen för att lära mig om och förstå alla OTWs nyanser, inklusive områden och projekt som jag för tillfället inte är bekant med.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Extern kommunikation är en av OTWs prioriterade punkter i vår visionsförklaring för 2022-2025. Jag tror att även intern kommunikation ska läggas till.

Kommunikation ska ske med eftertanke och i god tid, samt vara transparent. Det kommer utan tvekan att komma situationer med begränsningar för vad vi som medlemmar i styrelsen kan dela med oss av, men en del av effektiv kommunikation inkluderar att meddela när detta sker och inkludera en trolig tidsuppskattning om när mer information kan ges. Ibland kan det även inkludera ett meddelande om att vi inte kan svara på en fråga –– och varför.

Det är bättre att vara ärlig än att vara tyst.

Det krävs arbete från flera intressenter för att uppnå det här målet, både internt och externt. Jag kommer att agera som en förebild för detta beteende och jag uppmuntrar andra att göra samma sak.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Större delen av min erfarenhet är med AO3, både som användare och som volontär (Taggorganisering). Fastän jag inte är lika kunnig om de andra projekten som Fanlore och Open Doors (Öppna dörrar) så tycker jag att deras existens är av största vikt och jag ser fram emot att få lära mig allt om dem.

I det här sammanhangen börjar samarbete med att lyssna. Det är viktigt att förstå vad varje kommitté har för ansvar, vad som är jobbigt och vad de är duktiga på. Endast då kan vi ta ett steg tillbaka, få översikt och förse dem med möjliga lösningar. Efter detta går samarbetet djupare –– det involverar att be om feedback från ordförande, handledare och volontärer. Det involverar att följa upp och se till att folk klarar sig och att hitta de som kan kliva in och stötta de dagliga uppgifterna om så behövs.

Att samarbeta med, stötta och stärka kommittéerna som ansvarar för OTWs projekt är en konstant och oändlig process.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbet?

Som Taggorganisatör är mitt ansvar ganska flexibelt; jag tar själv ansvar för hur mycket arbete jag får och jag kan ta på mig mer eller mindre arbete efter behov. Detta betyder att jag kommer ha massor av tid för styrelsearbete –– vilket definitivt kommer att behövas.

Emyn a.s biografi och plattform

26 juni: Enligt ett tillkännagivande drar Emyn a. tillbaka sin kandidatur.

Biografi

Emyn a. är entusiastisk inför podfics och ovanliga relationer, bygger The Sims och är ett fan av Six Nations. Hen arbetar som kundtjänstmedarbetare med fokus på tillgänglighetsfrågor och eventplanering vid tentor och tester. Hens djupa förståelse för klienter och deras processer har gett hen möjlighet att utveckla sina färdigheter inom kommunikation och självförsörjning, samt erfarenhet av att introducera och utbilda nya medlemmar till teamet.

Hen gick med i OTW (Organisationen för transformativa verk) som översättarvolontär år 2016, skapade ett nytt översättningsteam och var den enda medlemmen i teamet tills nya teammedlemmar antogs de senaste åren. Hen har också varit en del av Taggorganiseringskommittén och är alltid entusiastisk över att lära sig nya saker om hur organisationen fungerar.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag gick med i OTW för sju år sedan då jag insåg att det inte fanns ett översättningsteam för walesiska, och jag visste att det bästa sättet för OTW-projekten att bli tillgängliga på walesiska var att ställa upp som volontär och skapa teamet själv. Det är samma drivkraft som driver mig att kandidera till styrelsen – jag har en djup kärlek till och tro på OTWs uppdrag, men jag kan också se på vilka sätt organisationen kämpar och där den är stark, och områden som har, respektive inte har, svarat på hur fandoms territorier har förändrats under åren sedan organisationens grundande.

Fangemenskapen som vi tjänar har förändrats sedan organisationens grundande i kölvattnet av Strikethrough och Fanlib. De frågor vi nu står inför är annorlunda och utvecklas, och jag kandiderar till styrelsen eftersom jag vill arbeta med att modernisera OTW så att organisationen är bättre förberedd för att möta dessa utmaningar. Jag känner att det bästa sättet för mig att hjälpa OTW bli starkare och förbättras är att sitta vid ratten tillsammans med andra styrelsemedlemmar.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Mitt vardagsjobb innebär att jag arrangerar tentor och andra tester, gör dessa tillgängliga för deltagarna, svarar på deras frågor och hanterar klagomål, så jag har mycket erfarenhet av att organisera och kommunicera med människor från hela världen. Det har också lärt mig tålamod och hur man hanterar svåra situationer, vilket jag hoppas kunna använda under min tid i styrelsen för att säkerställa att vi kommunicerar och arbetar öppet, och att alla problem med våra projekt bemöts på ett lyhört sätt.

Mitt arbete inom översättning har också lärt mig kommunikations- och samarbetsförmåga. Skapandet av det walesiska översättningsteamet för sju år sedan lärde mig ett antal färdigheter, från dokumentation till självorganisering, som jag skulle vilja använda för att säkerställa att alla nya planer och projekt drivs och hanteras väl.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ur ett OTW-övergripande perspektiv skulle jag vilja arbeta med våra kommittéer för att säkerställa att de har det stöd de behöver för att utföra sina roller. Isolering mellan olika team är ett stort problem inom OTW, så jag skulle verkligen vilja arbeta med att bryta ner denna isolering och förbättra både kommunikation och relationer mellan olika team. Jag skulle också vilja fokusera på att hitta sätt att undvika utbrändhet bland våra volontärer och se till att deras arbetsbelastning är hållbar. Jag stödjer de nuvarande planerna på att ta in betalda roller för stöd inom vissa områden av infrastrukturen och jag skulle också vara intresserad av att ta med en tidigare idé om en mångfaldskonsult så snart som möjligt.

På en mer projektspecifik nivå ligger Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) mig väldigt varmt om hjärtat och jag är medveten om diskussioner och farhågor angående användningen av AO3 som ett verktyg för trakasserier och svårigheterna att undvika oönskat innehåll på AO3. För detta ändamål skulle jag vilja arbeta med teamen för Support och Policy och missbruk, för att försäkra mig om att de har de verktyg de behöver för att bättre kunna stödja våra användare, och vad som kan erbjudas dessa team för att lätta deras arbetsbörda. Jag skulle också vilja undersöka ytterligare verktyg för att tillåta personliga filter, som att lägga till ytterligare arkivvarningar, särskilt för fördomar och AI-genererat innehåll, möjlighet att filtrera eller permanent blockera kontonamn, med mera.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Mitt intryck är att de kommittéer som är involverade i våra projekt vet vad de behöver och vad som behöver förbättras, så sättet jag skulle välja för att stärka dem är att sätta mig tillsammans med de relevanta kommittéerna och se till att stöd ges i önskad och användbar form.

Det huvudsakliga projektet som jag är bekant med är AO3 och det är det jag oftast sysslar med. Jag nämnde tidigare att jag skulle älska att se personliga filterverktyg på AO3, men jag skulle också vilja säkerställa att vad vi redan erbjuder har fullständigt stöd. Om vi implementerar nya funktioner vill jag se till att alla som behövs för en sådan lansering har fått det stöd de behöver.

På min fritid skriver och redigerar jag även artiklar för Fanlore! Bevarandet av fandoms historia, och inte bara verk av fans, är mycket viktigt för mig personligen och jag skulle vilja se till att alla kommittéer som är involverade i Fanlore och Open Doors (Öppna dörrar) har de resurser de behöver för att fortsätta sitt arbete.

Jag är också alltid medveten om infrastrukturen som ligger bakom alla våra projekt och det arbete som våra volontärer lägger ner för att hålla OTWs dröm vid liv, från juridisk rådgivning till arbetet som våra team för Webb och Tillgänglighet, Design och teknologi utför. Det skulle vara viktigt för mig att ge dem stöd i sina arbetsuppgifter, och på så sätt säkerställa att OTW fortsätter att växa.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Det walesiska språkteamet som jag översätter för har vuxit sedan 2016 och vi har därför fler medlemmar än bara jag. Vi har gjort ett bra arbete med att översätta en stor del av OTWs innehåll, så jag känner mig mycket mer bekväm med att ta ett steg tillbaka så att jag bättre kan fördela min tid mellan teamet och styrelsen. För tillfället har jag planer på att fortsätta översätta nyheter och kortare dokument, vilket borde ge mig både tid och utrymme att arbeta med styrelsen.