Natalia Gruber – profil a program

Profil

Natalia Gruber objevila svoji první fanfikci náhodou, když čekala až vyjde poslední díl Harryho Pottera a dlouho měla za to, že je to úžasná, ale ojedinělá záležitost. Naštěstí ale vzápětí zjistila, že to vůbec není jediná taková povídka, a že fandom je živá a bohatá komunita plná skvělých lidí a víc fanfikce, než kdy zvládne přečíst. Nenápadně se několik let pročítala především povídkami o Harry Potterovi, než se přidala do Tolkienovského fandomu. Tam také konečně začala publikovat svoji vlastní tvorbu, navázala přátelství s ostatními fanoušky a dodnes se právě tam cítí nejvíce jako doma.

Přes den učitelka angličtiny, Nat se k OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) přidala v roce 2016 jako překladatelka brazilské portugalštiny. O pár měsíců později se stala součástí výborů pro Dohled a Správu tagů, ze kterých má spoustu zážitků, a kde se naučila mnohé o OTW a její činnosti. Na konci roku 2017 se rozhodla stát členkou personálu Překladů, a jako taková asistuje překladatelům, podporuje je v jejich práci a zabývá se i více interními a manažerskými úkony v rámci výboru.

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Představenstvo za posledních pár let odvedlo skvělou práci pro zlepšení transparentnosti jak v rámci společnosti, tak i pro veřejnost, a také podporuje naše výbory, abychom měli vše potřebné pro naši práci a mohli jsme posunout projekty kupředu. Chtěla bych to tedy nyní organizaci oplatit a pomoci jí v dosažení budoucích cílů.

Ačkoliv jsem zvažovala účast již delší dobu, nebyla jsem si jistá, jestli tak učiním letos. Věřím ale, že je v nejlepším zájmu organizace, aby se pro zachování soutěživosti voleb účastnilo co nejvíce kandidátů a ráda tedy budu toho součástí.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesla do Představenstva?

Myslím, že mou nejcennější schopností je na základě zkušeností spolupráce s lidmi a to v nejrůznějších situacích. Jako učitelka potřebuji najít nejlepší způsob, jak pracovat se studenty z odlišných zázemí, aby pro ně učivo bylo přístupné a zároveň zábavné. Podobně také jako členka personálu Překladů je součástí mé práce vést pohovory, školit a asistovat skoro 200 dobrovolníkům v různých úkolech, a snažím se proto být co nejvíce ochotná a ohleduplná vůči jejich potřebám. Jako dobrovolnice pro Dohled jsem se naučila mnohé o řešení konfliktů a vyostřených situací, a to co možná nejefektivněji a nestranně.

Velice si užívám a cítím se sebejistě v prostředí, které si zakládá na spolupráci, kde jsou naslouchání názorům a zpětné vazbě ostatních a práce ve skupině za účelem dosažení cílů OTW nejen důležité, ale nutné. Empatie a trpělivost je pro takovou práci klíčová a já měla spoustu času tyto dovednosti rozvíjet jak ve svém osobním životě, tak i v práci s OTW.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se ráda soustředila během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracovala na jejich dosažení?

Pro mě jako překladatelku je myšlenka co největšího zpřístupnění projektů OTW těm, kteří nemluví anglicky velmi blízká. Stále jsme v situaci, ve které celkově přeložené rozhraní není možné, ale cokoliv v tomto směru děláme, až už jakkoliv nepatrného, je užitečné – od odpovídání na otázky uživatelů v jejich rodném jazyce, po zajištění Často kladených dotazů, které si dokážou přečíst. Jako členka Představenstva bych v tomto chtěla všeobecně pokračovat, aby OTW a její projekty byly stále více přístupné našim velmi různorodým uživatelům.

Jsem také velmi oddaná naší misi na ochranu veškeré transformativní tvorby. Fakt, že jsme si osvojili a aktivně uplatňujeme politiku maximální inkluze – přijímáním prací, které by v jiných koutech internetu byly zamítnuty kvůli mravním nebo reklamním zájmům, je jedním z nejsilnějších důvodů proč jsem v OTW dobrovolnicí a něco, co budu vždy připravena hájit. Poslední dobou se kupí stížnosti ohledně prací, které některým přijdou příliš kontroverzní na to, aby byly publikovány na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu), a proto doufám, že pomohu naši politiku v tomto objasnit a zachovat důraz na to, že nikdy nebudeme soudit žádnou tvorbu na základě jejího obsahu.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracovala na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Mám spoustu přímých zkušeností s AO3 jako členka personálu Dohledu a správkyně tagů. Hodně se zaměřuji na pomoc uživatelům s navigací na AO3 – od zajištění dodržování našich Smluvních podmínek po pomáhání uživatelům najít práce, ke kterým se chtějí dostat přes filtrování tagů. Skrze svoji práci s výborem pro překlady jsem měla možnost spolupracovat s několika dalšími výbory na zpřístupnění projektů OTW uživatelům, kteří nemluví anglicky, kupříkladu překládáním oznámení o nových importech Otevřených dveří nebo informačních stránek týkajících se naší Právní obrany, což pro mě byla také možnost zjistit více o těchto projektech a jak jsou pro fandom důležité.

Na základě své práce pro různé výbory jsem zjistila, že mají všechny své jedinečné procesy, který byly vytvořeny za účelem co největší efektivity při zpracovávání úkolů. Jako členka Představenstva by mým cílem bylo podporovat výbory tak, aby měly k dispozici veškeré zdroje, které nezávisle na sobě potřebují pro své projekty, respektujíc jejich pracovní postupy a procedury. S čím bych mohla specificky vypomoci, by bylo vypracování strategií na dlouhodobější udržení dobrovolníků, což je už nějaký ten čas problémové.

5. Jak byste vyvážila práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohla soustředit na funkci v Představenstvu?

Mám momentálně na práci pro Představenstvo dostatek volného času a v případě potřeby bych upravila pracovní zátěž na svých současných pozicích. Výbory, pro které pracuji, jsou v tomto velmi flexibilní a většina práce je nárazová. Mohu tedy jednoduše snížit počet jednotlivých úkolů a také fandomů, pro které spravuji tagy, abych měla dostatek času na své nové povinnosti v případě, že budu zvolena.