Nikisha Sanders’ biografi og program

Redigeret for at tilføje: I henhold til denne bekendtgørelse er Nikisha Sanders blevet fjernet fra 2015 stemmeseddlen af OTW’s Ledelse.

Biografi

Nikisha Sanders har en BA i sociologi og antropologi fra Earlham College, hvor hun skrev sin afsluttende opgave om køn og repræsentation blandt queer kvinder. Hun har arbejdet som aktivist for bevidsthed og uddannelse om AIDS, kæmpet for LGBT-rettigheder på et lokalt og statsligt plan som medarbejder hos Fairness-kampagnen og været medlem af bestyrelsen for Kentucky-afdelingen af Jobs with Justice. Fra 2007-2011 var hun medarbejder ved OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomikomité. Hun var medlem af OTW’s Ledelse fra 2011-2014, var organisationens kasserer og formand for Økonomikomitéen fra 2011-2015 og blev en del af staben i Udvikling og Medlemskabskomitéen i begyndelsen af 2015. Til hver af disse roller har hun bragt erfaring i nonprofit ledelse, fundraising og bogholderi og en personlig interesse i udbredelse til farvede fanfællesskaber. Hun blev en del af online fandom i 2000 som en ivrig læser af Buffy the Vampire Slayer-fanfic og har skrevet fanfiction i flere forskellige tv- og filmfandoms siden 2006. På det seneste er hendes fan-interesser vokset til at inkludere vidding, online tegneserier og Marvel Cinematic Universe.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg var en del af Ledelsen i tre år, efter jeg blev valgt i 2011. Beslutningen om at stille op igen efter et år som bestyrelsesmedlem for OTW og som almindelig medarbejder er én, jeg har brugt måneder på at overveje. For at være ærlig: jeg er stadig ikke sikker på, at det er den rigtige beslutning. Jeg begik fejl den første gang. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at begå fejl denne gang. Jeg ved dog at for hver fejl, jeg begik, gjorde jeg en indsats for at undskylde, at rette op på mine fejltagelser i handling eller tankegang og at være ansvarlig for disse fejl.

Under min første periode kunne jeg være en stemme i Ledelsen for medarbejderne, når andre bestyrelsesmedlemmer ikke støttede eller lyttede til dem. Jeg var i stand til at bygge og bevare forhold til flere komitéer og individer, der følte sig stødt væk fra Ledelsen, hvilket har efterladt disse forhold meget stærkere. Jeg kunne give konkret støtte til implementering af flere projekter og praksisser, der har ændret de indre processer i organisationen til det bedre.

Jeg mener, at jeg ikke bare kan gøre dette igen, men også at det er meget nødvendigt. Jeg er uenig med den retning 2015 Ledelsen har taget. De har arbejdet på en måde, der er mindre gennemsigtig, ikke mere, og har vendt det fremskridt om, der blev skabt under min periode, og som fokuserede på at diskutere flere emner på åbne Ledelsesmøder og at fremelske bredere dialoger mellem Ledelsen og staben. Jeg har personligt set en usammenhæng mellem komitéerne og samarbejdspartnere i Ledelsen. Jeg har set meget lidt blive gjort for at skabe regelmæssig samspil med medarbejdere, der ikke er formænd og har i stedet set en Ledelse, der tager beslutninger, som påvirker komitéernes opgaver uden forståelse for eller engagement omkring opgavernes realiteter. Dette kan kun ændres indefra.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Min tidligere karriere inkluderer tyve år på nonprofit områder som alt fra frivillig til generaldirektør. Mine ansvarsområder inkluderede fundraising, opsyn og vejledning af frivillige, udbredelse, økonomistyring og mødeplanlægning og mere. På grund af mine tidligere og nuværende roller i OTW har jeg også erfaring med at udfylde disse ansvarsområder inden for organisationen.

Som medlem af OTW’s Ledelse var jeg én af to bestyrelsesmedlemmer, der var ansvarlige for at skabe den første Strategisk Planlægning-arbejdsgruppe og at implementere de første faser af den strategiske køreplan. Jeg arbejdede med Frivillige og Rekrutteringskomitéen om at sikre det Etiske regelsæt og proceduren for konstruktiv udbedring af fejl, der er til beskyttelse af alle frivillige hos OTW. Derudover gik jeg ind for Frivillige og Rekrutterings ændringer til rekruttering og deres politikker for indslusning. Inden for Ledelsen har jeg hjulpet andre bestyrelsesmedlemmer med deres respektive fremstød for øget dokumentation i Ledelsen, åbne Ledelsesmøder og for at lægge et fundament for politikker om konfliktløsning og øget ansvarlighed for hele staben, inklusiv Ledelsens medlemmer.

Hver af disse bedrifter resulterede i politikker, som jeg har arbejdet under det meste af 2015 som almindelig medarbejder og som bestyrelsesmedlem uden for Ledelsen. Jeg har set med egne øjne styrkerne, svaghederne og konsekvenserne ved de beslutninger, jeg tog, mens jeg var i bestyrelsen, og hvordan disse ting indvirker på medarbejdernes og komitéernes arbejde. Denne indsigt har kun ganske få af OTW’s personale—det er sjældent at vende tilbage til staben efter at have været en del af Ledelsen—og det er et perspektiv, som Ledelsen ville får stor fordel af.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne sætte OTW op til stadig at være væsentlig om halvtreds år med udgangspunkt i implementering af den strategiske plan og fortsættelse med administrerende medarbejdere på kontrakt. Som minimum vil jeg gerne se os have følgende: administrerende direktør, finansdirektør, teknisk direktør eller en ledende programmør og ledende systemleder/analytiker, intern juridisk rådgivning og personalechef. Ideelt set bør det prioriteres at forfremme OTW-medarbejdere, der allerede har haft lignende roller til betalte fuld- eller deltidsstillinger. I denne sammenhæng vil jeg gerne se nogle af vores nuværende medarbejdere begrænse deres frivillige timer til et mere håndterlig og balanceret antal som tiltrængt.

Vores bæredygtighed afhænger også af at udvide vores fundraising og kapacitet for udbredelse. Udvikling og Medlemskabskomitéen har allerede flere gode idéer til dette, som jeg gerne vil se blive implementeret, hovedsageligt udvikling af et større donorprogram, strukturering af organiseret donationer og testamentariske gaver, samt øgning af OTW’s tilstedeværelse ved konventioner og konferencer. Som bestyrelsesmedlem vil jeg støtte dem i at skabe en solid plan for disse ting, og i arbejdet med andre nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer, med at finde de bedste muligheder både til at forbinde med eksisterende og potentielle tilhængere og med at promovere OTW’s projekter til et nyt publikum.

I sidste ende vil jeg gerne se en Ledelse, der fungerer på en måde, der er nærmere traditionelle bestyrelser, med fokus på den overordnede styring. For at nå dertil skal Ledelsen forbedre bestyrelsesmedlemmernes ledelsesevner og finde en balance mellem velment ligegyldighed og detailstyring. Inkorporering af udefrakommende træning og opbyggelse af en styrende komité af erfarne medarbejdere, formænd og eksterne konsulenter vil give mulighed for en bedre tilgang til ledelse, samt give Ledelsen frie tøjler til at fokusere på organisationens langsigtede mål.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Som medlem af Ledelsen og senere som Kasserer har jeg samarbejdet med alle OTW’s komitéer i forskellige omfang, og jeg er godt bekendt med alle vores projekter. Jeg ved af erfaring, at min rolle som bestyrelsesmedlem overvejende vil være at følge komitéernes eksempel, stole på deres ekspertise og være modtagelig over for deres forespørgsler, men samtidig også stille hårde spørgsmål for at være sikker på, at deres arbejde udfylder organisationens overordnede mission og behov, samt de juridiske krav, som vi skal udfylde som en registreret velgørende organisation.

Et specifikt eksempel på dette dukkede op i slutningen af sidste år og starten af 2015. Et projekt blev foreslået, som bestemt passede ind i vores mission og mål, men forslaget tiltalte ikke nødvendig samarbejde med andre komitéer og tog ikke udførligt højde for nogle af planens økonomiske konsekvenser. Jeg var i stand til at tage disse emner op og diskutere måder at håndtere disse mangler med komitéen, hvilket førte til en større forståelse for projektet, dets behov og dets potentielle indvirkning på organisationen som helhed.

Generelt mener jeg, at dette er en af de bedste ting, jeg kan tage med: samarbejde med hver enkel komité efter behov for at se forskellige perspektiver i deres arbejde og for at hjælpe dem forbinde disse projekter med vores overordnede fælles mål.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Grundlæggende er min tilgang til arbejdet med OTW stadig med en fundraising og økonomisk optik, og de er nogle af de emner, som jeg mener bør prioriteres internt. Vi er i bedre stand, end vi nogensinde har været, både med hensyn til fundraising-evner og økonomisk styring. Vi skal opretholde begge dele, samt udvide vores fundraising til at inkludere forskellige aktiviteter: opbygning af et større donorprogram, strukturering af organiserede donationer og tilføjelse af yderligere rentebærende konti vil alt sammen øge vores indtægter.

Eksternt vil jeg gerne se OTW skabe forhold til flere fanfællesskaber både online og offline. Jeg er særligt interesseret i at øge vores tilstedeværelse ved konventioner, konferencer og andre fysiske steder. Evnen til at få personlig kontakt med andre fans er et privilegie, og vi har ressourcerne til at gøre det muligt for flere af vores medarbejdere og frivillige, mens OTW’s arbejde promoveres. Vi kan bruge disse platforme til at hoste paneler, skaffe hovedtalere og få adgang til andre muligheder for at starte og fremme samtale om fanværker, de juridiske udfordringer, vi står overfor, det fremspirende akademiske felt med fanstudier og vigtigheden af at bevare fanhistorier og kulturgenstande. Mit mål er at arbejde sammen med Udvikling og Medlemskab og Ledelsen om at bygge et fokuseret udbredelsesprogram og udnytte de muligheder, vi har, til at netværke og promovere vores arbejde.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er godt bekendt med de juridiske krav til en nonprofit bestyrelse, da jeg har været del af to bestyrelser, før jeg blev en del af OTW, både som medarbejderrepræsentant og som bestyrelsesmedlem, og da jeg har arbejdet med endnu flere henover de mere end tyve år, jeg har brugt i nonprofit feltet.

Spørgsmålet om hovedansvarsområder har, i mine øjne, to aspekter. For det første er der de rent juridiske og betroede ansvarsområder som god forvaltningspraksis, loyalitetsforpligtelse, diligenspligt og lydighedspligt, der styrer økonomisk og ressourceforvaltning. Det er grundprincipperne i en nonprofit ledelse. For det andet mener jeg, at bestyrelser har et mere kompliceret og til tider uklart ansvar overfor de mennesker, som de arbejder med og for. Det ansvar inkluderer primært ærlighed og ansvarlighed; være tilgængelig for medarbejdere som støtte, vejledning og samarbejde; og at holde overblik over helhedsbilledet, samtidig med at de skal gøre, hvad de kan for at forstå detaljerne, så de kan skabe en plan for at opretholde organisationen i fremtiden.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg har allerede fratrådt min position som kasserer, noget jeg alligevel havde tænkt mig at gøre inden slutningen af året. Uanset valgresultatet har jeg planer om at forblive del af Udvikling og Medlemskab-staben. Da Udvikling og Medlemskab har en relativt lille arbejdsbyrde uden for de halvårlige medlemskabskampagner, og da jeg har et ønske om at se Ledelsen tage mere del i fundraising, har jeg ingen betænkeligheder ved at balancere de to roller.