OTW:s valhistorik

Valet 2022

 • Tidslinje

Tidslinjen som användes i valet 2022 finns här.

 • Kandidater

Information om kadidaterna i valet 2022 finns här.

Heather M
Michelle S
Natalia G
Noémie B
Tiffany G

 • Resultat

Styrelsemedlemmen E. Anna Szegedi avgick innan valet. Därför, i början av denna valkampanjen, fanns det 5 kandidater som tävlade om 3 platser, en av dem en delperiod på 2 år. Heather McGuire och Natalia Gruber röstades in på de två lediga platserna av OTW:s medlemmar. Som den kandidat som kom trea i valet valdes Michelle Schroeder att tjänstgöra de återstående två åren av Annas period, med start 1 oktober.

 • OTW:s styrelse 2022

Alex Tischer
Antonius Melisse
Heather McGuire
Jess White
Kari Dayton
Michelle Schroeder
Natalia Gruber


Valet 2021

 • Tidslinje

Tidslinjen som användes i valet 2021 finns här.

 • Kandidater

Information om kandidaterna i valet 2021 finns här.
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Kari Dayton
Laure Dauban

 • Resultat

När valkampanjen började fanns det fyra kandidater som tävlade om två platser. Styrelsemedlemmen Kati Eggert avgick under valet, vilket innebar ytterligare en ledig plats. E. Anna Szegedi och Kari Dayton röstades in på de två lediga platserna av OTW:s medlemmar. Som den kandidat som kom trea i valet valdes Antonius Melisse att tjänstgöra under de återstående två åren av Katis period, med start 1 oktober.

 • OTW:s styrelse 2021

Alex Tischer
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Jess White
Kari Dayton
Kirsten Wright
Rebecca Sentance


Valet 2020

 • Tidslinje

Tidslinjen som användes vid valet 2020 finns här.

 • Kandidater

Information om kandidaterna i valet 2020 finns här.
Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Nicole Abraham
Tyme LaDow
Zoë Tucker

 • Resultat

När valkampanjen startade fanns det sex kandidater som tävlade om tre platser i styrelsen. Tyme LaDow drog tillbaka sin kandidatur och det blev då fem kandidater. Alex Tischer, Jess White och Kati Eggert röstades in på de tre vakanta styrelseplatserna av OTWs medlemmar.

 • OTW:s styrelse 2020

Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Valet 2019

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2019.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2019.
Astrid Olin
Kirsten Wright
Morgan Schroeder
Rebecca Sentance

 • Resultat

I början av valet fanns det 4 kandidater som konkurrerade om 2 styrelsepositioner. Astrid Olin drog tillbaka sin kandidatur, vilket lämnade oss med 3 kandidater. Kirsten Wright och Rebecca Sentance blev inröstade att fylla de 2 vakanta platserna av medlemmarna i OTW (Vårt eget arkiv).

 • OTW:s styrelse 2019

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Casiulis
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Valet 2018

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2018.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2018.

C. Ryan Smith
Lex de Leon
Michelle Schroeder
Natalia Gruber

 • Resultat

Det fanns fyra kandidater som konkurrerade om 2 styrelsepositioner. Lex de Leon och Natalia Gruber blev inröstade att fylla de två vakanta platserna av medlemmarna i OTW (Organisationen för Transformativa Verk).

 • OTW:s styrelse 2018

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Lex de Leon
Natalia Gruber
Priscilla Del Cima


Valet 2017

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2017.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2017.

Claire P. Baker
Danielle Strong
Erica Dulin
Gimena Calixto
Jessie Camboulives
Milena Popova

 • Resultat

I början av valet var det 6 personer som konkurrerade om 3 styrelsepositioner. Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives blev inröstade att fylla de tre vakanta platserna
av medlemmarna i OTW (Organisationen för Transformativa Verk).

 • OTW:s styrelse 2017

Atiya Hakeem
Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Valet 2016

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2016.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2016.

James Beal, Kristina Busse och
Priscilla Del Cima

 • Resultat

I början av valet var det 3 personer som konkurrerade om två styrelsepositioner. Kristina Busse och Priscilla Del Cima blev inröstade att fylla de två vakanta platserna av medlemmarna i OTW (Organisationen för Transformativa Verk).

 • OTW:s styrelse 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Valet 2015

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2015.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2015.

Alex Tischer
Aline Carrão
Andrea Horbinski
Atiya Hakeem
Daniel Lamson
Katarina Harju
Matty Bowers
Nikisha Sanders

 • Resultat

I början av valet var det åtta personer som konkurrerade om två styrelsepositioner. Därefter tog OTW:s styrelse 2015 bort Nikisha Sanders från valsedeln och Dan Lamson drog sig ur, vilket gjorde att sex kandidater återstod. Valet hölls och Atiya Hakeem och Matty Bowers blev inröstade att fylla de två vakanta platserna av medlemmarna i OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Efter att OTW:s styrelse 2015 röstade in Andrea Horbinski till en styrelseposition som inte gjordes tillgänglig under valet, protesterade medlemmar av OTW och valkommittén. Efter detta avgick OTW:s styrelse 2015, vilket lämnade Atiya och Matty kvar vid makten. Atiya och Matty utsåg därefter Alex Tischer, Katarina Harju och Aline Carrão till styrelsen.

 • OTW:s styrelse 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Matty Bowers


Valet 2014

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2014.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2014.

Soledad Griffin
Margaret J. MacRae
Jessica Steiner

 • Resultat

Tre personer kandiderade om tre styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2014.

 • OTW:s styrelse 2015

Eylul Dogruel
Soledad Griffin
Andrea Horbinski
Margaret J. MacRae
Cat Meier
Jessica Steiner


Valet 2013

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2013.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2013.

Anna Genoese

 • Resultat

En person kandiderade om tre styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2013. På grund av tidpunkten då kandidaturen deklarerades genomfördes inte en hel kandidaturprocess.

 • OTW:s styrelse 2014

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Anna Genoese
Andrea Horbinski
Cat Meier
Nikisha Sanders


Valet 2012

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2012.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2012.

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Andrea Horbinski

 • Resultat

Tre personer kandiderade för tre styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2012. Efter valet utsågs Maia Bobrowicz och Cat Meier för att fylla vakanta platser för avgående styrelseledamöter.

 • OTW:s styrelse 2013

Julia Beck
Maia Bobrowicz
Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Ira Gladkova
Andrea Horbinski
Cat Meier
Kristen Murphy
Nikisha Sanders


Valet 2011

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2011.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2011.

Julia Beck
Naomi Novik
Lucy Pearson (Drog tillbaka sin kandidatur, 12 november 2011)
Betsy Rosenblatt
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson

 • Resultat

Sex personer kandiderade om fyra styrelsepositioner. Därför hölls ett val år 2011. De valda kandidaterna var, i bokstavsordning efter efternamn, Julia Beck, Naomi Novik, Nikisha Sanders och Jenny Scott-Thompson.

 • OTW:s styrelse 2012

Julia Beck
Francesca Coppa
Ira Gladkova
Kristen Murphy
Naomi Novik
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson


Valet 2010

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2010.

 • Kandidater

Se information om kandidaterna i valet 2010.

Hele Braunstein
Francesca Coppa (sittande)
Ira Gladkova
Kristen Murphy

 • Resultat

Fyra personer kandiderade om tre styrelsepositioner. Därför hölls ett val år 2010. De valda kandidaterna var, i bokstavsordning efter efternamn, Francesca Coppa, Ira Gladkova och Kristen Murphy. Elizabeth Yalkut steg åt sidan efter valet, så Hele Braunstein utsågs till att inta hennes plats.

 • OTW:s styrelse 2011

Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Ira Gladkova
Sheila Lane
Allison Morris
Kristen Murphy
Elizabeth Yalkut


Valet 2009

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i valet 2009.

 • Kandidater

Allison Morris
Elizabeth Yalkut

 • Resultat

Två personer kandiderade om två styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2009.

 • OTW:s styrelse 2010

Naomi Novik (Ordförande)
Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Sheila Lane
Allison Morris
Rebecca Tushnet, JD
Elizabeth Yalkut


Valet 2008

 • Tidslinje

Se tidslinjen som användes i 2008 års val.

 • Kandidater

Rachel Barenblat
Sheila Lane

 • Resultat

Två personer kandiderade om två styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2008.

 • OTW:s styrelse 2009

Naomi Novik (Ordförande)
Rachel Barenblat
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Susan Gibel, JD
Sheila Lane
Rebecca Tushnet, JD


OTW:s grundande styrelse

Den första styrelsen skapades av svaranden på en förfrågan efter frivilliga att tjänstgöra i organisationen, som gjordes i juni 2007. Styrelsemedlemmar valdes av organisationens grundare Naomi Novik, med utgångspunkt i att sätta ihop ett lag med den speciella uppsättningen egenskaper och erfarenheter som behövs för att bygga upp en ideell organisation, inklusive dess stadgar.

 • OTW:s styrelse (2007-2008)

Naomi Novik (Ordförande)
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Cathy Cupitt, DCA
Susan Gibel, JD
Michele Tepper, PhD
Rebecca Tushnet, JD