Over de Verkiezingscommissie

De Verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de OTW Bestuursverkiezingen. Opgericht in midden 2014 om de verkiezingen van het OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) Bestuur naar een aparte groep te verhuizen, garanderen wij de eerlijkheid, punctualiteit en vertrouwelijkheid van het verkiezingsproces. Als een team updaten we de procedures, communiceren we met de OTW-leden en andere commissies over het proces, helpen kandidaten met de voorbereiding en het uitvoeren van hun taken en hebben we de verantwoordelijkheid voor de verkiezingen zelf.

Hoewel alle leden van de commissie samenwerken om een hecht team te vormen en specifieke projecten af te ronden, zijn er ook vijf gespecialiseerde posities die door onze stafleden worden ingevuld. Ze zijn als volgt:

Kandidaat tussenpersoon

Kandidaat tussenpersonen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting en steun voor verkiezingskandidaten. Ze werken rechtstreeks samen met de kandidaten om ze door de kandidaataankondiging en verkiezingsprocessen te leiden.

Communicatiespecialist

Communicatiespecialisten zijn de hoofdschrijvers en redacteuren van de commissie. Ze bereiden de publieke nieuwsposts en interne aankondingen voor en helpen met het schrijven en bewerken van commissiedocumentatie.

Teamcoördinator.

Teamcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle administratieve en organisatorische zaken binnen de commissie. Ze stellen procedures op, leiden de werving, plannen vergaderingen in, helpen bij het maken van projectplannen en beheren commissiedocumentatie.

Stemprocesarchitect

Stemprocesarchitecten creëren en beheren onze stemprocedures en -software. Ze creëren, updaten en verifiëren de verkiezingsprocedures van de commissie om het risico van sabotage zo klein mogelijk te maken. Ze adviseren de commissie ook over de beste strategieën om kiezer- en kandidaatprivacy te behouden en over de integriteit van het stemproces.

Voorzitter in spé

Voorzitters in spé focussen zich op het leren van alle aspecten van de activiteiten van de commissie in voorbereiding op het in aanmerking komen voor een Voorzitterspositie. Ze leren de rollen van iedereen door andere leden te volgen en hen te helpen hun taken te vervullen.

Als je meer wilt weten of geïnteresseerd bent om bij ons team te komen, neem dan contact met ons op!