Natalia G:s biografi och plattform

Biografi

Natalia Gruber är lärare och bor i Brasilien. Hon har varit volontär hos OTW (Organisationen för transformativa verk) sedan 2016 och satt i OTW:s styrelse 2019-2021. Hon är för närvarande ordförande i Översättningskommittéen, som leder ett team med över 250 volontärer över hela världen, och är medlem i kommittén för Volontärer och rekrytering. Tidigare har hon också volontärarbetat som taggorganisatör och i kommittén för Policy och missbruk.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

När min mandatperiod i styrelsen tog slut förra året var jag inte säker på att jag skulle ställa upp igen — framförallt inte så snart! Jag tänkte fokusera på mina andra roller i några år innan jag övervägde det igen. De fientliga mailattacker mot OTW-volontärer som nyligen inträffade fick mig dock att inse att det fortfarande är mycket som jag vill göra som medlem i styrelsen, och att arbeta för att förbättra säkerheten och stödet för våra volontärer är ett arbete som inte kan vänta.

Om jag blir vald till styrelsen hoppas jag kunna stödja våra olika team då vi diskuterar och implementerar olika sätt att förebygga och mildra den typ av attacker som skedde i maj. Min främsta prioritet genom hela denna händelse har varit hur den har påverkat våra volontärer och de steg som kan tas för att försäkra oss om att det aldrig händer igen. Våra volontärers tillgivna, stöttande och trotsiga svar gjorde mig ännu mer motiverad att undersöka alla möjligheter vi har som organisation att bättre tjäna våra volontärer. OTW är beroende av sina människor, och det är människorna som gör organisationen värt det.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som någon som redan suttit i styrelsen tidigare tror jag att min främsta styrka är min kunskap om rollen och dess utmaningar. Jag har haft möjligheten att lära mig mycket om OTW och forma bra arbetsrelationer med dem som leder våra kommittéer genom åren. Under min tid som styrelseledamot hjälpte jag organisationen genom flera känsliga situationer och var och en av dessa förberedde mig för att ta mig an de nya utmaningar som vi otvivelaktigt kommer att möta i framtiden.

Styrelsearbetet kan vara stressande och frustrerande, och många styrelseledamöter upplever det oväntat utmanade. Jag tror inte att det finns någon enkel lösning på det här problemet, men min tidigare erfarenhet kan vara användbar, för jag kan hjälpa mina med-ledamöter i styrelsen lära sig gången, samt implementera strukturella förbättringar för att göra styrelsearbetet mer hållbart.

Utöver det har jag, under mina år som ordförande för Översättning, tränats i ledarskapstekniker som fungerar för att driva ett team på över 250 volontärer. Det här arbetet kräver omfattande samordning med hela OTW, plus flexibel planering. Jag tar med mig dessa kunskaper till styrelsen där det kommer hjälpa mig med arbete och koordinering mellan kommittéerna.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Jag anser att OTW ska kunna förse sina volontärer med mer resurser — bättre verktyg, mer utvecklingsmöjligheter, och bättre stöd. Vi kan och bör arbeta mot att uppmärksamma de människor som dedikerar så mycket av sin tid och energi till att få vår organisation och dess projekt att blomstra på alla sätt vi kan. Det kan vara i form av yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter och ökad kunskap om hur arbetserfarenheterna från OTW kan hjälpa volontärerna i deras karriärer. Vi kan också undersöka icke-finansiella förmåner och tjänster — till exempel finns det organisationer som potentiellt kan bidra med stöd vid psykisk ohälsa för våra volontärer som har stött på stötande material, och många företag erbjuder produkter och tjänster för icke-vinstdrivande organisationer som OTW till ett lägre pris. Det kan finnas juridiska aspekter att ta hänsyn till då vår arbetsstyrka utgörs av volontärer, men jag skulle vilja att vi diskuterar om det är möjligt, och på vilket sätt vi kan ha möjlighet att stötta våra volontärer.

Ett annat mål som är väldigt viktigt för mig är att implementera mer transparens och effektivare policys rörande volontärer, framförallt när det kommer till inaktivitet, prestation, och disciplin. Just nu faller bördan att ta upp det helt på individuella kommittéordförande, som har väldigt olika nivåer av kompetens och erfarenhet. Jag har tidigare arbetat med människor som var väldigt bekväma att hantera komplicerade problem med medarbetare, och de som var väldigt oförberedda, och OTW bidrar med väldigt lite träning eller standardiserade rutiner för dem som tar på sig en ledarskapsroll. Om jag blir vald skulle jag göra mitt bästa för att kommunicera med OTW:s ledarskap som helhet och titta på sätt att förbättra våra processer på ett sätt som är rättvist, konsekvent och transparent för våra volontärer.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Genom åren har jag samarbetat med många kommittéer och projekt — som volontär, som ordförande, och som styrelseledamot. Jag arbetade direkt med Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) under mina år inom Policy och missbruk, och fick då en djupgående förståelse för de utmaningar som uppkommer kring att verkställa policys i en så stor och varierad användarbas. Men under min tid i styrelsen har min kunskap om alla rörliga delar utökats och utvecklats, och jag har också fått lära mig mer om projekt jag tidigare inte haft kontakt med, så som Transformative Works & Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer), och deras individuella utmaningar och mål.

Jag har alltid trott på att den bästa strategin för att stötta våra kommittéer och projekt är att lyssna på dem och lita på deras erfarenheter när det kommer till svårigheter och problem som de har. Jag hoppas att jag kan vara en resurs för alla kommittéer som vill ha input och hjälp från styrelsen utan att förutsätta att jag vet mer än vad de gör om deras eget arbete.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag ser inga problem med att utföra mitt arbete som ordförande i Översättingskommittéen parallellt med mina uppgifter inom styrelsen (vilket jag redan gjorde under min förra mandatperiod), men jag har full tillit till att om jag skulle behöva skala ner min arbetsbörda inom Översättning skulle mina med-ordförande vara redo att stötta mig och ta över mina uppgifter, inklusive att träna en ersättare om det skulle behövas. Jag är lyckligt lottad att vara del av ett underbar och pålitligt team, och har inga reservationer kring att kliva ner och lämna över projekt om jag anser att det vore den bästa lösningen.

Tidigare i år anslöt jag mig till kommittéen för Volontärer och rekrytering med målet att hjälpa till med administrativa projekt som skulle påverka hela OTW, såsom att implementera nya verktyg och policy-uppdateringar. Om jag blir vald till styrelsen kommer jag inte att kunna arbeta med dessa projekt i samma utsträckning, eftersom styrelseledamöter inte kan vara medlemmar av Volontärer och rekrytering, för att bibehålla den kommitténs neutralitet i medarbetarfrågor. Jag skulle dock fortfarande vilja hitta vägar där jag ändå kan stötta och bidra till dessa projekt på de sätt jag kan.