Alex Tischers biografi och manifest

Biografi

Alex Tischer är veterinär, inriktad på akut- och intenssivvård. Växte upp i Tyskland och bor för närvarande i Storbritannien. Har har varit involverad i fandom sedan före millennieskiftet och har gått igenom fler fandom än vad som kan räknas upp här. Några av de senaste är Rivers of London, Person of Interest and Mad Max: Fury Road. Har varit medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) stort sett oavbrutet sedan 2008 och under samma tid haft olika uppdrag som volontär. pretty much continuously since 2008. Förutom mediafandom har hen också på något sätt hamnat i sportens knäppa och härliga värld, vilket innebär väldigt nischade grupper som liknar fandom på häpnadsväckande sätt. När hen inte tar hand om sjuka husdjur kan man se Alex klättra och springa hinderbanor nästan lika ofta som hen konsumerar media.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i valet till styrelsen?

Den nuvarande styrelsen har stött på ett antal strukturella och interna problem som den hittills inte kunnat lösa på ett tillfredsställande sätt. Tvärtom reflekterar den dessa frågor mot resten av organisationen i sina många interaktioner med våra kommittéer. Det finns en brist på vision, kommunikation och prioritering som jag tycker är oroande. En del kommittéer är så nedtyngda av sin egen dokumentation och sina procedurer att de inte kommer någonstans i sina dagliga uppgifter och inte ens kan sätta upp mål för sin framtid. Istället för att stärka kommittéerna försöker den nuvarande styrelsen förvärra situationen.

Vi lider fortfarande av hög omsättning på volontärer och av allvarliga strukturella problem som löper genom hela organisationen, som brist på stadig ekonomisk tillsyn som inte hänger på att en enda person ska göra all bokföring. Jag tror att jag genom att gå med i styrelsen kan erbjuda och genomföra pålitliga förändringar som skulle gå bortom procedurförändringar för deras egen skull, och ge oss möjlighet att på riktigt komma in i framtiden i stället för att hela tiden försöka uppfinna hjulet på nyttl.

2. Vilken kompetens och/eller erfarenhet skulle du ta med dig till styrelsen?

Genom åren har jag varit aktiv medlem av ett antal organisationer och kommittéer. I dessa har jag tjänstgjort i olika roller, från att vara kassör i en studentkår till att vara medlem i webbkommittén och arbetsmiljökommittén i yrkesrelaterade organisationer. Dessa erfarenheter har lärt mig en hel del om att handskas med folk – jag minns när jag höll på med att planera scheman för 40+ doktorander och praktikanter. De har också gjort att jag fått lära mig ta mig an en uppgift från olika vinklar, och att komma med kreativa lösningar på ett problem. Jag tror att styrelsen lider allvarlig brist på sådan kompetens och jag vill fylla det gapet.

Vad gäller min historia inom OTW, så blev jag medarbetare i Översättningskommittén för över ett år sedan, efter att ha varit volontär i diverse olika kommittéer under sex års tid. Detta har gjort att jag fått bli väl förtrogen med de utmaningar vi möter i vardagen, och fått hjälpa till med att lösa några av dem i den skala jag kunnat arbeta med. Det har också gett mig tillfälle att ha kontakt med våra andra kommittéer och få en försmak av deras ambitioner vad gäller framtiden, men också av deras begränsningar. Jag skulle föra med mig den vision styrelsen så desperat behöver, liksom kunskapen om hur våra största kommittéer fungerar och vad som får dem att blomstra.

Styrelsen lider också av frekventa problem i kommunikationen med våra volontärer, medarbetare och ordförande. Rak och effektiv kommunikation är något mitt arbete som veterinär, liksom i Översättningskommittén med dess 170+ volontärer, har lärt mig hantera, och jag är övertygad om att jag kan bidra till en god arbetsmiljö i organisationen.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din tid i styrelsen?

Om jag när min tid i styrelsen är slut har kunnat föra organisationen mot öppnare kommunikation och brutit upp de vattentäta skotten mellan kommittéerna bara lite grann, så skulle jag se det som en framgång. Vi måste verkligen sträva mot mer transparens och samarbete inom organisationen för att ge våra användare vad de verkligen förtjänar: en väljoljad maskin som kan rikta all sin energi mot att förbättra sina projekt i stället för att tappa fart på internt kivande.

Om vi talar om stora drömmar här så skulle ett bättre ramverk för att ge tillräckligt stöd till OTWs projekt vara högt upp på listan. Exempelvis är Tidskriftskommittén en grupp som för det mesta lämnats åt sig själv, med stöd av styrelsen vid behov, men har i övrigt fått förtroende att fatta sina egna beslut. De har haft en minimal omsättning under de senaste fem åren och publicerar sitt tjugonde nummer i september i år. Alla kommittéer kan och bör inte vara lika oberoende, men Tidskriftskommittén är ett exempel på hur styrelsen konstruktivt kan stödja en kommitté genom att lita på den.

Ett annat gott exempel är Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv): Styrelsens fokus tenderar att vika från AO3 av anledningar jag inte kan förstå. Med tanke på hur kärt detta projekt är för oss alla skulle det verka naturligt att ge det bästa möjliga omsorg och näring. Jag skulle särskilt vilja få lite av ledningens fokus tillbaka till det, så att vi verkligen kan ge vårt lilla team av volontärkodare resurser att förbättra AO3 ännu mer och aldrig mer lämna dem att kämpa med att hålla sajten vid liv på grund av brist på medel eller verktyg.

4. Vilken erfarenhet har du av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) och Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att lägga emfas på områden du är särskit intresserad av.

Jag gick med i OTW 2008, vilket innebär att jag har sett OTW och dess kommittéer bli till från första början. Under åren har jag hjälpt till i ett antal kommittéer: som testare, taggorganisatör, support-personal och översättare. Under senare tid har mitt arbete som medarbetare i Översättningskommittén gett mig möjlighet att lära mig att interagera med de flesta av de kommittéer vi har idag, för att ge dem det stöd de behöver samtidigt som jag fått lära mig mer om deras individuella sätt och kultur. Jag har upptäckt att nyckelkraven är att kommunicera klart, svara på epostmeddelanden så fort som möjligt och generellt vara öppen och flexibel inför alla möjligheter. Det sätt på vilket vi närmar oss varje kommittée måste anpassas efter deras specifika behov: att samarbeta med Juridiska är av nödvändighet annorlunda än att arbeta med Tidskriftskommittén, precis som Fanlore och Öppna Dörrar har sina egna utmaningar.

Kommittéerna känner ofta väl till sina styrkor och svagheter, och jag tror att det är viktigt att inte försöka pracka på hjälp uppifrån. Tvärtom behöver vi försäkra oss om att det samarbete och stöd som ges faktiskt är önskat och fyller ett behov. För att försäkra oss om detta behöver vi naturligtvis mer kontakt mellan olika personer än formaliadokumentation, och där ser våra utsikter för en produktiv framtid ganska dystra ut.

Det skulle vara extra svårt för mig att välja ut ett av våra projekt att lägga mer emfas på, eftersom de alla svarar mot specifika och viktiga behov i fandom. Jag är glad att se dem alla blomstra och kommer att fortsätta att göra mitt bästa för att ge all hjälp jag kan till kommittéerna som är närande för dem. Att vara med i styrelsen skulle helt enkelt bara sätta mig i ett läge där jag kan göra mer för dem alla, samtidigt som jag kan lösa ett antal akuta orosmoment som bristen på ömsesidig respekt och förståelse i deras relation med styrelsen.

5. Välj två områden/frågor som du tycker borde vara högt prioriterade för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa områden för dig och varför sätter du värde på dem? Hur kommer du att göra dem till en del av ditt arbete?

Jag tror att det borde vara prioriterat att få ordning på vår administrativa struktur. Det är signifikativt att vi inte har en funktionell enhet som sysslar med ekonomi. Det är något organisationen får skämmas över externt, och en ständig källa till oro internt. Det faktum att folk fortfarande är villiga att ge pengar till vår organisation utan att det finns en pålitlig ekonomikommittée eller granskningsstruktur vittnar om vikten och nyttan av våra projekt. Dock skulle det vara oansvarigt att fortsätta att förlita sig enbart på användarnas förtroende för vår goda vilja; vi är skyldiga dem mer än så. Den nuvarande administrativa strukturen håller ihop genom ren viljekraft och tack vare den stadiga hängivenheten hos några av våra mer aktiva ordföranden, medarbetare och volontärer. Det minsta vi kan göra för att återgälda deras arbete är att förenkla processerna för kommunikation över kommittéerna och minska den administrativa bördan på de kommittéer som har en användarleverans. Detta skulle göra att vi kunde minska omsättningen på volontärer, göra vår produktionsprocess smidigare och uppmuntra nya släpp med mer innehåll och nya funktioner till glädje för våra användare.

Som ett mer utåtriktat mål behöver vi arbeta med internationaliseringen. Det är en av OTWs viktigaste aspekter för mig – att föra samman fans över hela värden genom deras passion för fandom. Att översätta alla våra projekt och skaffa resurser för att sköta vårt juridiska rådgivningsprojekt utanför USA är fantastiska mål, men vi kan inte uppnå dem med våra nuvarande begränsningar, och än så länge har de lösningar styrelsen fört fram inte hjälpt. Att koncentrera allt internationaliseringstänkande till en kommittée eller arbetsgrupp med stora ambitioner men inga medel att genomföra dem fungerar inte på ett nyttigt sätt. Jag skulle vilja ändra fokus för vår strategi på det här området, och i stället ge varje kommittée frihet att arbeta effektivt med dessa frågor.

6. Vad tror du nyckelansvaret för en styrelse/styrelsen är? Känner du till de juridiska kraven på styrelse i en USA-baserad nonprofit-organisation?

Ja, naturligtvis känner jag till de juridiska kraven. Det skulle vara väldigt illa genomtänkt att ställa upp som kandidat till styrelsen utan att ta del av lagarna och den nödvändiga dokumentationen!

Utöver det juridiska ansvaret anser jag att vår styrelses huvudansvar ligger i att ha en operativ tillsyn över OTW. Det är styrelsemedlemmarna som är ansvariga för att ha ekonomiska begränsningar och strategiska mål i åtanke medan de har uppsikt över våra kommittéer och ger dem det stöd de behöver. De måste vara organisationens vision, men också dess drivkraft.

Mer konkret innebär det att styrelsemedlemmar ska komma till möten och göra det i tid. De måste svara på epostmeddelanden inom rimlig tid och bidra till goda relationer med våra professionella partner (både från andra organisationer och de företag vi har avtal med—vi ska till exempel betala våra fakturor i tid) liksom med våra volontärer. De måste hålla sig uppdaterade på huvuddragen i den senaste utvecklingen i var och en av våra kommittéer, men inte vara så involverade att de tappar siktet på vårt uppdrag på lång sikt. Sist men inte minst ska de försäkra sig om att de tar ansvar för sitt arbete, eftersom de är det enda riktiga fönstret våra användare har till de arbetande medlemmarna i vår organisation. Detta innebär att styrelsemedlemmarna måste eftersträva mer öppenhet och ärlighet, och ständigt sträva efter att göra sitt arbete, sina diskussioner och sitt beslutsfattande mer öppet för medlemmarna och för OTWs volontärer.

7. Hur skulle du balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag är generellt effektiv och bra på att styra min tid och ser därför ingen anledning att lämna min nuvarande plats i Översättning och Support om jag blir vald till styrelsen. Genom åren har jag arbetat fram ett produktivt sätt för att ge mig tid till att fullgöra mina dagliga uppgifter och mer än så. Jag klarar för närvarande att kombinera mitt yrkesliv, mitt privatliv och mitt åtagande i OTWs kommittéer utan någon svårighet över huvud taget. Det skulle inte alls vara svårt att lägga in tid för styrelsearbete i mitt schema, och ändå ha god marginal att ta hand om oväntade och akuta uppgifter.

Allt handlar om att vara en god organisatör, och ärligt talat, vad skulle jag vara för styrelsemedlem om jag inte ens kunde hantera lite tidsplanering? Det känns som att det skulle vara ett absolut minimikrav för att få sitta bakom ratten på en internationell organisation, med tanke på att vi alla dagligen får hantera tidszoner och pressade scheman.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Atiya Hakeems CV och manifest

CV

Atiya Hakeem (Lady Oscar) har tagit examen i biologi vid California Institute of Technology och gick sedan vidare till University of Hawaii för en doktorsexamen i biomedicin. Efter att ha arbetat vid Caltech som neurobiolog och studerat autism och social kognition i många år, har hon nyligen återvänt till Hawaii, där hon för närvarande hänger med jordsvin som volontär på Honolulu Zoo. Hon har alltid använt fandom som tillflykt och kreativt utlopp, med intressen som Star Trek, baseball, tidig modern sjöfart, Hawaii Five-O och anime, vilket nu senast ledde till att hon arbetade på konventen Anime Expo och AX New York. Hon gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) 2012, som volontär inom supportteamet för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), och har sedan dess svarat på sådär 5 000 användarfrågor. Hon gick med som testare för Tillgänglighet, Design och Teknologi (AO3s kommitté för kod och design) eftersom hon ville vara direkt involverad i att hålla AO3 igång. Nu är hon ledare för underkommittén Kvalitetskontroll & Testning. Hon har också medverkat i arbetsgrupperna för Kategoriförändring och Enkäter.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Efter att ha arbetat i tre och ett halvt år för OTW har jag nått en nivå där jag vill använda den erfarenhet och kunskap jag har fått för att hjälpa till att leda organisationen. Vi är inte vilket ideell organisation som helst – vår position som en internationell, virtuell och fandomorienterad grupp gör oss ovanliga, liksom den extrema spridningen, men ändå sammankopplingen, hos våra projekt. Jag tror att det är oerhört viktigt för OTWs framtid att ha en styrelse som förstår OTWs och dess volontärers särskilda egenskaper och jag har en ställning där jag kan hjälpa till att ge en del av den förståelsen.

2. Vilka kunskaper och vilken erfarenhet tar du med dig till styrelsen?

Först och främst tar jag med mig min erfarenhet av själva OTW. Som en rutinerad medarbetare inom AO3-support har jag en bra känsla för vilka frågor som berör vår användarbas, så väl som gedigen erfarenhet av att hantera dessa frågor på ett hjälpsamt och professionellt sätt. Jag har haft omfattande kontakt med folk i fandom genom svar på supportärenden, kommentarer på nyhetsbrev och twitterkontot för AO3s status. Som en medlem av Utveckling, Design & Teknologi har jag varit med om utmaningarna som kommer med att sköta ett stort projekt över flera kommittéer. Fastän mitt arbete främst har varit hos AO3 har jag också haft chansen att träffa och ha kontakt med volontärer från alla delar av organisationen, i och med mitt deltagande i arbetsgrupperna för Kategoriförändring och Enkäter, så väl som ämneschatter och OTWs sociala forum.

När det gäller mitt övriga liv har jag två relevanta källor till erfarenheter. För det första har jag ägnat många år åt att arbeta i ett akademiskt laboratorium. Genom detta har jag fått erfarenhet av budgetansvar, projektplanering, personaladministration, samt mentorskap och upplärning.
För det andra har jag erfarenhet av ett flertal ickekommersiella organisationer, både som medlem och givare. Därmed har jag sett med egna ögon hur praxis för ickekommersiella verksamheter fungerar eller inte fungerar “i verkligheten”.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

 • Förenkla processer på ett sådant sätt att alla frågor till styrelsen får svar i rimlig tid och att alla beslut fattas utan uppskov.
 • Sköta alla styrelsedebatter och beslut i öppna forum, utom då det gäller konfidentiella medarbetarärenden.
 • Förbättra den ekonomiska hanteringen, inklusive att tillföra prediktiv budgetanalys och genomsynlighet.
 • Att vara del av en styrelse där alla medlemmar samarbetar på ett produktivt och professionellt sätt.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Min huvudsakliga erfarenhet är AO3, både genom Support och Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T). Som medlem av AD&T har jag samarbetat med alla AO3-kommittéer för att upprätthålla och förbättra AO3. Detta inkluderar även Open Doors-projektet, eftersom AD&T hjälper Open Doors med dess arbete när det gäller att importera hotade arkiv till AO3. Min erfarenhet innebär att jag har djup och långvarig personlig erfarenhet av vad AO3-kommittéerna behöver och inte behöver när det gäller stöd och tillsyn från styrelsen. Jag hoppas kunna bidra med denna förståelse till styrelsen som helhet. Eftersom AO3 både är den största konsumenten av OTWs ekonomiska resurser och det projekt som har högst profil när det gäller att dra till sig gåvor, tycker jag att det är enormt viktigt att styrelsen fullt ut förstår och stödjer arkivet.

Fanlore som projekt har några av samma tekniska svårigheter som AO3 har, men dessutom större problem när det gäller att få tillräckligt med folk och resurser. Jag vill hjälpa dem att etablera en starkare underbyggnad som skulle ge medarbetarna större frihet att fokusera på projektets mål.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och Juridiska fungerar för närvarande mycket väl och effektivt. Som utomstående observatör, såväl som när jag har kontaktat Juridiska vid supportärenden, har jag blivit imponerad av medarbetarnas professionalism och kompetens. Jag känner att det bästa jag kan göra för dem som styrelsemedlem vore att helt enkelt stödja dem på det sätt de önskar.

5. Välj två ämnen/problem som du tycker att OTW bör sätta som högsta prioritet, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av din tjänst i styrelsen?

Jag tycker att OTWs högsta prioritet just nu borde vara att få bättre ordning på våra affärer. Skötseln av vår ekonomi behöver vara mer hållbar: inte bara en enda person som ser över alla våra konton utan revision, och inga fler insamlingar utan konkreta mål för utgifter och planerade budgetar. Detta något som sköts väl av de framgångsrika ickekommersiella organisationer jag har varit inblandad i “i verkliga livet”, och jag ämnar använda deras arbete som en förebild.

Miljön för våra volontärer behöver bli sundare: mindre överarbete, bättre verktyg, bättre kommunikation, bättre informationsflöde från styrelsen och genom kommittéerna.

Under mitt arbete hos AO3 stötte jag ofta på situationer där vårt arbete försvårades och AO3s stabilitet utsattes för risk genom en brist på stöd från styrelsen. Försenade beslut förhindrade att viktig utrustning kunde köpas in när det behövdes, trots att pengarna fanns. Policybeslut som gjordes utan genomsynlighet och med otillräcklig förståelse för frågan gjorde så att volontärer tappade modet och projekt spårade ur. Som styrelsemedlem kommer sådana erfarenheter att hjälpa mig rätt när det gäller att förbättra stödet för alla våra projekt och volontärer.

6. Vilka tycker du är styrelsens främsta ansvarsområden? Känner du till de juridiska kraven för en ickekommersiell styrelse baserad i USA?

Jag har undersökt de juridiska kraven för en USA-baserad ickekommersiell styrelse online. Utöver detta behöver vi dock en styrelse som våra volontärer kan lita på kommer att:

 • Hålla sig informerade om OTWs projekt
 • Fatta väl synliga och välinformerade beslut inom rimlig tid
 • Ha en ansvarsfull ekonomisk tillsyn
 • Representera OTW offentligt

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot dina andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina andra roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Det är viktigt för styrelsen att hålla sig a jour med OTWs kommittéers dagliga arbete. Av denna anledning tänker jag inte helt lägga mina andra roller åt sidan. Support har nyligen rekryterat en lovande grupp nya medarbetare. Därför tänker jag låta min inblandning där ha fokus på att fungera som mentor och kunskapsbank, vilket gör att tidskraven minskar. Som ledare av underkommittén för Kvalitetskontroll och Testning tänker jag rekrytera en medarbetare som kan hjälpa till med administration av volontärsuppgifter. Vi håller också på att förbättra vår uppsättning av automatiska tester, vilket gör att det krävs mindre inblandning från min sida när det gäller att övervaka manuella tester.

Förut har jag skött mitt arbete i kommittéerna samtidigt som ett heltidsarbete i verkliga livet. För närvarande tar jag ut ledig tid för att fokusera på mitt volontärarbete och utveckling av min karriär, vilket ger mig möjlighet att lägga ner tillräckligt med tid på mina ansvarsområden som styrelsemedlem.

Andrea Horbinskis biografi och manifest

Biografi

Andrea Horbinski är sekreterare i styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och filosofie doktor i modern japansk historia, med betoning på New Media vid University of California, Berkeley. 2015 valdes hon till sekreterare i styrelsen för Ada Initiative, som ägnade sig åt att öka kvinnors deltagande i öppen teknik och kultur.
Hon har tidigare varit Fulbright-stipendiat i Japan, och var en av grundarna av OTWs kommitté för Internationalisering och Spridning innan hon valdes in i OTWs styrelse 2012. Hon gick med i onlinefandom 1999, efter att hon skrivit ett examenstal i skolan om hur mycket hon älskar Star Wars. Snart därefter blev hon involverad i anime och mangafandoms som AMV-skapare och senare fan-översättare. Hon har diskuterat fandom, anime, manga, japansk historia och folklore på konvent och konferenser på fem kontinenter, och hennes artiklar och recensioner har dykt upp i The WisCon Chronicles vol. 6, Mechademia ochTransformativa Verk och Kulturer.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag har tillägnat mig mycket praktisk erfarenhet genom mitt tidigare arbete i OTWs och Ada-Initiativets styrelse, och jag vill gärna fortsätta att använda mina färdigheter och erfarenheter till att stärka OTW och hjälpa till med att stödja dess uppdrag. Dessutom har styrelsen blivit en plats där mina färdigheter och erfarenheter inte bara är värdefulla, utan också högt värderade, vilket gör beslutet att kandidera för ytterligare en period enkelt att fatta.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

De färdigheter och erfarenheter som jag tar med mig till styrelsen är en kombination av totalt 3 år och 6 månader som jag har tjänstgjort i olika styrelser (varav 18 månader som sekreterare), 7 års erfarenhet av OTW i olika roller, och en bred kännedom om andra organisationer som arbetar inom öppna källor och öppna kulturer. Till exempel, i år var jag medlem i recensionskommiteén för the Inspire campaign, ett försök av Wikimedia Foundation att öka jämställdheten på Wikipedia och dess relaterade projekt genom att finansiera insatser föreslagna av gemenskapen. För närvarande är jag också videoarkivarie för WisCon, och arbetar med att digitalisera WisCons rika historia som feministiskt science fiction-konvent. Alla dessa erfarenheter har gjort att jag har en bred kännedom om ett flertal organisationsmodeller, och vilken sorts struktur, filosofi, och politik som generellt behövs för en välskött organisation.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

Jag är lite orolig för att sättet som den här frågan är formulerad på ger våra användare en felaktig idé om hur OTWs styrelse (eller vilken styrelse som helst) fungerar! Som styrelsemedlemmar är vi ansvariga för organisationens styrning och förvaltning, så det grundläggande målet för varje styrelsemedlem är att under sin period utföra sina ålägganden så gott de kan för att på bästa sätt hjälpa organisationen. Med det sagt är styrelsens övergripande mål för de kommande tre åren klart: att arbeta för att implementera OTWs strategiska plan genom att stödja kommittéerna för Strategisk Planering samt Volontärer och Rekrytering i deras arbete, genom att samarbeta med andra kommitteér för att nå de mål som identifieras i den plan som relaterar till dem och deras projekt, och genom att göra det arbete för att nå målen som relaterar till den egna rollen. Så på ett sätt är detta det mål jag vill arbeta tillsammans med resten av styrelsen för att uppnå, men ska jag bredda det vill jag att OTW om tre år ska vara en ideell organisation med en växande budget och en bra position för långsiktig hållbarhet. Detta är helt klart en utmaning, men det är en som vi – OTW som en helhet – är väl rustade inför.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Var god inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning), och Open Doors (Öppna Dörrar), men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Som medlem av styrelsen har jag under de senaste tre åren haft kontakt med alla de kommittéer som ansvarar för dessa projekt, och har kontakt med dem på olika sätt både privat och i mitt yrkesliv, även utanför OTW: Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) är huvudsajten som jag läser fanfiction på just nu (men inte så mycket som jag vill!); jag har skrivit en vetenskaplig artikel om Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och har refererat till och citerat uppsatserna som TWC har publicerat i mitt eget akademiska arbete. Fanlore har förklarat så mycket som jag inte visste om fandoms för mig och OTWs juridiska rådgivningsverksamhet har varit jätteviktigt när det gäller att försvara och utvidga skyddet för min upplevelse av internet på många olika sätt, inte minst deras arbete om att få till undantag från DMCA för fanvideor; eftersom jag själv skapar egna fanvideos. Open Doors och dess arbete har inspirerat mig till att tänka kritiskt kring arkiv, arkivering, och värdet av att göra samma sak för fandomhistoria som inte finns i digital form, vilket hjälpte mig att formulera mina mål för mitt arbete som videoarkivarie för WisCon.

Det är en beklaglig realitet för OTWs styrelse som ser ut just nu, att utförandet av våra dubbla arbetsuppgifter med styrning och förvaltning innebär att vi egentligen inte har så mycket tid till att aktivt samarbeta med de kommittéer som vi har tillsyn över. Oftare är det så att kommittéer kommer med förslag till oss om olika projekt, som vi sedan lämnar omdömen om: det mesta av vårt samarbete med olika kommittéer består av att vi arbetar med kommittéer i denna fas för att behandla eventuella problem som de kanske har missat i sitt förslag, ibland därför att dessa problem har att göra med delar av organisationen som de inte är bekanta med därför att dessa delar faller under styrelsens ledning. Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med våra kommittéer och låta OTWs projekt växa!

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

En fråga som jag har funderat på en hel del på sistone är hållbarhet. För mig komm ämnet först upp som en del i diskussionerna om att stänga Ada-initiativet, och trots att detta var rät beslut för Ada; så är det uppenbart att det inte är rätt för OTW: så vad behöver vi göra för att försäkra oss om att OTW finns kvar i ett längre perspektiv, inte bara tre år, utan kanske fem, tio eller tjugo år in i framtiden? Det finns fortfarande en hel del flaskhalsar inom OTW där ve begär för mycket av enskilda volontärer, eller inte har tillräckliga resurser för att täcka förlusten av viktiga medarbetare (i ett scenario som “påkörd av en buss” eller av någon annan anledning), och att hantera dessa punkter är definitivt en stor del av att göra OTW hållbart inför framtiden. Att genomföra den strategiska planen kommer också hjälpa till med hållbarheten, men det är något som jag tror att vi i styrelsen bara har börjat tänka på, och vi kan och borde tänka mer på det framöver.

En annan fråga jag har funderat en del på är synlighet. Något som jag ofta blir irriterad på när jag pratar med folk runt om i världen är att de aldrig har hört talas om OTW, eller om de har hört om det. så känner de bara till AO3 – och många användare av AO3 har ingen aning om att AO3 är ett projekt som stöds av och skapades av OTW! Det finns helt klart gott om utrymme för OTW som organisation att synas mer där öppen kultur- och öppen källkod-aktivism finns, och att på mer synliga sätt förespråka att fandoms och verk av fans är legitim verksamhet utanför det rättsliga området, och att göra detta vore att arbeta mot vårt mål. Detta är lättare sagt än gjort, naturligvis, men det är ytterligare en uppgift som definitivt kommer göra organisationen starkare.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

De viktigaste ansvarsområdena för styrelsen finns nedskrivet i stadgarna: styrelsen är ansvarig för organisationens styrning och förvaltning, och eftersom styrelsen inte har delegerat någon av dessa förpliktelser till en avlönad anställd såsom verkställande direktör eller verksamhetsansvarig, så innebär detta att styrelsen för närvarande också är ansvarig för OTWs dagliga skötsel. Som sekreterare är det en av mina viktigaste förpliktelser att upprätthålla OTWs stadgar; tack vare att jag har suttit i styrelsen både för OTW och Ada-initiativet, och mitt arbete med andra organisationer, så är jag väl bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

Jag har för närvarnde inte några andra roller inom OTW.

Notering från Valutskottet: ett skrivfel i svaret på fråga 4 (första paragrafen, sista meningen) åtgärdades den 14 september med tillstånd från kandidaten.

Tillkännagivande av kandidater till OTWs val 2015

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att meddela att följande är kandidater i valet 2015 (i alfabetisk ordning efter förnamn):

 • Alex Tischer
 • Aline Carrão
 • Andrea Horbinski
 • Atiya Hakeem
 • Daniel Lamson
 • Katarina Harju
 • Matty Bowers
 • Nikisha Sanders

Eftersom vi har två platser att fylla och 8 kandidater kommer valet 2015 att innebära konkurrens — d.v.s. OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska få platserna.

Valutskottet har nöjet att börja presentera kandidaterna för alla medlemmar i OTW! I detta inlägg finns länkar till korta presentationer och manifest skrivna av kandidaterna. Detta inlägg markerar också starten för vår frågeperiod, där vi bjuder in allmänheten att ställa frågor till kandidaterna. Vi kommer också att hålla en serie live-chatter – datum och tider för dessa kommer att meddelas utifrån när kandidaterna är tillgängliga. Information om röstningsperioden och hur man röstar kommer också snart.

Så länge finns det en tidslinje här för händelser som rör valet för din information. Fortsätt att läsa för att få veta mer om våra kandidater och hur du kan ställa frågor till dem!

Manifest och presentationer

Vi har bett alla kandidater att ge oss en presentation som sammanfattar deras erfarenhet både yrkesmässigt och i fandom, samt att skriva ett manifest om sina mål för den tid de är med i styrelsen, genom att svara på följande frågor:

 1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i styrelsevalet?
 2. Vilken kunskap och/eller erfarenhet kan du tillföra till Styrelsen?
 3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under den tid du är vald?
 4. Vad har du för erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Vänligen ta upp Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer – TWC), Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) samt Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att fokusera på särskilda områden som du är intresserad av.
 5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde vara högt prioriterade för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför tycker du att de är viktiga? Hur kommer du att inkludera dem under din tjänsteperiod?
 6. Vilka är nyckelfunktionerna för en styrelse/Styrelsen tycker du? Känner du till de juridiska kraven på en USA-baserad ickekommersiell styrelse?
 7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete med andra roller inom OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbete?

Du kan läsa både kandidaternas svar på dessa frågor och deras presentationer genom att följa länkarna nedan.

Frågor och svar (Q&A)

Kandidaterna kommer också att svara på frågor från allmänheten. Vem som helst kan skicka in frågor via Valformuläret. Vänligen skicka in alla frågor senast 21 september kl 23:59 UTC. (Vilken tid är det där jag bor?) Alla 8 kandidaterna kommer att besvara varje inskickad fråga, med följande undantag:

 • Frågor får inte vara upprepningar av frågorna i manifesten. Detta är för att låta kandidaterna använda sin tid till att besvara nya frågor.
 • Frågor som liknar varandra kommer att grupperas ihop så att kandidaterna inte behöver upprepa sig. Valmedarbetarna avgör vilka frågor som är tillräckligt lika för att grupperas ihop.
 • Om du har en följdfråga till en manifestfråga, vänligen nämn specifikt att din fråga är en följdfråga, så att den inte blir behandlad som en upprepning.

Vilket datum svaren publiceras avgörs utifrån hur många frågor som kommer in.

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.