Priscilla Del Cimas presentation och manifest

Presentation

Priscilla Del Cima har examen i juridik och håller på att slutföra sin MBA-utbildning vid Fundação Getúlio Vargas i Rio de Janeiro. Hon har varit med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) sedan 2009 och har arbetat i olika kommittéer sedan dess, bland annat Utveckling & Medlemskap, AO3-dokumentation och Wiki. Hon har varit ordförande i Översättningskommittén sedan slutet av 2013, då hon arbetade med att strukturera om teamet, och arbetar också med att bygga upp ekonomiteamet igen. Läs mer

Kristina Busses Biografi och manifest

Biografi

Kristina Busse är medredaktör och grundare av vår akademiska tidskrift Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och har arbetat för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) i åtta år. Hon har varit medredaktör för flera akademiska böcker om fanfiction och fankulturer, och fortsätter att publicera böcker i dessa fält. Böckerna som hon har medredigerat inkuderar Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Sherlock and Transmedia Fandom, och The Fan Fiction Studies Reader. Alla intäkter från läsarna går, faktiskt, till OTW. Kristina gick med i ett organiserat fandom som en Buffy/Angel-följare under sent 90-tal och har sedan dess varit med i fler fandoms än hon vill medge, för tillfället är hon besatt av Dragon Age, Marvel, och Vorkosigan. Hon är Filosofie Doktor i engelska, med examen ifrån Tulane University, och undervisar på institutionen för Filosofi och institutionen för Genusvetenskap på University of South Alabama. Hon undervisar om allt från logik och mytologi till fanstudier och HBTQ-historia. Kristina kommer ifrån Tyskland och bor i södra USA med sin familj som gillar att spela bordsrollspel.
Läs mer

James Beals Biografi och Manifest

Biografi

James Beal är systemadministratör, med över 26 år av professionell erfarenhet. De senaste åtta åren har han specialiserat sig på data med hög genomströmning, och på senare tid har detta utökats till att implementera privata moln. James bor i Storbritannien med sin fru och två tonåriga söner. Fandomlivet började förmodligen med Doctor Who, Blake’s 7 och Liftarens Guide till Galaxen. Idag gillar han Elementary, Doctor Who, Person of Interest, Steven Universe och Sherlock. Hans favoritförfattare är Seanan McGuire, Diana Wynne Jones, Diane Duane, Philip Pullman och Ben Aaronovitch. Han gick med i Systemkommittén som personal i januari 2011, och blev Systems tekniska ledare i mars 2013. Senare år 2013 gick han med i Tillgänglighet, Design och Teknik-kommittén som personal snarare än Systemkontakt. Läs mer

Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2016

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att meddela att följande personer är kandidater i valet 2016 (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • James Beal
  • Kristina Busse
  • Priscilla Del Cima

Eftersom vi har två platser att fylla och tre kandidater kommer valet 2016 att innebära konkurrens—d.v.s. OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska få platserna. Läs mer

Daniel Lamsons biografi och manifest

Tillagdt den 29 September: enligt ettmeddelande från Dan, Dan Lamson har dragit sig tillbaka från omröstningen.

Biografi

Dan Lamson är verkställande direktör för en liten ideell organisation i Florida, USA, som fokuserar på frågor kring miljö och livskvalitet. Han tog examen vid Ursinus College 2007 och har en kandidatexamen i politik och internationella relationer, samt kreativt skrivande som biämne. Han har arbetat med insamlingsaktioner för ett härbärge för hemlösa i fem års tid och har medverkat till att samla in en stor del av organisationens budget på 300 000 US$. Dan har använt sin erfarenhet av ideella organisationer till gagn för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) som ordförande i kommittén för Utveckling och Medlemskap under det senaste året. Han har erfarenhet av att arbeta tillsammans med såväl styrelser som medarbetare och volontärer. Dan förstår fullständigt det ansvar han vill ta på sig. Dan älskar att resa och tycker om att träffa nya människor och göra nya saker. Han gillar att spela dataspel och deltar i flera mediafandom som Star Wars, Harry Potter, Marvel och Warcraft.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag älskar OTW. Det har jag gjort sedan jag först hörde talas om organisationen. Jag startade min karriär i OTW i Missbrukskommittén när jag såg ett inlägg på Tumblr om att de rekryterade. Senare gick jag med i Utveckling och Medlemskap eftersom jag alltid har älskat insamlingsaktioner; jag är för närvarande en av kommitténs ordförande. Genom dessa tjänster, såväl som i samspelet med andra kommittéer, har jag kommit att se och förstå mer av OTW.

Allteftersom min roll i OTW har vuxit har jag kommit att uppskatta arbetet, människorna och projekten mer och mer och vill ge tillbaka så mycket jag kan. Jag har alltid varit motiverad att ge av min tid och jag kännar att med min relevanta erfarenhet från både OTW och mitt liv utanför organisationen så kommer jag att vara ett bra tillskott till OTWs styrelse. Jag vet att min erfarenhet och min entusiasm kommer att göra mig till en effektiv styrelsemedlem och lagspelare.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Hela mitt yrkesliv har ägnats åt nonprofit-organisationer. Jag har arbetat tillsammans med styrelser ‘i verkliga livet’ under de senaste åren och jag förstår hur viktigt deras arbete är och vilket ansvar som ligger i det. Jag tar med mig mina erfarenheter av detta till styrelsen. Jag är också en mycket optimistisk person. Jag ser alltid på den ljusa sidan av saker och ting, och jag känner att med en bra attityd kan man få mycket gjort. Jag har inte varit involverad i OTW lika länge som en del andra, vilket jag inte tror är negativt för mig som kandidat. Jag känner att jag kan komma med en ny synvinkel på saker och ting och en annan strategi för problemlösning som kommer att hjälpa OTW inte bara att växa, men också erbjuda ett nytt synsätt på såväl gårdagens som dagens frågor.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

Jag tror på öppenhet i kommunikation och jag tror på att föra saker framåt i en vettig takt. Om jag blir vald skulle jag vilja se styrelsen bli lättare att närma sig och mer kommunikativ. När jag först blev volontär för OTW var styrelsen som koncept lite skrämmande. Styrelsemedlemmarna var engagerade, men högdragna och avsides. Detta har blivit bättre på senare tid, men jag vill hjälpa till att skapa en kultur där det inte är så, och där styrelsen är lätt att närma sig för vem som helst som vill det för att underlätta konstruktiv dialog. Jag känner att en avmystifiering av styrelsen kommer att hjälpa till att stärka organisationen.

Vidare tycker jag om att få saker gjorda. Det finns inget som riktigt går upp mot att bocka av något från att-göra-listan. Jag känner att OTW ibland rör sig väldigt sakta. Ibland är det så det måste vara, men jag känner att det finns tillfällen när organisationen skulle kunna nå sina mål snabbare. Mitt övergripande mål är att uppmuntra effektivitet utan att påverka det kvalitetsarbete som görs av styrelsen och organisationen som helhet.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Jag har varit volontär i kommittén för Missbruk och tjänstgör för närvarande som en av ordförandena i kommittén för Utveckling och Medlemskap. Dessförinnan var jag en ivrig användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), såväl som Fanlore, alltefter behov.

Jag är den förste att säga att jag inte vet allt. Inte på långa vägar. Som styrelsemedlem skulle jag respektera de olika projekten och de kommittéer som är knutna till dem eftersom jag känner att de vet mer om vad de behöver än jag (som potentiell outsider). Om ett projekt skulle säga att de behöde något för sitt fortsatta arbete och berättade varför för styrelsen skulle jag mest troligt stödja en sådan åtgärd. Jag skulle inte tvinga min vilja på en kommitté eller ett projekt utan att först prata med dem. Jag kan ge förslag, men till slut är det kommittéerna eller projektet ifråga som bestämmer om den dagliga verksamheten på de områden som hör till dem.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

Jag känner att styrelsemedlemmarna borde vara mer involverade i insamlingsaktionerna än vad OTWs styrelse traditionellt har varit. Detta inbegriper mer än att styrelsemedlemmarna lämnar ett årligt bidrag till organisationen. Alla styrelsemedlemmar bör ha en verklig förståelse för hur vi samlar in medel och varför vi gör det vi gör. Styrelsemedlemmarna bör också vara mer involverade i att kommunicera direkt med givarna och i att utöka vårt medlemsantal. Detta är en nyckelkomponent i många ideella styrelser. OTW är en organisation som skiljer sig från mängden, så en del av de traditionella metoderna kanske inte fungerar, men det finns massor av sätt att få med styrelsen i insamlingsaktionerna. Om jag blir vald planerar jag att fortsätta som medlem av kommittéen för Utveckling och Medlemskap för att bättre underlätta kommunikation mellan styrelse och insamlingsaktioner.

Som det är nu är OTW mestadels skild från andra organisationer som arbetar med liknande frågor gällande yttrandefrihet, upphovsrättsskydd och fankultur. Jag känner att vi skulle kunna sträcka ut en hand till andra organisationer och arbeta tillsammans för att uppnå mer. Vi är fundamentalt starkare tillsammans än var för sig. Som exempel skulle jag vilja undersöka närmare relationer med organisationer som Comic Book Legal Defense Fund, Wikimedia Foundation, First Amendment Coalition och många fler. Fan-frågor och yttrandefrihet faller under många organisationers intresseområden och givarnas stöd sprids mellan många av dessa. Att samarbeta med dessa andra organisationer som jag också stödjer är relevant för mig och jag skulle vilja uppmuntra relationer med dem.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

Jag känner till de juridiska kraven på en styrelse för en ideell organisation enligt 501(c)(3), och jag tror på de tre primära juridiska åtagandena för en styrelse: omsorgsplikt, lojalitetsplikt och lydnadsplikt.

Styrelsemedlemmar har ett förtroendeansvar gentemot organisationen de tjänar. Omsorgsplikten säger att styrselemedlemmarna ska ha omsorg om alla människor OTW berör, alla dess aktiviteter, likväl som de är förvaltare för dess uppdrag. Lojalitetsplikten säger att styrelsemedlemmar ska sätta OTW över sina egna intressen om konflikt skulle uppstå mellan dessa två. Slutligen säger lydnadsplikten att den ideella organisationen gör vad den ska juridiskt och etiskt och att den håller sig till och arbetar för sitt uppdrag. Jag tror också fullt och fast att en styrelsemedlem ska vara ambassadör för organisationen.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

För närvarande tjänstgör jag som en av ordförandena i kommittén för Utveckling och Medlemskap, tillsammans med en väldigt talangfull och kompetent person. Jag har under flera månader planerat att avgå som ordförande efter oktoberkampanjen för att låta fler röster få bli hörda i kommittén. Detta är föregångaren till ett ledarskapsspår i kommittén, så att kunskap och procedurer i organisationen inte går förlorade. Jag planerar att stanna kvar i kommittéen som medarbetare för att hjälpa till med insamlingsaktioner och verka för att vårt medlemsantal ska växa.

Nikisha Sanders biografi och manifest

Tillägg: Som detta tillkännagivande anger har Nikisha Sanders tagits bort från valblanketten 2015 av OTWs styrelse.

Biografi

Nikisha Sanders har en kandidatexamen i sociologi och antropologi från Earlham College där hon skrev en avhandling om könsrepresentation bland queerkvinnor. Hon har arbetat som aktivist för medvetenhet och utbildning när det gäller AIDS, lobbat för hbt-rättigheter på lokal och delstatlig nivå som medarbetare för Fairness Campaign och tjänstgjort som styrelseledamot för Kentuckykoalitionen av Jobs with Justice. 2007-2011 var hon medarbetare i OTWs (Organisationen för Transformativa Verks) finanskommitté. 2011-2014, tjänstgjorde hon i OTWs styrelse. 2011-2015 var hon organisationens kassör och ordförande för finanskommittén. I början av 2015 gick hon med i kommittén för Utveckling och Medlemskap och tillförde erfarenhet av ledning av ickekommersiella organisationer, insamlingar och finansiell redovisning, samt ett personligt intresse av att nå ut till gemenskaper av rasifierade fans i alla sina roller. Hon gick med i fandom på nätet år 2000 som ivrig läsare av Buffy the Vampire Slayer-fanfic och har skrivit i olika tv- och filmfandoms sedan 2006. På senare tid har hennes intressen vuxit till att inbegripa videoskapande, webbserier och Marvel Cinematic Universe.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Jag har suttit tre år i styrelsen sedan jag blev vald 2011. Att delta igen efter att under ett år ha arbetat som tjänsteman och vanlig personal hos OTW är ett beslut som jag har funderat över i månader. För att vara helt uppriktig så är jag fortfarande inte säker på att jag har fattat rätt beslut. Jag gjorde en del misstag förra gången och jag är säker på att jag kommer göra några misstag igen. Däremot vet jag att för varje misstag jag gjorde så gjorde jag vad jag kunde för att be om ursäkt ändra mitt beteende och hur jag tänkte, samt ta på mig ansvaret för misstagen.

Under min första period förde jag medarbetarnas talan i styrelsen när andra ledamöter inte lyssnade på dem eller sade något å deras vägnar. Jag lyckades bygga upp och hålla vid liv relationer med ett antal olika kommittéer och individer som kände sig bortstötta av styrelsen, vilket gjorde att kontakten dem emellan blev mycket starkare. Jag kunde ge konkret stöd till genomförandet av flera projekt och metoder som har förändrat den interna verksamheten i organisationen till det bättre.

Jag känner att jag inte bara kan göra om detta utan att det också är nödvändigt. Jag håller inte med om den riktning som styrelsen har tagit 2015. De har arbetat på ett sätt som är mindre genomsynligt istället för mer och upphävt framsteg som gjordes under min första period när det gäller att diskutera fler frågor i öppna styrelsemöten och främja bredare dialog mellan styrelseledamöter och anställda. Jag har personligen sett en spricka mellan kommittéer och styrelseledamöter. Jag har också sett att nästan inget har blivit gjort för att tillhandahålla regelbunden kontakt med medarbetare utöver ordföranden. Istället har jag sett hur styrelsen tar beslut som påverkar kommittéernas arbete, utan att ha förståelse eller engagemang för hur detta arbete egentligen utförs. Detta kan bara ändras från insidan.

2. Vilka kunskaper och/eller vilken erfarenhet tar du med dig till styrelsen?

Erfarenheterna från min tidigare karriär omfattar tjugo år i ickekommersiell verksamhet. Jag har tjänstgjort som allt från volontär till verkställande direktör. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat finansiering, tillsyn och mentorskap av volontärer, uppsökande verksamhet, ekonomiförvaltning och mötessamordnare. På grund av mina olika roller inom OTW, tidigare och nuvarande, har jag även erfarenhet av dessa arbetsuppgifter inom organisationen.

Som medlem av OTWs styrelse var jag en av två ledamöter som hade ansvaret för uppstarten av arbetsgruppen Strategisk Planering. Vi hjälpte till med att utveckla och genomföra de första faserna av vägkartan för strategisk planering. Jag arbetade med kommittén för Volontärer och Rekrytering för att säkra uppförandekoden och ordningen för konstruktiva åtgärder och lade då till skydd för OTWs medarbetare. Dessutom förespråkade jag ändringar inom Volontärer & Rekrytering när det gäller praxis för rekrytering och introduktion. Inom styrelsen hjälpte jag respektive ledamöter när de pushade för bättre dokumentation inom styrelsen och öppna styrelsemöten. Jag hjälpte också till att lägga grunden för praxis inom konfliktlösning, vilket ökade ansvarstagandet för all personal, inklusive medlemmar av styrelsen.

Var och en av dessa insatser resulterade i praxis som jag har haft som arbetsmetod under större delen av 2015; både som vanlig personal och som tjänsteman utanför styrelsen. Jag har personlig erfarenhet av de styrkor, svagheter och följder som de beslut jag fattade resulterade i, och jag har också erfarenhet av hur dessa beslut påverkade arbete för både personal och kommittéer. Det är få av OTWs medarbetare som har detta perspektiv – att återvända som medarbetare efter att man har suttit med i styrelsen är sällsynt – och det är något som jag starkt känner att styrelsen skulle få stor nytta av.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

Jag vill att OTW fortfarande ska vara livskraftigt om femtio år, till att börja med genom att genomföra den strategiska planen och leta upp kontrakterad verkställande personal. Som ett minimum behöver vi följande: verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, teknisk chef eller huvudkodare och systemansvarig/analytiker, intern jurist, samt personalchef. Det bästa vore om prioritet kunde ges till att befordra personal på OTW som redan har arbetat med liknande roller till betalda hel- eller deltidspositioner. I samband med detta mål, skulle jag vilja att några av våra nuvarande medarbetare efterhand som det behövs drar ner på antalet timmar de lägger på volontärarbete, till en nivå som är mer hanterbar och balanserad.

Vår möjlighet att bibehålla denna utveckling beror också på hur mycket vi kan utöka vår kapacitet för insamlingar och uppsökande verksamhet. Kommittén för Utveckling och Medlemsskap har bra idéer som jag vill se genomförda, först och främst att bygga upp ett stort bidragsprogram, att strukturera planerade gåvor och minnesdonationer, samt att öka OTWs närvaro på kongresser och konferenser. Som styrelseledamot skulle jag stödja dem i att bygga en grundlig plan för dessa saker och arbeta med andra nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar för att hitta de bästa möjligheterna till att både få kontakt med befintliga och potentiella anhängare och marknadsföra OTWs projekt för en ny publik.

Slutligen vill jag vid slutet av min mandatperiod se styrelsen fungera på ett sätt som påminner mer om en traditionell styrelse; en som fokuserar på den gemensamma bilden i organisationen. För att vi ska kunna ta oss dit måste styrelsen förbättra styrelseledamöternas ledarförmåga och hitta en balans mellan godartad försummelse och detaljstyrning. Införlivandet av extern utbildning och uppbyggnaden av en styrgrupp av personal, ordförande och entreprenörer kommer att förbättra skötseln av OTW och samtidigt frigöra styrelsen till att fokusera på organisationens långsiktiga mål.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Som styrelsemedlem och senare kassör har jag arbetat med alla OTWs kommittéer på ett eller annat sätt och jag är väl förtrogen med alla våra projekt. Jag vet av erfarenhet att min roll som styrelseledamot i stort sett kommer vara att följa dit kommittéerna leder, lita på deras expertis och vara lyhörd för deras önskemål, samtidigt som jag ibland måste ställa svåra frågor för att vara säker på att deras arbete uppfyller de övergripande mål, uppdrag och behov som organisationen har, samt de rättsliga krav vi står inför som en registrerad välgörenhetsorganisation.

Ett specifikt exempel på detta kom upp i slutet av förra året och i början av 2015. Förslaget gällde ett projekt som definitivt passar in i vårt uppdrag och våra mål, men berörde inte nödvändig samverkan med andra kommittéer och tog inte full hänsyn till några av planens ekonomiska konsekvenser. Jag hade möjlighet att ställa dessa frågor och tillsammans med kommittéerna diskutera sätt att åtgärda bristerna, vilket ledde till en starkare förståelse för projektet, dess behov och dess potentiella inverkan på organisationen.

Generellt sett så tror jag att det är något av det bästa som jag tar med mig: att arbeta med varje kommitté på det sätt som behövs för att se olika perspektiv på deras arbete och hjälpa dem att ansluta dessa projekt till våra övergripande, gemensamma mål.

5. Välj två ämnen/problem som du tycker att OTW bör sätta som högsta prioritet, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av din tjänst i styrelsen?

I grunden närmar jag mig fortfarande arbetet i OTW genom ett perspektiv från insamlingar och ekonomi. Dessa områden hör till dem som jag tror kommer behöva prioriteras internt. När det gäller insamlingar och ekonomisk förvaltning så har vi aldrig tidigare varit i så bra form som vi är nu. Vi måste se till att detta håller i sig såvä som att utöka våra insamlingar till att innebära en mängd olika aktiviteter, skapa ett stort bidragsprogram, strukturera planerade bidrag och gåvor, samt starta ytterligare konton med en bra sparränta. Allt detta skulle öka våra intäkter.

Externt skulle jag vilja se att OTW bygger fler kontakter med andra fangemenskaper både online och offline. Mitt personliga intresse ligger i att öka vår närvaro på kongresser, konferenser och andra fysiska mötesplatser. Möjligheten att möta andra fans ansikte mot ansikte och skapa kontakter är ett privilegium. Vi kan ge fler ur vår personal och våra volontärer denna möjlighet, samtidigt som vi främjar OTWs verksamhet. Vi kan använda dessa plattformar för att stå värd för paneler eller erbjuda huvudtalare, såväl som få tillgång till andra möjligheter att samtala om verk av fans, de rättsliga hinder vi står inför som skapare av dessa verk, de framväxande akademiska fälten för fanstudier, samt hur viktigt det är att bevara fanhistoria och artefakter. Mitt mål är att arbeta tillsammans med styrelsen och kommittén för Utveckling och Medlemsskap för att skapa ett program för uppsökande verksamhet som tar tillvara på de möjligheter vi har att nätverka och främja vår verksamhet.

6. Vilka tycker du är styrelsens främsta ansvarsområden? Känner du till de juridiska kraven för en ickekommersiell styrelse baserad i USA?

Jag är väl förtrogen med de rättsliga krav som gäller för en ickekommersiel styrelse, då jag tidigare har suttit i styrelsen för två andra organisationer, redan innan jag gick med i OTW som företrädare för personalen och som styrelseledamot. Under mina 20 år i ideell verksamhet har jag även arbetat med många andra organisationer.

För mig bryts frågan om huvudsakliga ansvarsområden ner i två delar. Först kommer ansvaret för juridik och förvaltning, den lojalitet, omsorg och hörsamhet som styr ekonomi och resurshantering. Dessa är de grundläggande principerna i ickekommersiell förvaltning. Sedan känner jag att styrelser har ett mer komplicerat och ibland oklart ansvar gentemot dem som de arbetar med och för. Detta ansvar innefattar främst ärlighet och ansvarskyldighet, att vara tillgänglig för personalen för stöd, mentorskap, vägledning och samarbete och att samtidigt se helheten som de hela tiden jobbar emot, medan de också gör alla rimliga ansträngningar för att förstå detaljer, så att de kan slå fast en plan som kan stötta organisationen in i framtiden.

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot dina andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina andra roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har redan avgått från min position som kassör för styrelsen, vilket jag hade bestämt mig för att göra innan årets slut oavsett hur valet går. Jag kommer att, oavsett utgången av valet, förbli en del av personalen i Utveckling och Medlemsskap. Med tanke på den relativt låga arbetsbelastningen för Utveckling och Medlemsskap utanför de två årliga kampanjerna och min önskan att styrelsen tar en mer aktiv roll i insamingarna, så är jag inte orolig över att kunna balansera de två rollerna.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.