OTW Verkiezingsstatistieken voor 2023

Nu de verkiezingen van 2023 voorbij zijn, delen wij graag de statistieken!

Tijdens de verkiezingen van 2023 waren er 15.274 mensen die mochten stemmen. Hiervan hebben er 4.247 mensen gestemd, wat 27,8% van de potentiële stemmers is.

Onze kiezersopkomst is lager dan die van vorig jaar, toen er een opkomst was van 39,3%.

Ook zagen we een afname in het aantal uitgebrachte stemmen, van 4.574 naar 4.247, wat een daling van 7,1% vertegenwoordigt.

De Verkiezingscommissie is toegewijd aan het bereiken van onze kiesgerechtigde leden en ze aan te moedigen te stemmen tijdens de verkiezingen. Wie verkozen wordt tot de Raad van Bestuur kan belangrijke invloed uitoefenen op de gezondheid van de projecten van de OTW (Organisatie van Transformatieve Werken) en we willen dat onze leden hun mening kunnen inbrengen.

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het aantal stemmen dat de kandidaten hebben gekregen: ons verkiezingsproces is ontworpen om een gelijkwaardige groep van Bestuursleden te creëren zodat ze goed kunnen samenwerken. We geven die informatie daarom niet vrij. We maken ook de uiteindelijke volgorde van kandidaten niet publiek.

We willen nogmaals iedereen bedanken die aan deze verkiezingen heeft deelgenomen! We hopen jullie volgend jaar weer te zien!


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.