Odstúpenie kandidátky Astrid Olin

V platnosti od 30. júna, Astrid Olin sa vzdáva kandidatúry vo voľbách v roku 2019 do Predstavenstva z osobných dôvodov.

Výbor Volieb praje Astrid všetko dobré v jej pokračujúcej práci pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu).