Natalia G.s biografi og valgprogram

Biografi

Natalia Gruber er lærer og bor i Brasilien. Hun har været frivillig hos OTW (Organisationen for Transformative Værker) siden 2016 og har siddet i OTW’s bestyrelse fra 2019-2021. I øjeblikket er hun medformand for Oversættelseskomitéen, hvor hun leder et hold på mere end 250 frivillige spredt ud over hele verden, og medlem af Frivillige & Rekruttering-komitéen. Tidligere har hun også været frivillig i komitéen for Organisering af Tags og Retningslinjer & Misbrug.

Valgprogram

1. Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

Da min periode som bestyrelsesmedlem udløb sidste år, var jeg ikke sikker på, at jeg ville stille op igen – og slet ikke så hurtigt! Jeg havde planer om at fokusere på mine andre roller i et par år, før jeg overvejede at gøre det igen. Men de ondskabsfulde angreb, som OTW-frivillige for nyligt er blevet udsat for, fik mig til at indse, at der stadig er alt for mange ting, jeg gerne vil gøre som bestyrelsesmedlem, og at arbejdet med at forbedre understøttelsen af de frivillige og deres sikkerhed er en opgave, som ikke kan vente.

Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen, håber jeg at kunne understøtte vores forskellige teams, når vi nu diskuterer og implementerer tiltag, der skal være med til at forebygge og afbøde angreb som det, der fandt sted i maj. Det vigtigste for mig gennem denne situation har været den effekt, det har haft på vores frivillige, og de tiltag, der kunne indføres for at sikre, at sådan noget aldrig sker igen. Vores frivilliges kærlige, opmuntrende og trodsige reaktioner gjorde mig endnu mere fast besluttet på at undersøge hver eneste måde, hvorpå vi som organisation kan blive bedre til at støtte op om vores frivillige. OTW er afhængige af sine folk, og det er menneskerne, der gør denne organisation værdifuld.

2. Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du bidrage til Bestyrelsen?

Jeg har allerede siddet i bestyrelsen, og jeg mener, at min største styrke er min eksisterende viden om rollen og udfordringerne ved den. Jeg har haft mulighed for at lære en masse om OTW og skabe stærke samarbejder med komitéernes ledere igennem årene. I min tid som bestyrelsesmedlem hjalp jeg organisationen med at navigere igennem adskillige følsomme situationer og problemer, og hver eneste af disse episoder har gjort mig i stand til at håndtere de nye udfordringer, som vi helt sikkert vil stå over for i fremtiden.

Bestyrelsesarbejdet kan være stressende og frustrerende, og mange bestyrelsesmedlemmer finder oplevelsen uventet udfordrende. Jeg tror ikke, der er en let løsning på det problem, men mine tidligere erfaringer kan være en hjælp, fordi jeg kan hjælpe med at sætte mine kollegaer i bestyrelsen ind i tingene, og samtidig indføre strukturelle forbedringer, så bestyrelsesarbejdet kan blive mere bæredygtigt.

Derudover har jeg i mine år som medformand for Oversættelse øvet ledelsesteknikker, som sikrer funktionaliteten på et team af mere end 250 frivillige. Dette arbejde kræver omfattende koordinering på tværs af OTW samt fleksibel og responsiv planlægning. Denne viden tager jeg med mig til bestyrelsen, hvor den vil hjælpe mig med at understøtte arbejde og koordinering på tværs af komitéerne.

3. Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Jeg mener, at OTW bør være i stand til at sørge for flere ressourcer til sine frivillige – bedre værktøjer, flere udviklingsmuligheder og bedre understøttelse. Vi kan og bør arbejde hen imod at anerkende på enhver mulig måde de mennesker, som dedikerer så meget tid og energi, så vores organisation og projekter kan vokse. Det kan være i form af professionelle udviklingsmuligheder og ved at øge opmærksomheden omkring, hvordan erfaring fra OTW kan hjælpe de frivillige med deres karriere. Vi kan også undersøge ikke-pengemæssige fordele og services – for eksempel findes der organisationer, som potentielt kunne yde mental helbredsstøtte til vores frivillige, hvis de er stødt på chokerende indhold, og mange virksomheder tilbyder produkter og services til nonprofit organisationer som OTW til billigere rater. Der kan være jurdiske aspekter at overveje, eftersom vi er en frivillig arbejdsstyrke, men jeg vil gerne, at vi kan diskutere, om dette kan være muligt, og om der er andre måder, hvorpå vi kan understøtte vores frivillige.

Et andet meget vigtigt mål for mig er implementeringen af mere transparente og effektive retningslinjer i forhold til de frivillige, især i forhold til inaktivitet, præstation og disciplin. I øjeblikket ligger opgaven med at håndtere disse problemer udelukkende på de enkelte formænds skuldre, og de har meget forskellige kompetencer og erfaringer. Jeg har tidligere arbejdet med mennesker, som følte sig helt tilpas med at håndtere komplicerede personalesager, og andre, som følte sig meget uforberedte, og OTW har næsten ingen træning eller standardiserede procedurer for dem, der påtager sig lederroller. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg gøre mit bedste for at kommunikere med OTW’s ledere som en helhed og se på måder, hvorpå vi kan forbedre vores processer på en måde, der er retfærdig, konsekvent og transparent for vores frivillige.

4. Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Hen over årene har jeg arbejdet sammen med mange komitéer og projekter – som frivillig, som formand og som bestyrelsesmedlem. Jeg arbejdede direkte sammen med Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), mens jeg var hos Retningslinjer & Misbrug, en tid, hvor jeg fik en dyb forståelse for udfordringerne ved at håndhæve retningslinjer for så stort og forskelligartet et brugergrundlag. I min tid i bestyrelsen har min viden om alle disse tandhjul udvidet og udviklet sig, og jeg fik også lært mere om de projekter, jeg ikke havde haft så meget kontakt med før, som Transformative Works & Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer). Her lærte jeg mere om deres udfordringer og målsætninger.

Jeg har altid ment, at den bedste strategi for at understøtte vores komitéer og projekter er at lytte til dem og stole på deres erfaringer, når det handler om de udfordringer og problemer, de går igennem. Jeg håber, at jeg kan være en ressource for enhver komité, der ønsker bestyrelsens input og hjælp, uden at jeg nogensinde formoder, at jeg ved mere, end de selv gør om deres eget arbejde.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Jeg ser ikke nogen problemer i at fortsætte mit arbejde som medformand for Oversættelseskomitéen samtidig med mine forpligtelser som bestyrelsesmedlem (hvilket jeg allerede har prøvet i min sidste periode), men jeg er overbevist om, at hvis jeg skulle blive nødt til at skære ned på mit arbejde for Oversættelse, vil mine medformand være klar til at understøtte mig og overtage mine forpligtelser, samt træne en afløser op, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg er heldig at være en del af at dejligt, pålideligt team, og jeg har ingen betænkeligheder i forhold til at træde tilbage og overdrage nogle projekter, hvis jeg finder ud af, at det er det bedste at gøre.

Tidligere i år blev jeg en del af Frivillige & Rekruttering-komitéen med et mål om at hjælpe med administrative projekter, som ville påvirke hele OTW, såsom implementering af nye værktøjer og opdateringer af retningslinjer. Hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen, kan jeg ikke fortsætte med at arbejde på disse projekter på samme måde, eftersom bestyrelsesmedlemmer ikke også kan være en del af Frivillige & Rekruttering. Det er for at opretholde komitéens neutralitet i forbindelse med personalesager. Jeg ville dog gerne finde på måder, hvorpå jeg stadig kunne understøtte og bidrage til disse projekter i det omfang, det ville være muligt.