Očakávané správanie počas volebného procesu

Aby sme povzbudili otvorený, prívetivý a pozitívny volebný proces, Volebný výbor žiada kandidátov, dobrovoľníkov a členov, aby sa riadili týmito jednoduchými odporúčaniami počas všetkých oficiálnych volebných aktivít:

  • Vyhýbajte sa osočovaniu, vrátane urážok spojených s fyzickými alebo mentálnymi postihnutiami.
  • Rešpektujte rodovú neutrálnosť a/alebo preferenciu zámen.
  • Hovorte o správaní/slovách kandidátov, nie o samotných osobách. Príklad: Povedzte “osoba X sa nevyjadril/a ohľadom obáv osoby Y” radšej než “X je bezohľadný/á”.
  • Nepoužívajte nástroje/prístup k OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) alebo nežiadajte iných, aby použili ich nástroje/prístup k OTW na obťažovanie, prenasledovanie, špehovanie alebo vyhrážanie sa akémukoľvek dobrovoľníkovi, členovi alebo kandidátovi.
  • Nezasahujte do kandidatúry žiadneho kandidáta, ktorého máte moc ovplyvniť.
  • Vyhnite sa prezradeniu niekoho. To znamená vyhnite sa spájaniu akejkoľvek fanúšikovskej persóny, mena používaného v rámci OTW a/alebo skutočného mena (alebo akýchkoľvek iných činností, ktoré by mohli byť v spojení s týmito menami) bez priameho súhlasu danej osoby. Toto vyzradenie bude mať za následok odobratie volebných privilégií alebo, v prípade kandidátov, odstránenie z volebného lístka.
  • Nepodplácajte nikoho peniazmi, fanúšikovskou tvorbou alebo čímkoľvek iným. Podplácanie bude mať taktiež za následok odobratie volebných privilégií alebo odstránenie z volebného lístka.