OTW valgstatistikk for 2021

Nå som valget 2021 er over, gleder vi oss over å kunne dele statistikken over valgdeltakelse med dere!

For valget 2021 hadde vi totalt 11 231 kvalifiserte velgere. Av disse var det 2 305 som leverte stemmesedler, noe som representerer 20,5 % av de potensielle velgerne. Vår valgdeltakelse er lavere enn i fjor, da det var en valgdeltakelse på 21,4 %. Vi så også en nedgang i antall leverte stemmesedler, fra 2 858 til 2 305, noe som representerer en nedgang på 19,3 %.

Valgkomiteen er opptatt av å fortsette med å forsøke å nå ut til kvalifiserte medlemmer for å oppmuntre dem til å stemme i valget. Den som velges inn i styret kan få viktig innflytelse over OTWs (Organisasjonen for transformative verk) prosjekter, og vi ønsker at våre medlemmer skal ha en finger med i spillet der.

For de som skulle være interessert i antallet stemmer hver kandidat mottok, vær klar over at vi ikke offentliggjør denne informasjonen, da valgprosessen vår er utformet slik at det velges en likestilt gruppe av styremedlemmer for at de skal kunne arbeide godt sammen. Generelt sett kunngjør vi heller ikke hvilke av våre kandidater som mottok færrest stemmer, da vi ikke ønsker å fraråde dem fra å delta i fremtiden når omstendigheter og medlemsinteresse kanskje er annerledes. Ettersom det kun var 4 kandidater i år, hvorav to er valgt og én er utnevnt, er det å røpe denne informasjonen ikke til å unngå.

Atter en gang gir vi en stor takk til alle som deltok hele veien under valget! Vi håper på å se dere ved de virtuelle valgurnene igjen til neste år.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.