Nicole Abraham Biografija ir Rinkimų programa

Biografija

Nicole Abraham fanų grupes atrado dar 2013 metais, kai ji aptiko Hario Poterio fanfikcijas ir tapo atsidavusia skaitytoja! Nuo tada ji šokinėja nuo vienos fanų grupės prie kitos, bet pirmoji visada turės brangią vietą jos širdyje. Kai ji neskaito fanų istorijų, Nicole mėgsta įrašinėti fik garso įrašus ir kurti faniškus siuvinėjimo darbus. Ji yra baigusi matematikos ir statistikos studijas, o šiuo metu dirba verslo analizės programuotoja medicinos srityje.

Pirmiausia OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) ji pradėjo eiti žymių tvarkytojos pareigas 2016 metais, o vėliau ji sutiko užimti vadovaujamas pareigas komitete – padėjo mokyti naujus žymių tvarkytojus, plėtoti darbo taisykles ir valdyti bei užbaigti projektus, apimančius visą komitetą. Ji taip pat savanoriauja Plėtros ir Narystės komitete – kaip lėšų duomenų specialistė ji prižiūri rėmėjų duomenų bazę, užtikrina, kad į užklausas būtų atsakyta greitai ir labai džiaugiasi dėl naujų padėkos dovanų. Nuo 2017 iki 2019 metų Nicole taip pat savanoriavo AO3 Politikos ir Pažeidimų komitete. Tai jai leido tobulinti savo problemų sprendimo įgūdžius ir daugiau sužinoti apie į naudotojus orientuotų OTW šakų darbą. Nicole myli bendruomenę, kurią ji surado OTW, ir džiaugiasi galimybe padaryti viską, ką tik gali, kad padėti įgyvendinti OTW misiją.

Rinkimų programa

Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Savanoriavimas OTW pastaruosius kelis metus buvo labai svarbus mano gyvenimo aspektas. Aš turėjau galimybę dirbti su įvairiais komitetais ir tikiu, kad buvimas Taryboje leistų man dar labiau prisidėti prie organizacijos, kuri man itin rūpi. Dabartinė Taryba sunkiai dirbo palaikydama komitetus per pastaruosius įvykius ir aš noriu padėti visur, kur tik galiu.

Aš jau kurį laiką svarsčiau kandidatuoti, bet šie metai yra pirmieji, kai aš žinau, kad galėsiu skirti pakankamai savo laiko ir jėgų, kurių OTW yra verta.

Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Per pastaruosius ketverius metus aš dirbau trijuose skirtinguose komitetuose – kiekvienas iš jų buvo atsakingas už skirtingas OTW veiklos sritis. Tai suteikė man labai platų supratimą, apie OTW vidinius procesus ir daug išmokė apie tarp-komitetinį bendradarbiavimą. Kaip Plėtros ir Narystės komiteto narė aš esu dirbusi su keliomis kitomis komandomis, organizuojant lėšų rinkimo kampanijas bei užtikrinant OTW ir jos projektų tvarumą. Būdama Politikos ir Pažeidimų komitete, daug išmokau apie konfliktų sprendimą, ypač situacijose, kur nėra vieno aiškaus atsakymo. Vadovo pozicijos prisiėmimas Žymų Tvarkymo komitete pareikalavo gebėjimo derinti ilgalaikius projektus su kasdieniu administraciniu darbu, atliekamu vadovaujant komitetui su daugiau nei 400 aktyvių narių.

Mano darbas statistikos srityje ir verslo analitikės pareigos padėjo man išvystyti kritinio mąstymo įgūdžius, reikiamus spręsti sudėtingas problemas. Tai dažnai reikalauja pažvelgti į problemą iš skirtingų kampų bei dirbti su kitais tam, kad užtikrintume praktiškiausio sprendimo priėmimą. Man dažnai tenka klausimą išskaidyti į mažesnius užklausimus, į kuriuos atsakyti lengviau nei bandyti viską išspręsti vienu metu, kas, mano manymu, bus gerai pritaikoma Direktorių Tarybos darbe.

Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

OTW savanoriauja begalė nuostabių žmonių, bet mes taip pat dirbame neįtikėtiną kiekį darbų. Dažnai bandymas surasti laiko bei jėgų nuveikti visus reikiamus darbus, paliekant laiko apmokyti naujus savanorius tampa dideliu iššūkiu ir, deja, mes ne visada turime laiko nuveikti viską. Viena iš pagrindinių problemų, dėl kurių labiausiai jaudinuosi, yra savanorių išsekimas. Norėčiau pabandyti su tuo kovoti, skatindama geresnį užduočių valdymą, bendradarbiavimą prie didesnių darbų ir pertraukų darymą ar darbų minimizavimą kada to reikia, bet žinau, kad ši problema neturi paprasto sprendimo. Norėčiau dirbti su kitais tam, kad sužinočiau jų nuomonę šiuo klausimu ir, kad pasidalintume idėjomis, kaip spręsti šią problemą.

Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais, siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Skaityti ne tik savo, bet ir kitų komitetų dokumentaciją buvo labai naudinga ne tik tam, kad suprasčiau kito žmogaus perspektyvą bendrų projektų metu, bet ir suprantant, kaip visumoje veikia OTW. Tikiu, kad svarbu tęsti pagalbą komitetams, kai šie atnaujina savo vidinę dokumentaciją. Tai užtikrina, kad žinios apie svarbius procesus yra išsaugomos ir padeda kitiems suprasti kitų komitetų, su kuriais tenka dirbti, darbo eigą.

OTW ir jos projektų tvarumo ir augimo užtikrinimas taip pat yra artima mano širdžiai. Mums labai pasisekė, kad kelios paskutinės lėšų rinkimų kampanijos buvo rekordinės. Norėčiau dirbti su komitetų pirmininkais, kad būtų identifikuota, kur šios aukos galėtų būti panaudotos, kad būtų patobulinti dabartiniai projektai bei darbo eiga. Tai taip pat leistų savanoriams leisti laiką užbaigiant kitus tikslus, kadangi šiuo metu dažnai turime daugiau darbo nei žmonių.

Jeigu būsiu išrinkta, mano tikslas bus remti dabartinius komitetų pirmininkus ir užtikrinti, kad jie turi visus resursus, reikalingus OTW sėkmės užtikrinimui ir tolimesniam skatinimui.

Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Neseniai palikau vadovybės pozicijas ne OTW organizacijose, įskaitant vietinį Hario Poterio klubą. Dėl to, kad nebereikia susidoroti su tiek daug dalykų vienu metu, turiu daugiau laisvo laiko, kurį norėčiau skirti padedant OTW. Jeigu Tarybos įsipareigojimai reikalaus daugiau laiko nei tikėjausi, galiu sumažinti fanų klubų kiekį, kurių žymes tvarkau, kad galėčiau skirti daugiau laiko Tarybos pareigoms.