Nicole Abrahams biografi og plattform

Biografi

Nicole Abraham fant fandom for første gang i 2013, da hun oppdaget Harry Potter-fanfiction og ble en ivrig leser! Siden da har hun hoppet fra fandom til fandom, men den første vil alltid ha et spesielt sted i hennes hjerte. Når hun ikke leser fanfiction, liker Nicole å bruke fritiden på å spille inn podfic og jobbe med fanrelaterte håndarbeidsproskjekter. Hun har en grad i både matematikk og statistikk, og jobber for tiden som foretningsanalyseutvikler i helsebransjen.

Hennes første rolle i OTW (Organisasjonen for transformative verk) var som en taggorganisator i 2016. Hun har siden tatt på seg en veiledende posisjon i komiteen, hvor hun hjelper med å lære opp nye taggorganisatorer, utvikler retningslinjer for arbeidet og administrerer og fullfører komité-prosjekter. Hun er også frivillig i komiteen for utvikling og medlemskap som en medlemsdataspesialist som opprettholder donor-databasen, hvor hun sikrer at spørsmål om medlemskap blir besvart effektivt, og blir kjempegira når det kommer nye takkegaver. I tillegg var Nicole frivillig i AO3s komité for misbruk og retningslinjer fra 2017 til 2019, hvilket ga henne muligheten til å utvikle problemløsningsevnene hennes og lære mye om arbeidet til de brukervendte grenene hos OTW. Nicole elsker fellesskapet hun har funnet i OTW, og er henrykt over muligheten til å gjøre alt hun kan for å fortsette å jobbe for OTWs mål.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Å være frivillig for OTW har vært en stor del av livet mitt de siste årene. Jeg har hatt muligheten til å jobbe med en rekke ulike komiteer, og tror at det å være i styret ville gitt meg anledning til å gjøre enda mer for denne organisasjonen jeg er så glad i. Det nåværende styret har jobbet hard for å støtte våre komiteer gjennom alt som har skjedd i det siste, og jeg ønsker å være i stand til å hjelpe hvor enn jeg kan.

Jeg har vurdert å stille til valg en stund nå, men dette er det første året jeg vet at jeg kommer til å kunne dedikere den tiden og energien som OTW fortjener.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Gjennom de siste fire årene har jeg jobbet med tre ulike komiteer som alle har håndtert veldig ulike deler av OTW. Dette har gitt meg en bred forståelse for hvordan OTW fungerer internt, og lært meg mye om samarbeid på tvers av komiteene. Som en del av personalet i komiteen for utvikling og medlemskap, har jeg jobbet med en rekke andre team for å kunne planlegge vellykkede innsamlingskampanjer og sikre at OTW og alle den prosjekter er bærekraftige. Fra tiden min i komiteen for misbruk og retningslinjer, lærte jeg mye om hvordan man kan løse konflikter, spesielt i situasjoner hvor det ikke finnes noen tydelig løsning. Å ha en veiledende rolle i organisering av tagger har krevd evnen til å balansere langvarige prosjekter med det daglige administrative arbeidet som er involvert i å overse en komité med over 400 aktive frivillige.

Mitt arbeid i statistikk og som en forretningsanalytiker har hjulpet meg med å utvikle evnene til kritisk tenkning som kreves for løse komplekse problemer. Det kreves ofte at man ser et problem fra flere ulike vinkler, så vel som å samarbeide med andre for å sikre at den mest praktiske løsningen implementeres. Jeg er ofte nødt til å bryte et spørsmål opp i mindre spørsmål som er enklere å svare på i stedet for å prøve å løse alt på én gang, noe som jeg anser som veldig aktuelt for styret.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Det er mange fantastiske folk som er frivillig for OTW, men vi gjør også en stor mengde arbeid. Det er ofte utfordrende å finne tid og energi til å gjøre alle de nødvendige oppgavene og samtidig ha tid til overs til å lære opp de nye frivillige, og dessverre har vi ikke alltid tid til å gjøre alt. En av de sentrale utfordringene jeg er mest bekymret for, er at frivillige blir utbrent. Jeg ønsker å prøve å kjempe mot dette med slik som å oppfordre til bedre oppgaveadministrering, samarbeid om større oppgaver og å ta korte pauser eller minske arbeid når det er nødvendig, men jeg vet det ikke finnes en enkel løsning på dette problemet. Jeg vil også gjerne jobbe med andre for å se hva de tenker om det og for å komme frem til mer langvarige løsninger.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Å lese dokumentasjonen til andre komiteer enn min egen har vært utrolig hjelpsomt, både når det kommer til å være bevisst på hvordan folk tenker under samarbeidsprosjekter og forståelsen for hvordan OTW fungerer som en helhet. Jeg mener det er viktig å fortsette å oppmuntre til og støtte komiteer i arbeidet med å oppdatere intern dokumentasjon. Dette sikrer at viktig kunnskap og viktige avgjørelser blir bevart, men det kan også hjelpe andre med å forstå arbeidsflyten til komiteer de samarbeider med.

Noe annet som er en hjertesak for meg, er den videre stabiliteten og veksten til OTW og dens prosjekter. Vi har vært utrolig heldige og mottatt rekordmange donasjoner de siste par innsamlingskampanjene. Jeg vil gjerne jobbe sammen med komitélederne for å identifisere hvor vi trenger å bruke donasjonene for å forbedre nåværende prosjekter og arbeidsflyt. Dette ville også gjort det mulig for frivillige å bruke tiden sin til å oppnå andre mål, da vi for tiden ofte har en større arbeidsmengde enn folk som kan gjennomføre den.

Dersom jeg blir valgt, vil målet mitt være å støtte de nåværende lederne av komiteene for å forsikre at de har alle ressursene de trenger for å sikre og bygge videre på OTWs suksess.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Jeg har nylig forlatt lederposisjoner i andre organisasjoner utenom OTW, inkludert den lokale Harry Potter-klubben. Fordi jeg ikke prøver å gjøre fullt så mange ting om gangen, har jeg funnet at jeg har mye mer tid til overs som jeg ville elsket å bruke på å hjelpe OTW. Hvis styreansvar ender opp med å være mer tidkrevende enn jeg forventer, kan jeg enkelt redusere antall fandommer jeg for tiden organiserer tagger for, for å gi mer til tid styreansvar.