OTW Seçimleri Nasıl İşliyor?

OTW’nin oy verme süreci

Yönetim Kurulu seçimlerimiz için OTW (Transformatif Eserler Derneği), Alternatif Oylama – IRV sistemine dayalı tercihli oy verme yöntemini kullanıyor. Bu yöntem tek bir oylama sürecine izin verir ve her oyu dikkate alır.

Oylar kullanıldıkça her seçmenin ilk tercihi sayılır ve bu oylar sıralı bir aday listesi oluşturmak için kullanılır. İlk tercihlerin tümü sayıldığında eğer adaylardan biri çoğunluğa sahipse o aday ilk kazananımızdır. Birden çok kazanan aday elde edebilmek için IRV’yi modifiye etmemiz gerekir, dolayısıyla da ilk kazanan adayı oy pusulasından çıkarırız. Çıkarılan aday için ayrılmış olan oy pusulaları yeniden sayılır, bu oy pusulalarında işaretlenen ikinci tercihler, kalan adaylardan birine yeniden tahsis edilmek için kullanılır. Adayların sıralı bir listesi yeniden oluşturulur, ikinci kazanan bu listenin en başında yer alan adaydır.

Talimatları adım adım görmek için lütfen oy verme talimatları sayfasına gidin.

IRV Nedir?

Alternatif Oylama (IRV) seçmenlerden verilen adayları tercih ettikleri sıraya koymalarını isteyerek bir karara varılmasına olanak sağlayan tek turluk bir seçim sistemidir. Bu sistemin en büyük avantajı, beraberliği bozmak için ek oylama ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca IRV, taktiksel oylamadan (desteklediğiniz adaylar yerine kazanmasını istemediğiniz adaya karşı oy verme olgusu) etkilenmez çünkü bu seçim yöntemi herhangi birinin oy bölen aday (spoiler aday) olma olasılığını azaltır. Oyların boşa gitmemesi, seçmenin daha geniş bir seçenek yelpazesine sahip olduğu anlamına gelir. Sıralama süreci farklı adayların destekçileri arasındaki olumsuz kampanyayı ve çatışmayı da azaltabilir. Sonuçta, herhangi bir seçmen aynı anda her iki kişiyi de destekleyebiliyorsa, bir adayın başka bir adayın destekçilerini yabancılaştırmasına gerek yoktur!

OTW seçim pusulasında seçmenler, en az bir adayı sıraladıkları sürece istedikleri kadar adayı sıralayabilirler.

Oylar kullanıldıkça, her seçmenin ilk tercihi sayılır ve bu oylar sıralı bir aday listesi oluşturmak için kullanılır. İlk tercihlerin tümü sayıldığında, bir aday çoğunluğa sahipse, o zaman o aday ilk kazananımızdır. Eğer çoğunluk sağlanmazsa, en az ilk tercihe sahip olan aday elenir. Elenen adaya oy verilmiş olan oy pusulaları yeniden sayılır ve bu oy pusulalarında işaretlenen ikinci tercihler, kalan adaylardan birine yeniden oy vermek için kullanılır. Adayların sıralı bir listesi yeniden oluşturulur ve adaylardan biri oy çoğunluğuna sahip olup kazanana kadar bu süreç tekrarlanır.

IRV, sadece en çok oyu alan adayı değil toplam seçmenlerin çoğunluğunun tercih ettiği adayı belirler ki bu, ikiden fazla adayın bulunduğu, sıralanmamış bir pusulada olası bir sonuçtur.

Vekil Oylar

Vekâleten oy kullanma, sizin yerinize kimin seçimde oyunuzu kullanacağını belirlemenin yoludur.

Delaware yasasına göre OTW, vekâleten oy kullanmaya izin vermek durumundadır:
“Bir hissedar, başka kişi veya kişilere, vekil oyun sahibi olacak kişiye elektronik iletinin iletilmesi veya iletilmeye yetki verilmesi suretiyle, bu hissedar adına vekil olarak hareket etme yetkisi verebilir.”

Bir vekil genelde, kurumsal seçimlerde oy veren üye toplantıya şahsen katılamadığında atanır. Süresi uzatılmış, elektronik oylamada vekâleten oy kullanmak için genellikle öne sürülen nedenlerin çoğu geçerli değildir. Ancak oy verme süresi, oy veren üyenin başka yükümlülüklerinin olabileceği veya internet erişiminin olmadığı bir zamana denk gelebilir.

Eğer bir oy vekiline ihtiyacınız varsa seçimden iki hafta öncesine kadar herhangi bir zamanda bir vekil tayin edebilirsiniz. Vekil tayininin süresi altı aydır ve bu altı aylık süre dolana kadar vekil atamasını iptal edemeyiz veya değiştiremeyiz. Vekil oylar yeniden tahsis edilemez.

Vekiller e-posta aracılığıyla atanır. Oyunuzu kullanmak için bir vekil atama isteği gönderdiğinizde, bu istek daha önce OTW ile kullandığınız e-posta hesabından gönderilmeli ve hem [email protected]’a, hem de vekilinize yollanmalıdır. Ayrıca attığınız e-posta yasal adınızı ve e-posta alıcısını, vekil olarak atamak istediğinize dair bir beyan da içermelidir. Vekiliniz, e-postayı aldığını onaylayarak tüm alıcılara yanıt vermeli, ve e-posta metnine yasal adını eklemelidir. Bu yanıt [email protected] tarafından, seçimden en az iki hafta önce teslim alınmış olmalıdır.

Bir vekil belirlerken, adınıza oy vermesi için güvendiğiniz birini seçin. Genelde seçtiğiniz vekil ile aranızdaki anlaşma dilediğiniz herhangi bir koşula sahip olabilir ancak bu yalnızca bireyler arasındaki bir sözleşme olarak kabul edilir. OTW, belirlediğiniz herhangi bir koşulu uygulamaktan sorumlu değildir ve vekilinizin oyunuzu kullanıp kullanmadığını doğrulayamaz, hangi adaylara oy verdiğini gösteremeyiz.

İtiraz

Sadece adaylar yeniden sayım veya yeni bir oylama talep edebilir. Bunu yapmak isteyen herhangi bir aday taleplerini, Seçim komitemize neden yeniden sayımın veya iptalin gerekli olduğunu düşündüklerini bir açıklamayla birlikte, anketlerin kapanışından sonraki bir hafta içinde göndermelidir. Seçim Komitesi, böyle bir talebi aldıktan sonra bir hafta içinde karar verecektir. Yeni bir oylamanın gerekli görülmesi halinde, söz konusu karardan itibaren iki hafta içinde oylama başlayacaktır.