Noémie B’s biografi och plattform

Biografi

Noémie B upptäckte glädjen i att dela med sig av transformativa verk genom fanart till My Little Pony i grundskolan. Sedan dess har hon tillbringat en stor del tid i fandom för böcker, fiktion om verkliga personer (RPF) , anime och nu är hon med i utkanten av fandom till K-pop. Även om hon inte är en särskilt aktiv deltagare i fandom, så var hon (och är fortfarande) väldigt intresserad av fanstudier och fanprojekt, och beslöt sig för att gå med i OTW (Organisationen för transformativa verk) för att på så sätt ge tillbaka till fangemenskapen.

Hon har varit taggorganisatör sedan 2015 och handledare sedan 2018, och arbetade tillsammans med kommittéerna för Öppna dörrar och Support. Hennes erfarenhet som volontär för OTW har hjälpt henne växa och förbättrat hennes kunskaper i engelska, förmågan att arbeta i grupp samt hennes förmåga att, ibland, vägleda andra.

Utanför fandom arbetar hon som logoped (och inofficiellt som sin egen sekreterare och revisor). Hon älskar ord och språk,och vill hjälpa andra uppleva hur underbart det är att skapa, läsa eller dela med sig av historier. Hon tror starkt på OTW:s uppdrag och värderingar.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Tanken på att kandidera till styrelsen har slagit mig flera gånger genom åren. OTW:s projekt har varit en otrolig källa till trevnad och stabilitet i mitt liv ända sedan jag upptäckte dem (speciellt Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), som ger mig tillgång till dagliga godnattsagor) och jag uppskattar den tid jag ägnar åt mitt volontärarbete. Viljan att ge tillbaka till alla fans som skapar och delar innehåll är vad som fick mig att börja volontärarbeta och det som håller mig intresserad av att lära mig mer.

Genom att delta i det här valet ville jag säkerställa att vi genomför ett val med konkurrens och på så sätt förhindra att reservkandidater tvingas delta. Jag anser att kandidater helt och hållet bör vilja, och framförallt kunna, bli styrelsemedlemmar om de blir valda, och att de bör finna tillfredsställelse av att delta i valen.

Jag är väldigt intresserad av de olika projekten inom OTW, som Fanlore (Fanlore) och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer), såväl som av de olika kommittéerna inom OTW. Även om min roll som taggorganisatör har gjort det möjligt för mig att lära mig mer om några kommittéer (t.ex. Support och Översättning) så önskar jag att jag hade en bredare förståelse för OTW:s struktur och mål. Att delta i detta val är en möjlighet att upptäcka en annan aspekt av OTW. På samma sätt skulle jag, om jag blir vald, som medlem i styrelsen få möjlighet att lära mig om OTW:s projekt inifrån organisationen och kunna hjälpa till med att utveckla projekt som jag är mindre bekant med.

Jag deltog inte i valet under tidigare år, då jag visste att jag inte hade tillräckligt med tid eller resurser för att gå med i styrelsen. Jag är nu övertygad om att jag skulle kunna uppfylla styrelsens förväntningar.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som logoped arbetar jag med människor från olika bakgrunder och med väldigt annorlunda profiler. Förmågan att acceptera att varje patient är unik är viktig, så jag strävar alltid efter att vara empatisk, tålmodig och ärlig. Samma sak gäller kollegor. Att arbeta med annan vårdpersonal är ofta en utmaning, men också ett bra sätt att lära sig om begränsningarna och fördelarna med att ta hänsyn till flera synpunkter när man fattar beslut.

Min tid som jag har lagt på volontärarbete som taggorganisatör och handledare har också varit mycket givande vad gäller personlig utveckling. Arbetsflödet, verktygen och utbildningsprocessen har genomgått flera förändringar sedan jag började som volontär. Därför förstår jag, både som individ och medlem av ett team, hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad. Att arbeta i samarbete med andra kommittéer har också fått mig att inse vikten av att öka relationerna mellan kommittéerna och lära mig om andras begränsningar för att bättre förstå dem.

Jag har erfarenhet av olika typer av förvaltningsmodeller utanför OTW och jag vet hur viktigt det är att ha en trevlig arbetsmiljö. Vänlighet och respekt värderas högt inom organisationen och jag tror att detta är en av våra största styrkor. Jag kommer vara väldigt lyhörd för kommunikation och språkrelaterade frågor för att bevara denna miljö.

När de gäller styrelseroller är jag van vid att göra långsiktiga planer för att nå mål och jag arbetar bra med svåra deadlines. Administrativa uppgifter och lagstiftningsaspekter skrämmer mig inte (jag har glädjen att ta itu med det franska administrationssystemet varje vecka). Slutligen är jag öppen för kritik, speciellt då jag alltid är i färd med att lära mig, och för att förbättra mig själv måste jag acceptera mina misstag.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Mitt huvudmål – som för så många tidigare kandidater – är att fortsätta göra OTW så inkluderande och tillgängligt som möjligt. Även om det inte är genomförbart ännu, skulle det vara ett stort steg att ha AO3:s gränssnitt tillgängligt på flera språk för att göra det mer tillgängligt för icke-engelsktalande över hela världen. Under de senaste åren har vi sett en ökande tillströmning av användare på AO3. Många av dessa användare talar inte engelska, eller har inte engelska som modersmål. Då jag själv inte har engelska som modersmål så vet jag hur viktigt arbetet är som görs av kommittéerna Accessibility, Design & Technology (Tillgänglighet, design och teknologi) och Translation (Översättning). Jag vill se till att vi fortsätter våra ansträngningar och hittar lösningar så att människor med olika kulturell bakgrund, olika nivåer av förtrogenhet med våra projekt och olika funktionsnedsättningar kan använda och interagera med våra projekt så bekvämt som möjligt.

På intern nivå skulle vårt huvudmål vara att förbättra samarbete mellan kommittéerna. Kommittéer måste ofta samarbeta och jag är övertygad om att vi kunde hantera större projekt om vi kombinerade våra färdigheter och delade våra begränsningar och mål. Samarbete är viktigt när man löser komplexa frågor och skulle förhindra antaganden och missförstånd. Tack och lov så har vi verktyg som alla har tillgång till, såsom den interna wikin och chattplattformen, som är underbara resurser för att lära sig om andra kommittéer och främja kommunikation mellan volontärer.
Jag tror dock att det fortfarande finns utrymme för att förbättra den övergripande sammanhållningen av OTW. Utöver vårt nuvarande interna nyhetsbrev så skulle vi kunna uppdatera utbildningsdokument för att uppmuntra en bredare förståelse av OTW i sin helhet, eller organisera regelbundna interna evenemang.

Slutligen, med tanke på vad som hände nyligen, anser jag att vi bör betona vikten av att upprätthålla strikta policys för att skydda våra volontärer och personuppgifter.

4.Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Vårt största projekt, och det som de flesta medlemmar är mest bekanta med, är AO3. Det är detta projekt jag har mest erfarenhet av, både som användare och volontär. Jag har sett hur det har utvecklats och blivit mer komplext med tiden. Jag vet hur mycket tid och energi som är nödvändigt för att sidan ska fungera så bra som den gör idag. Som nämnts tidigare så hoppas jag att vi, genom att främja samarbete mellan kommittéerna kommer att kunna fortsätta att förbättra webbplatsens gränssnitt utan att förbise de nuvarande resurser som behövs.

Genom min akademiska bakgrund vet jag att forskning och publicering är avgörande för att utforska intresseområden och få dessa erkända. TWC är som akademisk tidskrift ett viktigt projekt som borde stödjas och stärkas för att uppmärksamma fanstudier.

Som användare och ibland volontär har jag också blivit bekant med Fanlore och Open Doors (Öppna dörrar) (att söka efter verk och kartlägga taggar). Dessa projekt är också viktiga för att bevara fandoms historia.

En annan vinkel är att våra rättigheter och friheter är värda att kämpa för och jag är oändligt tacksam för folk som är villiga att försvara dem, och för arbetet som görs av Legal Advocacy (Juridisk rådgivning).

Jag anser att varje OTW-projekt och relaterade kommittéer bör ha tillgång till rätt verktyg och resurser. Det är styrelsens roll att se till att volontärer känner sig bekväma med att tala om vad de behöver, och se till att dessa behov tillgodoses så att volontärerna kan fortsätta vara delaktiga samtidigt som de arbetar under bästa möjliga förhållanden.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har inga planer på att lämna över några av mina nuvarande roller inom OTW, men jag kommer alltid se till att alla uppgifter relaterade till styrelsen prioriteras.

Att fortsätta som taggorganisatör borde inte vara något problem, då jag alltid kan omvärdera den tid jag lägger på taggorganisering och justera antalet fandoms jag är tilldelad efter det.

Om det skulle behövas kommer jag inte att tveka att be om hjälp. Tack och lov är jag säker på att handledarteamet för taggorganisatörer inte kommer att påverkas negativt om jag bestämmer mig för att ta en paus. Jag hoppas dock att jag kommer att hitta en balans och klara båda dessa roller.