Natalia Grubers biografi og plattform

Biografi

Natalia Gruber oppdaget fanfiction for første gang ved et uhell da hun ventet på at den siste Harry Potter-boka skulle komme ut, og hun trodde lenge at det var et fantastisk, men isolert fenomen. Heldigvis fant hun etterhvert ut at ikke bare var ikke denne historien den eneste, men også at fandom var et levende, rikt samfunn fullt av fantastiske mennesker og mer fanfiction enn hun noensinne kunne klare å lese. I flere år holdt hun seg i skyggen og leste for det meste Harry Potter, helt til hun ble med i Tolkien-fandommen. Der begynte hun endelig å publisere sine egne verk og ble venn med andre fans, og det er der hun fortsatt føler seg mest hjemme.

Hun jobber som engelsklærer til daglig, og i 2016 ble hun med i OTW (Organisasjonen for transformative verk) som oversetter for det brasiliansk portugisiske teamet. Noen måneder senere ble hun en del av komiteen for retningslinjer og misbruk, samt komiteen for organisering av tagger, hvor hun har hatt noen fantastiske opplevelser og lært mer om OTW og dens arbeid. Mot slutten av 2017 bestemte hun seg for å bli en del av oversettelsespersonalet, hvor hun arbeider med å støtte og assistere oversetterne med deres arbeid, og tar del i mer inter-komité-arbeid og ledelsesoppgaver.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Styret har gjort en fantastisk jobb de siste årene med å forbedre åpenheten både innenfor organisasjonen og ut mot publikum, og med å støtte komiteene våre for å sikre at vi har hatt de nødvendige midlene for å kunne utføre arbeidet vårt og for å kunne drive prosjektene våre framover. Jeg ønsker å gi tilbake til organisasjonen ved å hjelpe til med å nå disse målene mens vi stadig beveger oss framover.

Selv om jeg har vurdert å stille en god stund nå, var jeg usikker på om jeg skulle gjøre det i år. Jeg tror likevel at det er best for organisasjonen at så mange kandidater som mulig stiller for å få til et valg med flere motkandidater, og jeg stiller gladelig opp for å være en del av dette.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Jeg føler at min erfaring med å jobbe med mennesker i mange ulike kontekster er en av mine viktigste ferdigheter. Som lærer må jeg finne den beste måten å jobbe med elever fra ulike bakgrunner for å gjøre undervisningen tilgjengelig og underholdende for dem. Tilsvarende, som personale innen oversettelse, er det en del av jobben min å intervjue, drive med opplæring for og assistere nesten 200 frivillige med forskjellige oppgaver, samtidig som jeg gjør mitt beste for å være hjelpsom og ta hensyn til deres behov. Å være frivillig for komiteen for retningslinjer og misbruk har lært meg mye om hvordan man håndterer konflikter og megler situasjoner på en så effektiv og upartisk måte som mulig.

Jeg er også veldig glad i og føler meg trygg på å jobbe i et samarbeidsorientert miljø, hvor det å lytte til andres meninger og tilbakemeldinger og å jobbe sammen som en gruppe for å oppnå OTWs mål ikke bare er viktig, men nødvendig. Empati og tålmodighet er vesentlig for å kunne drive med denne typen arbeid, og jeg har brukt mye tid på å utvikle disse ferdighetene både privat og gjennom mitt arbeid med OTW.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Som oversetter, er tanken om å gjøre OTWs prosjekter så tilgjengelige som mulig for ikke-engelsktalende svært viktig for meg. Vi er fortsatt på det punktet hvor et fullstendig oversatt grensesnitt ikke er mulig, men hver eneste lille ting vi gjør for å jobbe mot dette hjelper, alt fra å svare på brukerhenvendelser på brukerens morsmål til å sikre at det finnes FAQs de kan lese. Som en del av styret ønsker jeg å fortsette å arbeide mot dette målet på et bredere plan, for å gjøre OTW og dens prosjekter enda mer tilgjengelig for vår mangfoldige brukergruppe.

Jeg er også svært engasjert i vår idé om å beskytte alle transformative fanverk. Det at vi omfavner og håndhever retningslinjer for maksimal inkludering, at vi åpner for verk som kanskje ikke hadde blitt akseptert andre steder på internett på grunn av kommersielle eller moralske grunnlag, er en av de viktigste grunnene til hvorfor jeg er frivillig hos OTW, og det er noe jeg alltid er klar til å forsvare. Den siste tiden har det kommet flere og flere klager på verk som noen mener er for kontroversielle til å publisere på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), og jeg ønsker å være med på å oppklare retningslinjene våre, i tillegg til å fastslå at vi aldri kommer til å dømme noe type innhold.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Som medarbeider for komiteen for retningslinjer og misbruk, og frivillig taggorganisator, har jeg en del direkte erfaring med AO3. Fra å håndheve brukervilkårene våre til å hjelpe brukere med å finne verkene de ønsker via filtrering av tagger, har jeg fokusert en del på å hjelpe brukere med å navigere seg gjennom AO3. Gjennom mitt arbeid med oversettelseskomiteen har jeg fått muligheten til å samarbeide med flere komiteer for å gjøre OTW tilgjengelig for brukere som ikke snakker engelsk, ved å oversette kunngjøringer om nytt importert innhold gjennom Open Doors (Åpne Dører), og informasjonssider om vår juridiske rådgivning, for eksempel, som også har vært en mulighet for meg til å lære mer om disse prosjektene og hvordan de er nyttige for fandom.

Gjennom mitt arbeid på tvers av forskjellige komiteer har jeg lært at alle har sine unike prosesser som har blitt utarbeidet for å være så effektive som mulig når de utfører sine oppgaver. Mitt mål som styremedlem vil være å støtte komiteene ved å sikre at de har de nødvendige ressursene for å fortsette arbeidet med prosjektene sine på egenhånd, samtidig som deres arbeidsflyt og prosedyrer blir respektert. Én ting jeg tror jeg kan bidra med er å utarbeide strategier for hvordan vi i større grad kan beholde frivillige, noe som har vært et problem en stund.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Jeg er på et punkt i livet hvor jeg har nok fritid til å ta på meg arbeid for styret, men om nødvendig er det måter jeg kan justere arbeidsmengden i de nåværende stillingene mine. Komiteene jeg er en del av er veldig fleksible med tanke på tid, og det meste av arbeidet gjøres om hverandre. Jeg kan med enkelhet redusere antall fandommer jeg organiserer tagger for og oppgaver jeg tar på meg, for å tilpasse meg mine nye ansvarsområder dersom jeg blir valgt.