Ofte stillede spørgsmål

Overblik

Hvilke stillinger i OTW er afgjort ved valg?

Kun medlemmer af bestyrelsen er valgte. Bestyrelsen er en gruppe af enkeltpersoner, der leder OTW (Organisationen for Transformative Værker). Gruppen indeholder tre funktionærer (formand, kasserer og sekretær), så vel som ikkefunktionære medlemmer. Personer stiller ikke op til bestemte funktionære positioner, men stiller derimod op til en plads i bestyrelsen, og bestyrelsens medlemmer vælger kollektivt funktionærer inden for gruppen, når deres periode er ovre (funktionærperioder er kortere end bestyrelsesperioder)

Minimum to bestyrelsesmedlemmer er valgt hvert år (stemt ind af betalende OTW-medlemmer), og de sidder i øjeblikket i en treårig periode.

Hvad laver et medlem af bestyrelsen?

Som gruppe er deres opgave at foretage strategisk planlægning og tage beslutninger inden for områder såsom OTW’s (Organisationen for Transformative Værkers) mission, årlige budget, projekter og prioriteter, opretholdelse af organisationens langsigtede fokus, overvåge fremgang mod strategiske mål, sikre retmæssig juridisk praksis i organisationen, tage ansvar for organisationsmæssige handlinger, have juridisk ansvar for organisationen og dens finanser ved skatteministeriet og underskrive kontrakter, udbetale midler og afvikle forretning af forskellige arter.

Individuelt forventes medlemmer af bestyrelsen at deltage i chat-baserede møder, holde sig opdaterede på relevant organisationsmæssig kommunikationer og rapporter og handle i OTW’s bedste interesse.

Hvem er kvalificeret til at blive kandidat?

Se venligst bliv kandidat, for mere information om valgbarhed.

Hvorfor skal jeg sidde i en komité, før jeg kan stille op?

At have siddet i en komité inden for organisationen hjælper med at sikre, at en kandidat har et bestemt kendskab til, hvordan OTW (Organisationen for Transformative Værker) fungerer internt, såvel som evnen til at arbejde med andre i en online frivillig kapacitet. Det viser også, at kandidaten har udvist forpligtigelse over for OTW og organisationens værdier.

Hvorfor skal jeg bruge mit rigtige navn?

Fordi bestyrelsesmedlemmerne er juridisk ansvarlige for OTW (Organisationen for Transformative Værker) og dens finanser, skal det være muligt at knytte deres handlinger til deres rigtige identiteter. Dette er en del af skatteministeriets bestemmelser for juridisk anmeldte nonprofit organisationer, hvor OTW er en af disse.

Vil mit rigtige navn og min fanidentitet blive forbundet?

Kun hvis du vælger, at de skal være det. Såsom hvis du nævner din fanidentitet i kandidatbiografien, som du indsender som en del af valgprocessen. OTW (Organisationen for Transformative Værker) staben og dokumentation vil kun referere til dig ved dit rigtige navn.

Har bestemte embeder bestemte krav?

Det er anbefalet, at bestemte bestyrelsesembeder (formand, kasserer og sekretær) har erfaring i bestyrelsen først. Ellers ikke.

OTW er en fanorganisation. Hvorfor er kandidaternes fanidentiteter ikke offenligt kendte?

Selv om mange er okay med, at deres fanidentiteter er forbundet med deres rigtige identiteter, er det af forskellige årsager ikke tilfældet for alle. OTW’s (Organisationen for Transformative Værkers) politik lader denne beslutning være op til kandidaterne. Det er op til dem at bestemme, hvor komfortable de er med at dele deres fanidentiteter. Dette gælder både under og efter valgprocessen både for kandidater, der bliver valgt, og dem, der ikke bliver valgt.


Kandidatur

Hvordan erklærer jeg mit kandidatur?

Sørg for, at du lever op til valgbarhedskriterierne, og at du er villig til at opstille under dit juridiske navn. Send en mail til formanden for Valgkomitéen med dit juridiske navn og en erklæring om, at du er over 18 år. Lad venligst Valgkomitéen vide, om du arbejder under et pseudonym, og om du ønsker at ændre dit OTW (Organisationen for Transformative Værker)-navn til dit juridiske navn før dit kandidatur eller efter, du er blevet valgt. Valgkomitéen vil derefter verificere din valgbarhed hos de rette komitéer. Deadline for at erklære kandidatur er at finde på valgtidslinjen.

Hvad er forskellen på et kampvalg og et fredsvalg?

Et kampvalg finder sted, når der er flere kandidater end åbne pladser i Bestyrelsen. Vælgerne bestemmer i den forbindelse hvem, der bliver stemt ind.

Et fredsvalg finder sted, når der er overensstemmelse mellem, eller flertal af, antallet af åbne pladser i Bestyrelsen og antallet af kandidater. Hver kandidat er teknisk set uden modstander og bliver automatisk valgt til Bestyrelsen efter valgprocessen (som ikke indebærer afstemningen, da den er overflødig). De resterende åbne pladser vil forblive tomme indtil næste valg.

Kan jeg stille op igen?

Ja, hvis du ikke bliver valgt, kan du stille op til næste valg, forudsættende at du også lever op til valgbarhedskriterierne på det givne tidspunkt.

Hvad indebærer kampagneprocessen?

Først skal du skrive en biografi. Det er en kort tekst, der beskriver din relevante erfaring – offline, i OTW (Organisationen for Transformative Værker) og i fandom.

Derefter skal du besvare program-spørgsmålene, som er de samme for alle kandidater.

Som det tredje skal du deltage i en spørgerunde, hvor spørgsmålene bliver indsendt af offentligheden.

Som det fjerde skal du deltage i offentlige chats. Disse bliver arrangeret af Valgkomitéen efter dit skema.

Kan OTW logoer blive brugt under kampagner?

Undgå at bruge OTWs (Organisationen for Transformative Værker) officielle logoer (eller billeder, der kan misforstås for at være OTWs logoer) under kampagneperioden. Dette inkluderer også logoer for individuelle projekter såsom Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv). Du kan reblogge eller retweete officielle OTW bekendtgørelser, som indeholder sådanne logoer, men vær venlig ikke at associere logoerne med enkelte kandidaters kampagner. Det skal forhindre, at man får et indtryk af, at OTW støtter specifikke kandidater.


At stemme

Hvordan bliver jeg berettiget til at stemme ved valget?

Du kan blive medlem af OTW (Organisationen for Transformative Værker) ved at donere 10 USD eller mere. Medlemskabet varer et år fra den dato, du donerer. Dette gør dig berettiget til at stemme ved et OTW-valg. Hvis du allerede er medlem, og du igen donerer 10 USD eller mere, flyttes udløbsdatoen for dit medlemskab frem; det er altid et år fra din seneste donation på 10 USD eller mere. For at se den periode, der gør dig stemmeberettiget til dette års valg, se tidslinjen for valget.

Jeg har doneret mere end 10 USD, så hvorfor har jeg ikke modtaget information om valget?

Der kan være flere årsager:

  1. Donerede du før det nuværende valgår? Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte vores Udvikling & Medlemskabskomité for at dobbelttjekke. Det er kun donationer, der er givet i løbet af det nuværende valgår, der berettiger et medlem til at stemme ved dette års valg.
  2. Har du afmeldt e-mails fra OTW (Organisationen for Transformative Værker)? Hvis du har, kan du sende en e-mail til [email protected] for at komme tilbage på listen.
  3. Bliver e-mails fra OTW sorteret til din spam-mappe? Hvis du vil undgå, at dette sker, kan du prøve at tilføje @transformativeworks.org til dine filtre/sikre kontakter, du har tillid til.

Hvis intet af det ovenstående gælder, kan du kontakte os, så vil vi prøve at løse problemet.

Hvorfor kan jeg ikke blive medlem ved at donere min tid til OTW?

Som en juridisk anerkendt, nonprofit organisation er vi forpligtet til at sørge for, at hver stemme kommer fra et særskilt, juridisk anerkendt individ. Den nemmeste måde at gøre dette er ved at forbinde medlemskabet til donationer, givet via en bankkonto eller kreditkort — det vil sige en betalingsmetode, der fastslår en identitet. Det er på grund af dette princip, at donationer, der gives via kontanter eller postanvisning, ikke giver medlemskab.

Hvordan fungerer stemmeforløbet?

Stemmeberettigede medlemmer—alle betalende medlemmer i “good standing”—får tilsendt instruktioner til den e-mailadresse, de brugte til at tilmelde sig organisationen. Alle afstemninger er anonyme.

Stemmerne bliver talt ved at bruge en version af Instant Runoff Voting-systemet, der er modificeret til et valg med flere vindere. Se informationssiden om stemmeprocessen for en fuld forklaring.

Hvornår får vi resultaterne at vide?

Det endelige resultat vil blive publiceret, efter afstemningen lukker; medmindre der er uforudsete problemer, annoncerer vi resultatet senest tre dage efter afstemningen er lukket. Hvis der er forsinkelser, vil Valgkomitéen publicere statusopdateringer om årsagen og tidslinjen for afklaringen.

Kan jeg få kandidaternes rangering at vide?

For at opretholde lighed mellem alle Ledelsens medlemmer udgiver vi ikke kandidaternes rangering.


At afgive stemme ved fuldmagt

Hvad vil det sige at afgive sin stemme ved fuldmagt? Hvordan fungerer det?

At stemme ved fuldmagt betyder at udpege en anden til afgive din stemme ved valget, hvilket OTW (Organisationen for Transformative Værker) er forpligtet til at tillade efter Delawares lovgivning. Typisk vil man gøre dette, hvis et medlem vil være uden internetforbindelse eller have andre forpligtelser under hele valgperioden.

Hvis et medlem ikke er i stand til at tilgå testafstemningen, for eksempel hvis de bruger en forældet software eller har andre kompatibilitetsproblemer med deres software, der gør testafstemningen utilgængelig, vil de sandsynligvis have samme problem ved den rigtige afstemning og bør derfor udpege en stedfortræder. Du skal selv udpege din stedfortræder. Valgkomitéen og OTW udpeger ikke stedfortrædere på medlemmers vegne.

Stedfortrædere udpeges via e-mail. E-mailen med fuldmagten skal

  1. komme fra den e-mailkonto, du brugte til at donere til OTW;
  2. adresseres til både [email protected] og din stedfortræder;
  3. indeholde dit juridiske navn og
  4. indeholde en erklæring om, at du ønsker at udpege modtageren af e-mailen som stedfortræder.

Din stedfortræder skal svare på denne e-mail, anerkende modtagelsen og inkludere deres juridiske navn i svaret. Dette svar skal være modtaget af [email protected] mindst to uger før valget. Hvis du ønsker at ændre eller trække din fuldmagt tilbage, kan du gøre dette indtil samme deadline. Den officielle deadline for at udpege en stedfortræder inkluderes i tidslinjen over valget.

Efter deadlinen for afgivelse af fuldmagt, gælder denne i seks måneder. Vi kan ikke ophæve eller ændre din fuldmagt, før disse seks måneder er gået. Hvis du har fået en andens stemme via fuldmagt, kan du ikke give den videre til en anden.


Yderligere information

Hvor kan jeg læse mere om valget?

Valgsiden er din bedste mulighed for at få al information om valget. Vi har både sektioner med nuværende nyheder og historik, såvel som mere detaljerede kategorier listet på siden.

Jeg fik stadig ikke svar på mit spørgsmål

Du kan kontakte os gennem vores kontaktformular. Vi vil hellere end gerne hjælpe!