Natalia G biografija ir rinkimų programa

Biografija

Natalia Gruber yra mokytoja, gyvenanti Brazilijoje. Nuo 2016 m. ji yra OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) savanorė, o 2019–2021 m. dirbo OTW Taryboje. Šiuo metu ji yra viena iš Vertimo komiteto pirmininkių, vadovaujanti daugiau nei 250 po visą pasaulį išsibarsčiusių savanorių komandai, taip pat yra Savanorių ir įdarbinimo komiteto narė. Anksčiau ji taip pat savanoriavo Žymų tvarkymo bei Politikos ir pažeidimų komitetuose.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Kai praėjusiais metais baigėsi mano kadencija Taryboje, nebuvau tikra, kad vėl kandidatuosiu, ypač ne taip greitai! Planavau kelerius metus sutelkti dėmesį į kitas savo pareigas ir tik tada vėl svarstyti šį klausimą. Tačiau neseniai OTW savanorių patirti piktavališki išpuoliai privertė mane suprasti, kad dar daug ką noriu nuveikti kaip Direktorių tarybos narė ir kad savanorių saugumo ir pagalbos jiems gerinimas yra užduotis, kuri negali palaukti.

Jei būsiu išrinkta į Tarybą, tikiuosi, kad galėsiu padėti įvairioms mūsų komandoms aptarti ir įgyvendinti priemones, padedančias užkirsti kelią tokiems išpuoliams, koks buvo įvykdytas gegužę, ir sušvelninti jų padarinius. Visos šios situacijos metu man labiausiai rūpėjo jos poveikis mūsų savanoriams ir priemonės, kurių būtų galima imtis siekiant užtikrinti, kad kas nors panašaus daugiau nepasikartotų. Dėl mūsų savanorių jausmingų, palaikančių ir atkaklių reakcijų dar labiau pasiryžau išanalizuoti visus įmanomus būdus, kaip mes, kaip organizacija, galėtume geriau padėti savo savanoriams. OTW priklauso nuo savo žmonių, ir būtent dėl žmonių ši organizacija yra vertinga.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Kadangi jau anksčiau esu ėjusi Direktorių tarybos narės pareigas, manau, kad didžiausia mano stiprybė – turimos žinios apie šį vaidmenį ir su juo susijusius iššūkius. Per daugelį metų turėjau galimybę daug sužinoti apie OTW ir užmegzti gerus darbinius santykius su mūsų komitetų vadovais. Eidama direktorės pareigas padėjau organizacijai įveikti keletą keblių situacijų ir sunkumų, ir kiekvienas iš šių atvejų parengė mane spręsti naujus iššūkius, su kuriais neabejotinai susidursime ateityje.

Darbas Taryboje gali būti įtemptas ir varginantis, o daugeliui Tarybos narių ši patirtis yra netikėtai sudėtinga. Nemanau, kad yra paprastas šios problemos sprendimas, tačiau mano ankstesnė patirtis gali būti naudinga, nes galiu padėti savo kolegoms Tarybos nariams susipažinti su darbo tvarka, taip pat įgyvendinti struktūrinius patobulinimus, kad Tarybos darbas būtų tvaresnis.

Be to, pirmininkaudama Vertimų komitetui, išbandžiau vadovavimo metodus, kurie užtikrina daugiau nei 250 savanorių komandos funkcionavimą. Šiam darbui reikalingas intensyvus OTW veiklos koordinavimas, taip pat lankstus ir operatyvus planavimas. Tarybą papildyčiau šia patirtimi, kuri man padės padėti dirbti su komitetais ir koordinuoti jų veiklą.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Manau, kad OTW savanoriams turėtų suteikti daugiau išteklių – geresnių priemonių, daugiau galimybių tobulėti ir geresnę paramą. Galime ir turime stengtis visais įmanomais būdais įvertinti žmones, kurie skiria tiek daug laiko ir energijos, kad mūsų organizacija ir jos projektai klestėtų. Tai gali būti daroma suteikiant profesinio tobulėjimo galimybes ir didinant informuotumą apie tai, kaip OTW darbo patirtis gali padėti savanoriams siekti karjeros. Taip pat galime ištirti nepiniginę naudą ir paslaugas – pavyzdžiui, yra organizacijų, kurios potencialiai galėtų teikti psichikos sveikatos pagalbą mūsų savanoriams, susidūrusiems su nerimą keliančiu turiniu, be to, daugelis įmonių ne pelno siekiančioms organizacijoms, tokioms kaip OTW, siūlo produktus ir paslaugas mažesnėmis kainomis. Kadangi mūsų organizaciją sudaro savanoriai, gali tekti atsižvelgti į teisinius aspektus, tačiau norėčiau, kad aptartume, ar tai įmanoma ir kokiais kitais būdais galėtume paremti savo savanorius.

Kitas man labai svarbus tikslas – įgyvendinti skaidresnę ir veiksmingesnę savanorių politiką, ypač susijusią su neaktyvumu, veikla ir drausme. Dabar šių klausimų sprendimo našta tenka tik atskiriems pirmininkams, kurių įgūdžiai ir patirtis labai skiriasi. Praeityje man teko dirbti ir su žmonėmis, kurie labai gerai jautėsi spręsdami sudėtingus personalo klausimus, ir su tais, kurie jautėsi labai nepasirengę, o OTW rengia mažai mokymų ar standartizuotų procedūrų tiems, kurie imasi vadovavimo pareigų. Jei būčiau išrinkta, stengčiausi bendrauti su visa OTW vadovybe ir ieškoti būdų, kaip pagerinti mūsų procesus taip, kad jie būtų sąžiningi, nuoseklūs ir skaidrūs mūsų savanoriams.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Per daugelį metų bendradarbiavau daugybėje komitetų ir projektų – kaip savanorė, pirmininkė ir Tarybos narė. Tiesiogiai su Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvu) dirbau Politikos ir pažeidimų komitete – per tą laiką puikiai perpratau iššūkius, susijusius su politikos įgyvendinimu tokiai didelei ir įvairiai naudotojų bazei. Dirbdama Taryboje, savo žinias apie visas šias besimainančias sistemos dalis išplėčiau ir patobulinau, taip pat turėjau daugiau sužinoti apie projektus, su kuriais anksčiau neturėjau tiek daug sąlyčio, pavyzdžiui, Transformative Works & Cultures – TWC (Transformaciniais Darbais ir Kultūromis), apie jų pačių iššūkius ir tikslus.

Visada tikėjau, kad geriausia strategija remti mūsų komitetus ir projektus – išklausyti jų nuomonę ir patikėti jų pačių patirtimi, kai kalbama apie sunkumus ir problemas, su kuriomis jie susiduria. Tikiuosi, kad galėsiu būti Tarybos indėlio ir pagalbos šaltinis visiems to pageidaujantiems komitetams, niekada neapsimetinėdama, kad žinau apie jų darbą daugiau, nei jie patys.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Nemanau, kad man kils problemų atliekant Vertimo komiteto pirmininkės darbą kartu su Tarybos narės pareigomis (tai jau dariau praėjusią kadenciją), tačiau esu visiškai įsitikinusi, kad jei man reikės sumažinti savo darbo krūvį Vertimo komitete, mano kolegos pirmininkai bus pasirengę mane paremti ir perimti mano pareigas, taip pat prireikus apmokyti pavaduojančius asmenis. Man pasisekė, kad priklausau šauniai ir patikimai komandai, ir neturiu jokių abejonių dėl atsistatydinimo ir projektų perdavimo, jei man tai pasirodys geriausia išeitis.

Šių metų pradžioje, siekdama padėti įgyvendinti administracinius projektus, kurie turėtų įtakos visai OTW, pavyzdžiui, naujų įrankių diegimas ir politikos atnaujinimas, prisijungiau prie Savanorių ir įdarbinimo komiteto. Jei būsiu išrinkta į Tarybą, nebegalėsiu dirbti su šiais projektais, nes Tarybos nariai negali būti Savanorių ir įdarbinimo komiteto nariais, kad būtų išlaikytas pastarojo neutralumas personalo klausimais. Vis dėlto norėčiau rasti būdų, kaip vis dar galėčiau paremti šiuos projektus ir prie jų prisidėti visais įmanomais būdais.