Noémie B biografija ir rinkimų programa

Biografija

Noémie B pradinėje mokykloje atrado dalijimosi transformaciniais darbais džiaugsmą per My Little Pony (Mano Mažasis Ponis) fanų meną. Nuo tada ji absurdiškai daug laiko praleido knygų, istorijų apie tikrus žmones ir anime fanų grupėse, o dabar mėgsta K-pop muziką. Nors ir nėra labai aktyvi fanų grupėse, ji labai domėjosi (ir tebesidomi) fanų studijomis bei projektais. Tai paskatino ją prisijungti prie OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos), kad galėtų atsidėkoti fanų bendruomenėms.

Nuo 2015 m. Noémie yra Žymų tvarkytoja, o nuo 2018 m. – vadovė. Jai taip pat teko bendradarbiauti su Atvirų durų ir Pagalbos komitetais. Savanorystė OTW padėjo jai augti ir tobulinti anglų kalbos įgūdžius bei gebėjimą dirbti komandoje ir kartais padėti kitiems.

Už interneto ribų ji dirba logopede (o neoficialiai savo sekretore ir buhaltere). Jai patinka žodžiai ir kalbos, Noémie nori padėti kitiems patirti kūrybos, skaitymo ir dalijimosi istorijomis grožį. Ji tvirtai tiki OTW misijomis ir vertybėmis.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Per pastaruosius metus man kelis kartus kirbėjo mintis kandidatuoti į Tarybą. OTW projektai buvo neįtikėtinas paguodos ir stabilumo šaltinis mano gyvenime nuo tada, kai juos atradau (ypač Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvas), kuriame kasdien skaitau istorijas prieš miegą). Aš branginu laiką, kurį skiriu savanorystei. Noras atsidėkoti fanams, kuriantiems ir besidalijantiems turiniu, paskatino mane pradėti savanoriauti ir sužinoti daugiau.

Dalyvaudama šiuose rinkimuose norėjau užtikrinti, kad surengtume konkurencinius rinkimus ir atsargoje esantiems kandidatams nereikėtų dalyvauti. Aš tikiu, kad jei kandidatai bus išrinkti, jie turėtų visapusiškai norėti ir turėti galimybę tapti Tarybos nariais. Jie taip pat turėtų jausti pasitenkinimą dalyvaudami rinkimuose.

Mane labai domina įvairūs OTW projektai, tokie kaip Fanlore ir Transformative Works and Cultures – TWC (Transformaciniai Darbai ir Kultūros) bei įvairūs OTW komitetai. Nors Žymų tvarkytojos vaidmuo leido man daugiau sužinoti apie kai kuriuos komitetus (pvz., Pagalbos ar Vertimo), noriu plačiau suprasti OTW struktūrą ir tikslus. Dalyvavimas šiuose rinkimuose yra galimybė atrasti kitokį OTW aspektą. Taip pat, tapusi Tarybos nare, galėčiau sužinoti apie OTW projektus iš organizacinės pusės ir padėti plėtoti projektus, su kuriais esu mažiau susipažinusi.

Susilaikiau nuo dalyvavimo praėjusių metų rinkimuose, nes žinojau, kad neturiu pakankamai laiko ir išteklių prisijungti prie Tarybos. Dabar esu įsitikinusi, jog galiu pateisinti Tarybos lūkesčius.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Kaip logopedei, man tenka dirbti su skirtingų sluoksnių ir labai skirtingo profilio žmonėmis. Labai svarbu mokėti priimti kiekvieną pacientą tokį, koks jis yra, todėl visada stengiuosi būti empatiška, kantri ir sąžininga. Tas pats galioja ir kolegoms. Dirbti su kitais sveikatos priežiūros specialistais dažnai yra iššūkis, bet taip pat puikus būdas sužinoti apie asmenines ribas ir privalumus, kai priimant sprendimus atsižvelgiama į kelis požiūrius.

Praleistas laikas savanoriaujant kaip Žymų tvarkytojai ir vadovei taip pat buvo labai naudingas asmeniniam tobulėjimui. Nuo tada, kai pradėjau savanoriauti, darbo eiga, įrankiai ir mokymo procesas patyrė keletą pokyčių. Todėl suprantu būtinybę tiek individui, tiek komandai neatsilikti nuo naujovių. Bendradarbiaudama su kitais komitetais taip pat supratau, kaip svarbu stiprinti ryšius tarp komitetų ir sužinoti apie kitų ribas, kad juos galėčiau geriau suprasti.

Už OTW ribų esu patyrusi įvairių valdymo modelių ir suprantu jaukios darbo aplinkos svarbą. Gerumas ir pagarba organizacijoje yra labai vertinami ir manau, kad tai yra viena didžiausių mūsų stiprybių. Būsiu labai susitelkusi į bendravimo ir kalbos problemas, nes noriu išsaugoti šią aplinką.

Kalbant apie pareigas Taryboje, esu įpratusi kurti ilgalaikius planus, kad galėčiau pasiekti tikslus ir gerai dirbti laikantis griežtų terminų. Administracinės užduotys ir teisiniai Tarybos vaidmenų aspektai manęs negąsdina (turiu malonumą kas savaitę bendrauti su Prancūzijos administravimo sistema). Galiausiai, esu atvira kritikai, juolab, kad visada mokausi, nes tobulėti galima tik priėmus savo klaidas.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Kaip ir daugelio buvusių kandidatų, pagrindinis mano tikslas yra ir toliau daryti OTW kiek įmanoma labiau integruotą ir prieinamesnę. Nors dar nėra įmanoma, AO3 sąsaja įvairiomis kalbomis būtų didelis žingsnis į priekį siekiant padaryti ją prieinamesnę angliškai nekalbantiems žmonėms visame pasaulyje. Pastaraisiais metais pastebėjome vis didesnį naujų AO3 naudotojų antplūdį. Daugelis šių naujų naudotojų nekalba angliškai arba anglų kalba jiems nėra gimtoji. Anglų kalba man nėra gimtoji, todėl žinau, koks svarbus yra Prieinamumo, dizaino ir technologijų bei Vertimo komitetų darbas. Noriu užtikrinti, kad tęstume pastangų įgyvendinimą ir rastume sprendimus, leidžiančius žmonėms iš skirtingų kultūrinių sluoksnių, skirtingų mūsų projektų pažinimo lygių ir skirtingų negalių turintiems žmonėms kuo patogiau naudotis mūsų projektais ir su jais bendrauti.

Vidiniame lygmenyje pagrindinis mūsų tikslas būtų pagerinti bendradarbiavimą tarp komitetų. Komitetams dažnai tenka bendradarbiauti, ir esu įsitikinusi, jog didesni projektai galėtų būti įgyvendinti, jei derintume savo įgūdžius ir bendrus apribojimus bei tikslus. Bendradarbiavimas yra būtinas sprendžiant sudėtingas problemas, tai užkirstų kelią prielaidoms bei nesusipratimams. Laimei, mes turime bendrus įrankius (pvz., vidinę viki ir pokalbių platformą), kurie yra puikūs šaltiniai norint sužinoti apie kitus komitetus ir skatinti savanorių bendravimą. Tačiau manau, kad vis dar yra erdvės pagerinti bendrą OTW sanglaudą. Be dabartinio vidinio naujienlaiškio, galėtume atnaujinti mokymo dokumentus, kad paskatintume platesnį supratimą apie visą OTW, arba organizuoti reguliarius vidinius renginius.

Galiausiai, atsižvelgdama į pastaruosius įvykius, manau, kad turėtume pabrėžti griežtos politikos, skirtos apsaugoti mūsų savanorius ir asmens duomenis, svarbą.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Didžiausias mūsų projektas, kurį žino dauguma OTW narių, yra AO3. Tai projektas, su kuriuo turiu daugiau patirties kaip naudotoja ir kaip savanorė. Mačiau, kaip projektas vystėsi ir laikui bėgant tapo vis sudėtingesnis. Žinau, kiek laiko ir energijos reikia, kad svetainė veiktų taip gerai, kaip šiandien. Kaip minėjau anksčiau, tikiuosi, kad skatindami bendradarbiavimą tarp komitetų galėsime ir toliau tobulinti svetainės sąsają, atsižvelgdami į dabartinius reikalingus išteklius.

Iš savo akademinės patirties žinau, kad moksliniai tyrimai ir publikavimas yra būtini norint ištirti dominančias sritis ir šias sritis pripažinti. Kaip akademinis žurnalas, TWC yra svarbus projektas ir turėtų būti remiamas bei stiprinamas, kad būtų pripažintos fanų studijos.

Kaip naudotoja, o kartais ir savanorė, taip pat susipažinau su Fanlore ir Open Doors (Atviromis Durimis) (darbų paieška, žymių atvaizdavimu). Šie projektai yra taip pat būtini norint išsaugoti fanų grupių istoriją.

Beje, už mūsų teises ir laisves verta kovoti, ir esu be galo dėkinga žmonėms, norintiems jas ginti bei Legal Advocacy (Teisinei pagalbai) už jų darbą.

Manau, kad kiekvienas OTW projektas ir susiję komitetai turėtų turėti prieigą prie tinkamų įrankių ir išteklių. Tarybos pareiga yra užtikrinti, kad savanoriai jaustųsi patogiai nurodydami savo poreikius, ir užtikrinti, kad šie poreikiai būtų patenkinti, kad savanoriai galėtų toliau dirbti geriausiomis sąlygomis.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Neplanuoju perleisti nei vienų savo dabartinių OTW pareigų, bet visada stengsiuosi užtikrinti, kad bet kuriai su Taryba susijusiai užduočiai būtų teikiama pirmenybė.

Išlikti aktyvia Žymų tvarkytoja neturėtų būti sunku, nes visada galiu iš naujo planuoti laiką, kurį skiriu žymų tvarkymui ir atitinkamai pakoreguoti man paskirtų fanų grupių skaičių.

Jei iškiltų poreikis, nedvejosiu susisiekti ir paklausti patarimo. Laimei, esu tikra, kad Žymų tvarkymo vadovų komanda nepatirs neigiamos įtakos, jei kada nors nuspręsiu padaryti pertrauką. Tačiau tikiuosi, kad pavyks rasti pusiausvyrą ir eiti abi pareigas.