O Volebnej komisii

Volebná komisia je zodpovedná za priebeh Volieb do Predstavenstva OTW. Založená v roku 2014, aby dohľad nad voľbami mohol byť presunutý z Predstavenstva OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) na samostatnú pracovnú skupinu, Volebná komisia zabezpečuje férovosť, včasnosť a diskrétnosť celého volebného procesu. Spoločne ako tím aktualizujeme metódy, komunikujeme s členmi OTW a ďalšími výbormi o tomto procese, pomáhame kandidátom s prípravou a vykonávaním ich úloh, a máme na starosti aj priebeh samotných volieb.

Hoci všetci členovia komisie spolupracujú na zdokonalení tímového prostredia a dokončujú konkrétne projekty, máme päť špecifických pozícií, ktoré naši členovia personálu vykonávajú. Ide o nasledovné:

Spolupracovník kandidáta

Spolupracovníci kandidátov majú na starosti šírenie osvety a poskytovanie podpory volebným kandidátom. Pracujú priamo s kandidátmi, a pomáhajú im počas prehlásenia kandidatúry a volebných procesov.

Odborník na komunikáciu

Odborníci na komunikáciu sú hlavnými autormi textov a korektormi komisie. Pripravujú príspevky s verejnými novinkami a interné prehlásenia, a tiež pomáhajú s písaním a korektúrami dokumentácie výboru.

Koordinátor tímu

Koordinátori tímu majú na starosti všetky administratívne a organizačné záležitosti v rámci komisie. Vytvárajú procedúry, vedú nábory, plánujú stretnutia, asistujú pri vytváraní plánov projektov, a archivujú dokumentáciu výboru.

Softvérový architekt pre Voľby

Softvéroví architekti pre Voľby vytvárajú a udržiavajú naše volebné procesy a softvér. Vytvárajú, upravujú a overujú volebné procesy komisie, aby tak zamedzili riziku manipulácie. Taktiež radia komisii, aké stratégie sú najlepšie pre zachovanie súkromia voličov a kandidátov a zachovanie bezúhonnosti celého volebného procesu.

Uchádzač o pozíciu v Predstavenstve

Uchádzači o miesto v Predstavenstve sa zameriavajú na štúdium všetkých aspektov aktivít komisie, aby mohli byť zvažovaní na pozíciu Predsedu. Po dobu šiestich mesiacov študujú role všetkých tým, že členov sledujú a pomáhajú im s dokončením ich úloh.

Ak sa chcete dozvedieť viac alebo uvažujete o pridaní sa do nášho tímu, kontaktujte nás!