Om Valkommittén

Valkommittén är ansvarig för OTWs styrelseval. Den skapades i mitten av 2014 för att flytta valen bort från OTW (Organisationen för Transformativa Verk)-styrelsen till en separat grupp, och säkerställer valprocessens rättvishet, aktualitet och konfidentialitet. Tillsammans uppdaterar vi procedurerna, kommunicerar med OTW-medlemmar och andra kommitteer om processen, hjälper kandidater att förbereda sig för och utföra sina uppgifter och driver själva valet.

Även om alla kommitténs medlemmar arbetar tillsammans för att främja lagandan och slutföra specifika projekt så finns det fem specialiserade positioner som våra medarbetare uppfyller. De är:

Kandidatkontakt

Kandidatkontakter ansvarar för outreach och stöd till valkandidater. De arbetar direkt med kandidater för att vägleda dem genom kandidatdeklarationen och valprocesserna.

Kommunikationsspecialist

Kommunikationsspecialister är sekreterare och redaktörer för utskottet. De förbereder offentliga nyhetsbrev och interna meddelanden, samt hjälper till med att skriva och redigera kommittédokumentationen.

Lagsamordnare

Lagsamordnare är ansvariga för allt administrativt och organisatoriskt inom kommittén. De skapar procedurer, hanterar rekryteringar, schemalägger möten, hjälper till med att skapa projektplaner och upprätthåller kommittédokumentationen.

Röstningsprocessansvarig

Röstningsprocessansvariga skapar och underhåller våra röstningsprocedurer och vår programvara. De skapar, uppdaterar och verifierar kommitténs valprocedurer för att minimera risken för manipulering. De ger också kommittén råd om de bästa strategierna för att bevara både väljarnas och kandidaternas integritet och röstningsprocessens hederlighet.

Ordförandelärling

Ordförandelärlingar fokuserar på att lära sig alla aspekter av utskottets aktiviteter som förberedelse för att bli övervägda för ordförandeposten. De tillbringar sex månader med att lära sig alla roller genom att skugga andra medlemmar och hjälpa dem att utföra sina uppgifter.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att gå med i vårt lag, kontakta oss här!