Nicole Abrahams biografi och plattform

Biografi

Nicole Abraham upptäckte fandom för första gången 2013, när hon hittade fanfiction för Harry Potter och blev en ivrig läsare! Ända sedan dess har hon hoppat från fandom till fandom, men den första kommer alltid att ha en särskild plats i hennes hjärta. När hon inte läser fic tycker Nicole om att tillbringa sin fritid med att spela in podfic och sy olika projekt med fandom-motiv. Hon har examen i matematik och statistik och arbetar för närvarande som utvecklare av affärsanalys inom medicinsk industri.

Hennes första roll hos OTW (Organisationen för transformativa verk) var som taggorganisatör 2016 och hon tog sedan på sig en övergripande roll inom kommittén, där hon hjälpte till att träna upp nya taggorganisatörer, utveckla riktlinjer för arbetet, samt förestå och färdigställa projekt som rörde hela kommittén. Hon är också volontär i kommittén för Utveckling & Medlemskap som specialist på medlemskapsdata, där hon underhåller databasen över givare, ser till att frågor om medlemskap besvaras på ett effektivt sätt, och blir väldigt entusiastisk över nya tackgåvor. Dessutom har Nicole varit volontär hos kommittén för AO3-policy och missbruk mellan 2017 och 2019, vilket hjälpte henne utveckla problemlösningsförmågor och lära sig mycket om hur de delar av OTW fungerar som vänder sig till användarna. Nicole älskar den samhörighet hon har funnit i OTW och är förtjust över chansen att göra det hon kan för att hjälpa till att fortsätta genomföra OTWs uppdrag.

Platform

Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Att jobba som volontär för OTW har varit en stor del av mitt liv de senaste åren. Jag har haft chansen att arbeta med flera olika kommittéer och tror att en plats i styrelsen skulle låta mig göra ännu mer för den organisation som jag bryr mig så mycket om. Den nuvarande styrelsen har arbetat hårt för att stödja våra kommittéer i allt som har hänt den senaste tiden och jag vill kunna hjälpa till där det går.

Jag har funderat på att kandidera ganska länge nu, men detta är första året som jag vet att jag kan ge OTW den tid och energi som organisationen förtjänar.

Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Under de senaste fyra åren har jag arbetat i tre olika kommittéer, vilka alla hanterar väldigt olika delar av OTW. Detta har givit mig en bred förståelse för hur OTW fungerar internt och lärt mig mycket om samarbeten mellan kommittéer. Som medarbetare inom Utveckling & medlemskap har jag samarbetat med flera andra team för att planera lyckade gåvokampanjer och säkerställa hållbarheten hos OTW och alla dess projekt. Under min tid i Policy & missbruk lärde jag mig mycket om konflikthantering, särskilt i situationer där det inte finns ett tydligt svar. Min roll som handledare inom Taggorganisering har krävt en förmåga att balansera långsiktiga projekt med det dagliga administrativa arbete som ingår i att hantera en kommitté med över 400 aktiva volontärer.

Mitt arbete med statistik och som affärsanalytiker har hjälpt mig utveckla den kritiska tankeförmåga som behövs för att lösa komplexa problem. Det kräver ofta att jag kunna se en fråga från många olika vinklar, såväl som att samarbeta med andra för att försäkra att den mest praktiska lösningen genomförs. Jag behöver ofta bryta ner en fråga i mindre frågor som är lättare att besvara, istället för att försöka lösa allting på en gång. Detta är något jag tror kommer att vara oerhört användbart i styrelsearbetet.

Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Det finns en massa fantastiska människor som är volontärer för OTW, men vi utför också en oerhörd mängd arbete. Det är ofta kämpigt att hitta tiden och energin för att göra allt som behövs och fortfarande ha tid kvar för att träna upp nya volontärer. Tyvärr har vi inte alltid tid att göra allting. En av de viktiga frågor som jag är mest orolig för är utbrändhet hos volontärer. Jag skulle vilja motverka detta genom sånt som att uppmuntra bättre hantering av uppdrag, samarbete kring större uppdrag och möjlighet att ta paus eller minimera arbetet när det behövs, men jag vet att det inte finns en enkel lösning på problemet. Jag skulle också vilja samarbeta med andra för att se hur de tänker kring saken och försöka få idéer till mer långsiktiga lösningar.

Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Det har varit till stor hjälp att läsa dokumentationen från andra kommittéer än mina egna, både när det gäller att förstå andra personers perspektiv under samarbetsprojekt och att förstå hur OTW fungerar som helhet. Jag tycker att det är viktigt att fortsätta att uppmuntra och stödja kommittéer när de uppdaterar intern dokumentation. Detta säkerställer att kunskap om viktiga processer och beslut bevaras, men kan också hjälpa andra att förstå arbetsgången hos de kommittéer de samarbetar med.

Utöver detta ligger det mig varmt om hjärtat att fortsätta se till att OTW och dess projekt är stabilt och växer. Vi har haft den enorma förmånen att få rekordhöga gåvor under de senaste kampanjerna. Jag skulle vilja arbeta med kommittéernas ordförande för att identifiera hur vi kan använda dessa gåvor för att förbättra nuvarande projekt och arbetsflöde. Detta skulle också låta volontärerna använda sin tid för att nå färdigt med sina andra mål, eftersom vi för närvarande ofta har mer arbete att göra än människor som kan göra det.

Om jag blir vald kommer mitt mål att vara att stödja nuvarande ordförande för kommittéerna och säkerställa att de har alla de resurser de behöver för att trygga och bygga på OTWs framgång.

Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har nyligen lämnat ledande positioner i andra organisationer än OTW, inklusive den lokala Harry Potter-klubben. Eftersom jag inte försöker hantera riktigt lika många saker åt gången har jag mer tid tillgänglig som jag gärna vill använda till att hjälpa OTW. Om styrelseuppdraget visar sig vara mer tidskrävande än jag väntar mig kan jag lätt minska det antal fandoms jag för närvarande organiserar för att få mer tid till mitt ansvar som styrelsemedlem.